Vyplácanie dôchodku z DDS

Vyplácanie dôchodku z DDS
Vyplácanie doplnkového dôchodku z DDS má svoje pravidlá. Niektoré určuje zákon a niektoré zase dávkový plán platný v čase uzatvorenia zmluvy o DDS. V tomto článku ponúkam prehľad možností a pravidiel vyplácania dávok z DDS.

Aké dávky môžete čerpať z doplnkového dôchodkového sporenia?

Z DDS môžete čerpať financie prostredníctvom týchto dávok:

 • doplnkový starobný dôchodok,
 • doplnkový výsluhový dôchodok,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • predčasný výber,
 • odstupné.

Doplnkový starobný dôchodok

Podmienky na získanie doplnkového starobného dôchodku pre zmluvy uzatvorené do 31.12. 2013:

 • dovŕšenie veku 50 alebo 55 rokov podľa dávkového plánu,
 • 10 rokov sporenia  v DDS  (10 ročná doba sa môže skrátiť v prípade priznania starobného dôchodku zo sociálnej poisťovne).

Podmienky na získanie doplnkového starobného dôchodku pre zmluvy uzatvorené po 1.1. 2014:

 • priznanie starobného alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálnej poisťovne,
 • dovŕšenie veku 62 rokov.

Doba vyplácania dôchodku závisí na Vás. Môžete si požiadať o doživotný alebo dočasný doplnkový starobný dôchodok. Najkratšia doba vyplácania je 5 rokov. Výška vyplácaného dôchodku z DDS závisí od zostatku na účte, veku účastníka (sporiteľa) a počtu rokov vyplácania dôchodku.

Doplnkový výsluhový dôchodok

Podmienky na získanie doplnkového výsluhového dôchodku pre zmluvy uzatvorené do 31.12. 2013:

 • dovŕšenie veku 40 rokov,
 • 5 rokov sporenia v DDS

Podmienky na získanie doplnkového výsluhového dôchodku pre zmluvy uzatvorené po 1.1. 2014:

 • dovŕšenie veku 55 rokov,
 • 10 rokov sporenia v DDS.

Doplnkový výsluhový dôchodok sa týka tých sporiteľov, ktorí sú účastníkmi DDS povinne zo zákona. Týka sa sporiteľov z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené do kategórie 3 alebo 4 alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Jednorazové vyrovnanie

 • O jednorazové vyrovnanie môžu požiadať klienti, ktorí sa stanú poberateľmi invalidného dôchodku (nad 70%). Bude im vyplatených 100% hodnoty ich účtu v DDS.
 • To isté platí v prípade zrušenia dôchodkového fondu alebo zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Napríklad v roku 2011 DDS Aegon ukončila svoju činnosť v SR a všetci klienti dostali možnosť jednorazového vyrovnania.
 • Poslednou skupinou sú účastníci, ktorí spĺňajú podmienky na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a súčasne požiadajú o jednorazové vyrovnanie.

Predčasný výber z DDS

 • Pri zmluvách uzatvorených do 31.12.2014 nie je možné robiť predčasný výber. Výnimkou sú len niektoré zmluvy, ktoré to majú umožnené v dávkových plánoch.
 • Pri zmluvách uzatvorených po 1.1.2014 je možné vybrať príspevky, ktoré sporiteľ sám odviedol vrátane výnosov, ale len raz za 10 rokov. V prípade, že si uplatnil daňovú úľavu, tak ju bude musieť vrátiť.
 • Príspevky od zamestnávateľa však zostanú na účte až dovtedy, kým nezačne poberať predčasný dôchodok, resp. riadny starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Odstupné

 • Na odstupné máte nárok len v tom prípade, ak ste zmluvu o DDS podpísali do 31.12.2013. Odstupné sa vypláca v prípade, že nespĺňate podmienky na vyplácanie doplnkového dôchodku a požiadate o vyplatenie hodnoty účtu alebo zrušenie DDS.
 • Odstupné z DDS sa vypláca v sume určenej dávkovým plánom. Podľa zákona je táto suma minimálne vo výške 80% z hodnoty účtu v DDS. Odstupné sa vypláca pri predčasnom zrušení doplnkového dôchodkového sporenia.

Viac o zmenách v 3. pilieri od 1.1.2014 a ich dopade na sporiteľov si môžete prečítať v tomto článku.


Zaujíma Vás ako si vybrať a efektívne nastaviť sporenie na dôchodok, aby ste zarobili čo najviac? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?