Výber životnej poistky – 6 tipov, ktoré vám zaručene ušetria peniaze

Výber životnej poistky – 6 tipov, ktoré vám zaručene ušetria peniaze
Ktorá poisťovňa je najlepšia? Ktoré životné poistenie je najvhodnejšie? Univerzálna odpoveď na tieto otázky neexistuje. Pri životnej poistke ide vždy o kompromis ceny, rozsahu poistného krytia, výluk a individuálnych požiadaviek človeka. V článku ponúkam 6 tipov ako postupovať pri výbere životnej poistky.

Čo je pre vás dôležitejšie? Platiť za životnú poistku čo najmenej, len aby ste niečo mali alebo byť kvalitne poistený za primeranú cenu?

Toto si vyriešte ešte pred tým, kým sa pustíte do výberu a nastavenia vhodnej životnej poistky.

Najprv zistite, čo potrebujete, potom hľadajte vhodné poistenie

Výber a správne nastavenie životnej poistky je dôležitejšie ako výber poisťovne. Ponuka životných poistiek sa postupne vyrovnáva ako z pohľadu kvality, tak isto aj z pohľadu ceny.

Najlepšie životné poistenie je to, ktoré rieši neočakávané životné situácie spojené s výpadkom príjmu presne podľa vašich potrieb.

Ak si máte v životnej poistke za niečo zaplatiť, dobre si preverte, či to vôbec potrebujete. Je nezmysel platiť za niečo, čo nemáte šancu využiť alebo za niečo, čo je pre vás zbytočné. Plaťte len za to, čo môže naozaj ohroziť váš rodinný rozpočet a spôsobí vám citeľný výpadok príjmu.

6 tipov ako postupovať pri výbere životnej poistky

1. Výber poistných rizík

Najdôležitejšie je poistiť si tie riziká, ktoré spôsobia dlhodobé výpadky príjmu a mohli by tým ovplyvniť životnú úroveň poisteného a jeho rodiny. Medzi tie patrí poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov z úrazu alebo chorôb, poistenie kritických chorôb a dlhodobá práceneschopnosť.

Ostatné pripoistenia spôsobia výpadok príjmu len krátkodobo. Napríklad denné odškodné pre prípad úrazu alebo PN, je často výhodnejšie kryť vlastnými úsporami.

2. Nastavenie poistných súm

Každému riziku treba priradiť výšku poistnej sumy. Suma má byť taká, aby si poistený a jeho rodina udržali životnú úroveň v čase poistnej udalosti. Pri stanovení treba zohľadniť príjmy rodiny, majetok, záväzky a existenčné výdaje.

Môže to znieť trochu morbídne, no najlepšie sa k nim dopracujete, keď si predstavíte situáciu, ktorá nastane pri každom jednom riziku. Premyslíte si, aký by to malo vplyv na vás a vašu rodinu a zistíte aká finančná čiastka by v tej situácii bola potrebná.

3. Nevynechajte poistné podmienky

Pred uzatvorením poistnej zmluvy sa oboznámte s poistnými podmienkami, v ktorých sú uvedené užitočné informácie. Výluky z poistenia, čakacie doby, karenčné doby, zoznam chorôb na ktoré sa poistenie vzťahuje a rôzne oceňovacie tabuľky.

To sú veci, s ktorými je nutné byť oboznámený. Viem, príjemné čítanie to asi nebude. Vďaka tomu však vopred viete, kedy poisťovňa nevyplatí poistné plnenie a kedy ho vyplatí.

4. Cena je dôležitá, ale nie najdôležitejšia

Pre mnoho ľudí najdôležitejší faktor. No čo sa poistenia týka, dôležité je nájsť pomer medzi cenou a kvalitou, pričom cena je až na druhom mieste. V prvom rade je dôležité byť krytý tak, aby pri poistnej udalosti vyplatila poisťovňa takú sumu, ktorá pokryje výdavky s ňou spojené.

5. Výber poisťovne

Môžete si vyberať z 23 poisťovní. Dosť na to, aby ste sa nevedeli rozhodnúť a vybrať si z množstva produktov, ktoré ponúkajú. Pri výbere by ste mali zohľadniť meno a finančnú silu poisťovne, čím sa výber jemne zjednoduší.

Čo sa týka konkrétnych životných poistení, tak najvhodnejšie je porovnať si ponuky a nájsť pomer medzi cenou a kvalitou. Zaberie to viac času, ale určite to prinesie ovocie.

6. Zdravotný dotazník vyplňte zodpovedne

Na základe tohto dotazníka vás poisťovňa prijíma do poistenia. Vypĺňajte ho vždy pravdivo.  Ak tak nespravíte, poisťovňa môže odmietnuť poistené plnenie. Je to vec, ktorá je často zanedbaná a mnoho ľudí vďaka tomu platilo poistenie zbytočne.

Životnú poistku nepoužívajte na sporenie

Nikto vám to zakázať nemôže. Môžete si šetriť aj v poistke. Ak však máte radi svoje peniaze a preštudovali ste si kompletný sadzobník poplatkov, tak to určite nespravíte. Akýkoľvek argument za sporenie v životnej poistke má pôvod niekde úplne inde ako vo výhodnosti na sporenie. Tých situácií, kedy sa to naozaj oplatí, je pomerne málo.

Ak máte takúto životnú poistku, tak sa dobre pozrite na to, čo tam naozaj máte poistené. U niekoho sa môže stať, že príde na to, že poistený takmer vôbec nie je. To znamená, že má len drahé sporenie. Je pravda, že lepšie ako peniaze minúť. Ale je taktiež pravdou, že sú aj iné možnosti.

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistene je v mnohých prípadoch dobrou voľbou. Je flexibilné, bez nutnosti drahého sporenia a často finančne výhodnejšie. Zároveň poskytuje možnosť poistiť viac členov rodiny na jednej zmluve a vďaka tomu môžete získať zľavy z poistného.

Poisťovní, ktoré ponúkajú rizikové životné poistenie, je stále viac. S čím sa môžete stretnúť najčastejšie, sú rizikové životné poistenia poisťovní Allianz, Generali, Wustenrot, Axa, Uniqa, Aegon, NN a Metlife.

Každá z nich ponúka určité špecifiká v plnení, podmienkach, výlukách, ale aj v cene.

Ako postupovať pri výbere rizikového životného poistenia?

  • Vyberte si poistné riziká.
  • Vypočítajte si výšku poistných súm.
  • Spravte si prehľad ponúk všetkých dostupných rizikových poistení.
  • Vyberte si poistenie, ktoré vám najviac sedí z pohľadu kvality a ceny.


Ak sa s výberom poisťovne nechcete trápiť sami alebo na to nemáte čas, tak oslovte finančného poradcu, ktorý vám pomôže s výberom a nastavením životného poistenia, vďaka čomu ušetríte čas aj peniaze.

Chcete poradiť s poistením?
NAPÍŠTE MI.

Bc. Denis Staník - expertnafinancie.sk

Bc. Denis Staník

Pomáham ľuďom vybrať a nastaviť finančné produkty tak, aby nepreplatili ani euro navyše a zároveň platili len za to, čo naozaj potrebujú.

denis.stanik@swisslifeselect.sk    0907 083 395

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?