Dôchodok - zoznam článkov

Vyplácanie dôchodku z DDS

Vyplácanie doplnkového dôchodku z DDS má svoje pravidlá. Niektoré určuje zákon a niektoré zase dávkový plán platný v čase uzatvorenia zmluvy o DDS. V tomto článku ponúkam prehľad možností a pravidiel vyplácania dávok z DDS.

Aký dôchodok bude mať SZČO?

Väčšina SZČO platí do sociálnej poisťovne minimálne odvody. Ak patríte do tejto skupiny aj Vy, tak môžete zažiť omnoho väčší prepad príjmu po nástupe na dôchodok. Môžete sa však tomu vyhnúť a nakoniec získať viac. Podmienkou je, že si budete šetriť sami z toho, čo ste ušetrili na odvodoch.

Aké zhodnotenie dosahujú DDS?

Zhodnotenie v DDS je podpriemerné. Kvalitné podielové fondy dosahujú vyššie výnosy ako dôchodkové fondy v DDS. Doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam chýba motivácia dosahovať vyššie výnosy. Ich klienti využívajú DDS hlavne kvôli príspevkom zamestnávateľa, ktoré im výnos vylepšujú.

DDS a zmena zamestnávateľa

Ste sporiteľom v doplnkovom dôchodkovom sporení a meníte svojho zamestnávateľa? Prečítajte si, aké situácie môžu nastať s Vašim sporením v DDS. Možností máte viacero.

Doplnkové dôchodkové sporenie – pre koho sa vyplatí?

Sporenie do DDS využíva pomerne veľké množstvo ľudí. Medzi nimi je aj množstvo takých, ktorým sa DDS vôbec nevyplatí. Prečítajte si kedy sa oplatí a kedy zase nie.

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?