Čo je dávkový plán v DDS?

Čo je dávkový plán v DDS?
Dávkový plán je vždy prílohou k účastníckej zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení. Mnohým sporiteľom tento dokument veľa nehovorí. Je ale pomerne dôležitý, pretože hovorí o možnostiach výberu peňazí z DDS.

V tej istej dôchodkovej spoločnosti sa dávkový plán v čase mení. Dávkové plány spred niekoľkých rokov určujú iné podmienky ako dnešné dávkové plány.

Podľa zákona o DDS dávkový plán upravuje:

  • podmienky prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia,
  • podmienky vyplácania všetkých dávok z DDS,
  • spôsoby určenia sumy dávok z DDS,
  • lehotu a spôsob výplaty dávok,
  • podmienky prevodu príspevkov do inej DDS a podmienky prestupu do iného fondu tej istej DDS.

Častokrát sa stretávam s tým, že ľudia dávkový plán k svojej zmluve buď nevedia nájsť alebo aj keď ho majú, tak sa v ňom nevedia zorientovať.


V tom prípade sú iba 2 možnosti - navštíviť pobočku DDS alebo svojho finančného sprostredkovateľa.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?