Prečo je cena za životné poistenie pre každého rozdielna?

Prečo je cena za životné poistenie pre každého rozdielna?
Hoci cena zohráva kľúčovú rolu pri výbere životného poistenia, nemala by byť jediným rozhodujúcim faktorom. Finálna suma môže byť odlišná od tej, ktorú nájdete na stránkach poisťovní, pretože sa odvíja od mnohých premenných. Viac o tom, čo presne ovplyvňuje cenu poistenia a ako ju môžete ovplyvniť, sa dozviete v tomto článku. Chcem poradiť

Cena za životné poistenie – čo ju ovplyvňuje?

Ponuky poisťovní sa rôznia a i sumy, ktoré majú uvedené na webe nemusia platiť vo všetkých prípadoch. Finálna cena, ktorú vám poisťovňa poskytne, totiž záleží od rôznych faktorov. Toto sú tie najrozhodujúcejšie.

1. Výber poistných rizík

V otázke životného poistenia sú najdôležitejšie riziká, ktoré si zvolíte. Tie nemajú rovnakú cenu – zatiaľ čo niektoré stoja menej, iné zaťažia vašu peňaženku podstatne viac. Ako príklad porovnám krytie v prípade smrti. Poistenie smrti z dôvodu úrazu stojí oveľa menej než poistenie pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny.

Viete, ako postupovať pri výbere životného poistenia?

2. Doba poistenia

Niektoré poistné riziká, napríklad kritické ochorenia alebo invalidita z choroby, ovplyvňuje aj doba vášho poistenia. V praxi platí, že čím vyššia je poistná doba (na ako dlho sa poistíte), tým vyššia je cena poistenia.

Doba poistenia však neovplyvňuje všetky riziká, výnimkou sú napr. trvalé následky pri úraze.

3. Zdravotný stav

Váš aktuálny zdravotný stav hrá dôležitú úlohu v cene vášho životného poistenia. Horší zdravotný stav môže znamenať výluky z poistenia alebo aj vyššiu cenu za poistenie, ktorú poisťovňa navýši formou prirážky.

Preto by ste nastavenie svojho životného poistenia nemali odkladať na neskôr, práve naopak. Nastaviť si životné poistenie na dlhšie obdobie vo veku, kedy ste mladší a vitálnejší je investícia, ktorá sa vám môže v budúcnosti vyplatiť.

4. Výška poistných súm

Poistná suma je maximálna možná suma poistného plnenia, ktorú môže poistený dostať v prípade poistnej udalosti. Čím vyššia je poistná suma, tým vyššie bude vaše poistné i celková cena za životné poistenie.

Prečítajte si viac o tom, ako si čo najlepšie nastaviť výšku poistných súm.

5. Vek poisteného pri podpise zmluvy

Ako som už naznačil vyššie, dôležitým faktorom je i vek poisteného. Ten ovplyvňuje mnohé z poistení a pripoistení. Spravidla platí priama úmera – čím vyšší je vek poisteného, tým vyššia je cena životného poistenia. Vekom sa totiž zvyšuje šanca na zdravotné komplikácie, choroby či smrť. Poisťovňa si na seba teda berie väčšie riziko, a toto riziko sa odrazí na cene vašej poistky.

Spoznajte 12 chýb, ktorých sa klienti najčastejšie dopúšťajú pri uzatváraní životného poistenia.

6. Rozdielne sadzby za pripoistenia

V rámci životného poistenia máte možnosť vybrať si z rôznych pripoistení. Tie však nemajú rovnakú cenu. Uvedieme niekoľko príkladov.

Pri poistení invalidity, smrti ale aj kritických chorôb si zvyčajne môžete vybrať jeden z dvoch variantov – s konštantnou (nemennou) alebo klesajúcou poistnou sumou. Klesajúci variant má síce nižšiu cenu, no musíte rátať s tým, že poistné krytie sa postupne znižuje.

Príklad: Využijem čísla z konkrétneho prepočtu (pozri obrázok nižšie). Ak chcete využiť poistenie smrti s konštantnou sumou, napríklad na 100 000 EUR s tým, že vaše poistné je každý mesiac 56,78 EUR, počas celej doby platnosti poistného bude vaša poistná suma 100 000 EUR.

V prípade klesajúcej poistnej sumy platíte mesačne iba 20,55 EUR. Vaša pôvodná poistná suma je počas prvého roka síce 100 000 EUR, no každý ďalší rok klesá o 1/35, čiže o 2 867 EUR.


Zdroj: kalkulácia životného poistenia z poisťovne YouPlus

V praxi sa môžeme stretnúť s klesajúcou poistnou sumou aj pri poistení invalidity a kritických ochorení. Platia tam rovnaký princíp ako pri príklade vyššie. Variant s konštantnou poistnou sumou je drahší (zároveň ponúka lepšie krytie) ako variant s klesajúcou poistnou sumou počas celej poistnej doby.

