Doplnkové dôchodkové sporenie – pre koho sa vyplatí?

Doplnkové dôchodkové sporenie – pre koho sa vyplatí?
Sporenie do DDS využíva pomerne veľké množstvo ľudí. Medzi nimi je aj množstvo takých, ktorým sa DDS vôbec nevyplatí. Prečítajte si kedy sa oplatí a kedy zase nie.

DDS je dobrovoľné sporenie na dôchodok

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľným sporením na dôchodok. Spadá do kategórie tretí pilier, kde sa v minulosti radili aj iné produkty dobrovoľného sporenia na dôchodok. Sporenie v DDS upravuje zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Zmyslom DDS je vytvorenie doplňujúceho príjmu v dôchodkovom veku. Doplnkové dôchodkové poistenie (DDP) je starším názvom pre DDS, ktorý sa používal ešte pred zmenou zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

DDS pre živnostníka sa veľmi nevyplatí

Sporiteľom v DDS môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá si uzatvorí zmluvu z o doplnkovom dôchodkovom sporení. Sporiteľom môže byť  nielen zamestnanec, ale aj živnostník.

U živnostníka je však DDS málo rentabilné, keďže si tam prispieva len on sám. Vzhľadom k pomerne vysokým poplatkom, malej motivácii DDS dosahovať vyššie výnosy a obmedzeným možnostiam výberu financií, je pre živnostníka omnoho efektívnejšie sporiť si na dôchodok v iných finančných produktov.

Pri pravidelnom investovaní do investičných programov môžete získať vyšší výnos, zaplatiť menej na poplatkoch a k tomu máte prístup ku peniazom aj počas sporenia.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

DDS jedine s príspevkom zamestnávateľa

Sporenie v DDS je zložené z 2 častí. Jednu časť si sporí zamestnanec a druhú časť mu sporí jeho zamestnávateľ. Príspevok od zamestnávateľa je obrovskou výhodou DDS. Tvorí najväčší prínos pre sporiteľa.

Cez DDS máte možnosť získať peniaze od zamestnávateľa, ktoré by ste inak nedostali. Ak Vám zamestnávateľ na Vaše sporenie neprispieva, tak si DDS ani neuzatvárajte. Ak ho už máte a zamestnávateľ Vám prestal prispievať, tak si prečítajte tento článok.

Sporenie v DDS je pre väčšinu ľudí dobrovoľné

Zvláštnou skupinou sú zamestnanci vykonávajúci práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradení do kategórie 3 alebo 4 a zamestnanci, ktorí vykonávajú práce tanečného umelca alebo hráča na dychové nástroje. Ich účasť v doplnkovom dôchodkovom sporení je povinná a príspevky za nich platí zamestnávateľ.


Buď sa s výberom sporenia na dôchodok potrápite sami a spoľahnete sa na svoju skúsenosť alebo môžete osloviť svojho finančného sprostredkovateľa, aby vám pomohol pri výbere vhodného produktu.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?