Dôchodok - zoznam článkov

Čo je dávkový plán v DDS?

Dávkový plán je vždy prílohou k účastníckej zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení. Mnohým sporiteľom tento dokument veľa nehovorí. Je ale pomerne dôležitý, pretože hovorí o možnostiach výberu peňazí z DDS.

15.02.2014 Kategória: dôchodok Otvoriť

Vyplácanie dôchodku z DDS

Vyplácanie doplnkového dôchodku z DDS má svoje pravidlá. Niektoré určuje zákon a niektoré zase dávkový plán platný v čase uzatvorenia zmluvy o DDS. V tomto článku ponúkam prehľad možností a pravidiel vyplácania dávok z DDS.

15.02.2014 Kategória: dôchodok Otvoriť

Aký dôchodok bude mať SZČO?

Väčšina SZČO platí do sociálnej poisťovne minimálne odvody. Ak patríte do tejto skupiny aj Vy, tak môžete zažiť omnoho väčší prepad príjmu po nástupe na dôchodok. Môžete sa však tomu vyhnúť a nakoniec získať viac. Podmienkou je, že si budete šetriť sami z toho, čo ste ušetrili na odvodoch.

14.02.2014 Kategória: dôchodok Otvoriť

Aké zhodnotenie dosahujú DDS?

Zhodnotenie v DDS je podpriemerné. Kvalitné podielové fondy dosahujú vyššie výnosy ako dôchodkové fondy v DDS. Doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam chýba motivácia dosahovať vyššie výnosy. Ich klienti využívajú DDS hlavne kvôli príspevkom zamestnávateľa, ktoré im výnos vylepšujú.

13.02.2014 Kategória: dôchodok Otvoriť

DDS a zmena zamestnávateľa

Ste sporiteľom v doplnkovom dôchodkovom sporení a meníte svojho zamestnávateľa? Prečítajte si, aké situácie môžu nastať s Vašim sporením v DDS. Možností máte viacero.

11.02.2014 Kategória: dôchodok Otvoriť

Doplnkové dôchodkové sporenie – pre koho sa vyplatí?

Sporenie do DDS využíva pomerne veľké množstvo ľudí. Medzi nimi je aj množstvo takých, ktorým sa DDS vôbec nevyplatí. Prečítajte si kedy sa oplatí a kedy zase nie.

11.02.2014 Kategória: dôchodok Otvoriť

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?