Inou alternatívou sú rôzne rozsahy začiatku alebo doby vyplácania pri pripoistení PN. Napríklad plnenie od 1. dňa stojí viac, ako plnenie od 29. dňa, čo je zrejmé aj podľa obrázka nižšie. Krytie s plnením 365 dní na PN stojí viac ako krytie na 180 dní.


Zdroj: kalkulácia životného poistenia z poisťovne Metlife

Ako sa vyznať v ponuke životných poistení? Prečítajte si môj nový e-book!
7. Vykonávané športy

Poisťovňa sa pred uzavretím poistky bude pýtať takmer na všetko – i na vaše voľnočasové aktivity. Aj rizikové športy totiž môžu ovplyvniť výšku poistného. Neplatí to však pri všetkých poisťovniach.

Rovnaká situácia platí napríklad aj pri jazde na motorke – a to nielen v prípade, že ju vykonávate ako šport, ale i keď ju využívate ako dopravný prostriedok.

Ak plánujete rizikový šport vykonávať i naďalej, tak je nevyhnutnosťou uviesť to pri uzatváraní životného poistenia. Môže to mať vplyv na cenu poistenia a závisí to od poisťovne, ale aj od konkrétneho športu.

Vo výnimočných prípadoch môžu niektoré poisťovne úplne odmietnuť založenie životného poistenia. Ako príklad uvádzam zápasenie v prípade poisťovne Uniqa.¹

8. Pracovná pozícia

To, koľko vás bude stáť životné poistenie závisí aj od vašej práce. Rovnako ako pri športe, aj rizikové povolania zvyšujú cenu poistného. Pokiaľ teda pracujete napríklad vo výškach, musíte rátať s vyššou cenou.

Aj v tomto prípade môžu niektoré poisťovne odmietnuť uzatvorenieživotného poistenia. Hovorím napríklad o prácach ako odborník na narábanie s výbušninami, pilot, pyrotechnik, vojak z povolania alebo potápač či profesionálny športovec.¹

Neplatí to paušálne pre každú poisťovňu. Pre každého, aj pre vymenované povolania, je možné uzatvoriť životné poistenie v niektorých zo slovenských poisťovní.

Môže vás zaujímať: Rizikové vs. kapitálové životné poistenie – po ktorom siahnuť a prečo?

9. BMI

Bežný rozsah váhy nezohráva veľkú rolu. Klientom, ktorí trpia závažnou obezitou, však môžu poisťovňa k niektorým rizikám prirátať extra prirážku. A to je ten lepší prípad. V horšom prípade majú takýto klienti výluky v poistnom krytí.

10. Nezdravé návyky

Úprava poistného krytia a ceny za poistenie sa týka aj milovníkov nezdravých návykov, akými sú alkohol alebo fajčenie. Ľudia, ktorí požívajú alkohol pravidelne, môžu očakávať výluky z poistenia alebo zvýšené ceny za životné poistenie. Podobne je to i pri fajčiaroch – tí môžu očakávať prirážku napríklad pri poistení kritických chorôb. Príjemnou správou je, že niektoré poisťovne poskytujú nefajčiarom zľavu.

11. Počet ľudí na poistnej zmluve

Ak plánujete uzatvárať životné poistenie pre viacerých členov rodiny, potom pre vás môže byť zaujímavá možnosť uzatvoriť poistku pre celú rodinu v rámci jednej zmluvy. Mnohé poisťovne totiž poskytujú výrazné zľavy v prípade, že je na zmluve viac osôb. V praxi to zvyčajne vyzerá tak, že čím viac ľudí je na zmluve, tým vyššiu zľavu poisťovňa poskytne.

Prečítajte si: Ponuka životných poistení pre deti v roku 2024

Potrebujete pomôcť s výberom toho najvhodnejšieho životného poistenia pre vaše potreby?
12. Zľavy na poistenie

Uzavrieť poistku pre viacero ľudí súčasne nie je jediná možnosť zľavy z poistného. Problémom však je, že klienti zvyčajne o týchto zľavách nevedia alebo nemajú informáciu o tom, na aký konkrétny produkt poisťovňa poskytuje zľavu a v akej výške.

A ako sa ku zľavám dostať? Možností je viacero. Niektoré zľavy môžu mať poisťovne zverejnené na webe a automaticky ich máte započítané. Iné zľavy vám môže poskytnúť napríklad finančný poradca, s ktorým uzatvárate zmluvu.

Spoznajte ďalšie návody na to, ako ušetriť na životnom poistení.

Je cena mojej aktuálnej životnej poistky adekvátna?

Ak už máte životnú poistku a chcete vedieť, či jej cena a krytie správne zodpovedá vašej aktuálnej životnej situácii, odporúčam vám obrátiť sa na svojho finančného poradcu. Ten bude najlepšie poznať nielen vašu situáciu, ale i aktuálnu ponuku poisťovní.

Chcete si dať prepočítať životnú poistku? Napíšte mi.

Chcete poradiť s poistením?
NAPÍŠTE MI.Zdroje:
1. Poistné podmienky Uniqa

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221