Partnerské spoločnosti

Banky

 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Sberbank Slovensko, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Tatra-Leasing, s.r.o.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Všeobecná úverová banka, a.s.

Správcovské spoločnosti a obchodníci s cennými papiermi

 • Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
 • AXA Investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • Cornhill Management, o.c.p., a.s.
 • European Investment Centre, o.c.p., a.s. (Aberdeen, Allianz Global Investors Ireland Ltd. - Dublin, Allianz Global Investors KAG – Frankfurt, Allianz Global Investors Luxembourg S.A. – Luxembourg, Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., Amundi Luxembourg SA, BlackRock iShares, BNP Paribas Asset Management, C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Fidelity Worldwide Investment, Franklin Templeton Investments, Generali CEE Invest plc, KBM Infond, NN Investment Partners, PineBridge Investments, Pioneer Investment Management, Raiffeisen Capital Management, World Investment Opportunities Funds)
 • IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Pioneer Global Funds Distributor, Ltd.
 • PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
 • AXA životní pojisťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Cardif Slovakia, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Colonnade s.r.o., organizačná zložka Slovensko
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ERGO Poisťovňa, a.s.
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe d.a.c.
 • NOVIS Poisťovňa a.s.
 • Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
  pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • WÜSTENROT poisťovňa, a.s.

Stavebné sporiteľne

 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Nebankové spoločnosti

 • AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Slovensko
 • Consumer Finance Holding, a.s.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

 • AXA d.d.s., a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dôchodkové správcovské spoločnosti

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť , a.s.
 • AXA d.s.s., a.s.
 • VÚB GENERALI DȎCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

Napíšte nám čo pre Vás môžeme spraviť a ako Vám môžeme pomôcť.

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?