DDS a zmena zamestnávateľa

DDS a zmena zamestnávateľa
Ste sporiteľom v doplnkovom dôchodkovom sporení a meníte svojho zamestnávateľa? Prečítajte si, aké situácie môžu nastať s Vašim sporením v DDS. Možností máte viacero.

Sporenie v DDS môžete prerušiť

Ak ste zmenili zamestnávateľa a nový zamestnávateľ na DDS neprispieva, tak máte 2 možnosti. Buď si budete sporiť sami alebo dôchodkové sporenie prerušíte. Sporenie bez účasti zamestnávateľa je však málo rentabilné ako z pohľadu výnosov, tak isto aj z pohľadu prístupu k peniazom.

Druhou možnosťou je prerušenie platenia príspevkov do DDS. O podmienkach prerušenia hovorí dávkový plán platný v čase uzatvorenia zmluvy. Prerušenie je potrebné nahlásiť písomne dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Pokračovať môžete, ak Vám zamestnávateľ začne opätovne prispievať.

U nového zamestnávateľa môžete v DDS pokračovať

Pri zmene zamestnávateľa zostávate stále v tej istej dôchodkovej spoločnosti. U nového zamestnávateľa musíte podpísať novú dohodu o zrážkach zo mzdy.

Môže sa stať, že zamestnávateľ prispieva zamestnancom podľa iného kľúča. Nič to na veci nemení, že sa Vám to stále oplatí. Veď získavate peniaze, ktoré by ste inak nedostali.

Čo ak nový zamestnávateľ nemá zmluvu s Vašou DDS?

Ani to nie je problém. Zamestnávateľ si spraví zamestnávateľskú zmluvu s Vašou spoločnosťou a môže Vám prispievať. Môže sa stať aj to, že zamestnávateľ z rôznych dôvodov nebude ochotný spraviť zmluvu s Vašou DDS.

Tak potom Vám zostáva posledná možnosť  - prestup do novej spoločnosti. Za prestup do inej DDS neplatíte nič, pokiaľ ste sporili v pôvodnej DDS minimálne 1 rok.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?