12 chýb, ktoré robíme pri životnom poistení najčastejšie

12 chýb, ktoré robíme pri životnom poistení najčastejšie
Otázka životného poistenia podpisom zmluvy nekončí. V praxi sa stretávam so situáciou, keď majú ľudia uzavretú poistku, ktorá vôbec nerieši ich aktuálnu situáciu. V článku som zhrnul najčastejšie chyby pri životnom poistení a pridal som k nim rady, ako sa s nimi vysporiadať. Chcem poradiť

Aká by mala byť dobrá životná poistka?

Na úvod si povedzme jedno – neexistuje jediná „tá najlepšia“ životná poistka na trhu. Tá najvhodnejšia poistka pre vás závisí od vašich potrieb a požiadaviek. Zatiaľ čo niektorí potrebujú poistenie na vyššie sumy pri invalidite, iným môže stačiť minimálna suma.

A aj keď ideálna poistka je pre každého iná, v praxi sa stretávam s niekoľkými stále sa opakujúcimi chybami, ktorých sa klienti pri výbere a uzatváraní životnej poistky nevedome dopúšťajú. Tie nielen predražujú ich životné poistenie, ale môžu spôsobiť aj to, že pri úraze alebo ochorení dostanete menej, než ste pôvodne očakávali.

Životná poistka – zoznam najčastejších chýb

Čomu sa teda pri výbere poistky vyhnúť? Pozrime sa na to.

1. chyba – nevhodná výška poistnej sumy

Prvou a zároveň najčastejšou chybou sú nevhodne zvolené poistné sumy. Bežne sa stáva, že poistná suma na poistke je príliš nízka. Pri výpočte sa nepozeralo na finančnú situáciu/príjem rodiny a v prípade neočakávanej udalosti nebude poistné plnenie dostačujúce.

Ojedinele sa však stretávam aj s opačným prípadom – poistné sumy sú nastavené príliš vysoko, lebo pri výpočte boli vzaté do úvahy aj napr. úvery, ktoré sú už splatené, príp. má rodina už rezervy alebo iné pasívne príjmy.

2. chyba – poistenie nesprávnych rizík

Ďalšou pomerne často chybou je poistenie nesprávnych rizík. Ľudia si zvyknú poistiť menej dôležité riziká, ktoré nespôsobujú veľký výpadok príjmov, napríklad zlomeniny alebo drobné úrazy. Vo väčšine takýchto prípadov je výpadok príjmu krátkodobý a dočasný, v ideálnom prípade by mala byť rodina schopná vykryť ho z úspor alebo rezerv.

Často sa však zabúda krytie vážnych rizík, ktoré spôsobia dlhodobý nedostatok príjmu. Sú to napríklad trvalé následky po úraze, kritické choroby, invalidita spôsobená chorobou, dlhodobá PN alebo v neposlednom rade smrť.

Viete, ako na životné poistenie tak, aby vám dobre slúžilo?

3. chyba – sporenie cez životné poistenie

Sporenie v rámci životného poistenia bolo vo veľkom využívané roky dozadu, no v súčasnosti nemá skoro žiadne ekonomické opodstatnenie. Prečo? Najmä kvôli zhodnoteniu a výške poplatkov, ktoré sú nepomerne vysoké, netransparentné a ťažko dohľadateľné.

Životné poistenie a investovanie sú dve rôzne položky a treba na ne tak i nahliadať. Ak sa rozhodnete investovať, využite niektorý z radu investičných produktov, ktoré sú na trhu dostupné.

Prečítajte si, koľko vás skutočne stojí investovanie cez životné poistenie.

Sporenie cez životné poistenie je nevýhodné

4. chyba – neaktuálne životné poistenie

Ďalšou chybou je, že životná poistka už nevyhovuje vašej aktuálnej situácii. Stáva sa to najmä pri starších poistkách, ktoré neboli upravované ani menené od ich uzatvorenia. Pozor, staršia zmluva automaticky neznamená, že ide o zlú alebo dobrú poistku. Vždy je dôležité pozrieť sa na to, čo zmluva a poistka poskytuje a či je to to, čo potrebujete.

V tomto prípade máte niekoľko možností – a to buď poistku upraviť alebo zrušiť a založiť si novú.

  • Ak máte uzatvorené kapitálové životné poistenie, máte minimálnu šancu na to, aby ste si upravili životnú poistku tak, ako potrebujete.
  • Pri investičnom životnom poistení je šanca na úpravu väčšia.
  • Najjednoduchšie to však majú tí, ktorí sa v minulosti rozhodli pre rizikové životné poistenie, keďže v tomto prípade je vysoká šanca, že poistenie je možné rozumne prispôsobiť presne podľa vašich aktuálnych potrieb. Neplatí to však za každých okolností a niekedy je naozaj najefektívnejšie založiť si novú poistnú zmluvu. Je to najmä preto, že cena životných poistiek za posledné roky významne klesla a bez problémov by ste tak mohli dostať vyššie alebo rovnaké krytie za nižšiu cenu.

5. chyba – hľadáte tú najlacnejšiu poistku za každých okolností

Výrok „Nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci,“ platí aj pri životných poisteniach. Som za to, aby ľudia zbytočne neplatili viac, ako je nutné. Na druhej strane – brať do úvahy iba cenu bez ohľadu na kvalitu a krytie nemusí byť to najšťastnejšie rozhodnutie a v konečnom dôsledku ani najekonomickejšie.

6. chyba – oprávnená osoba

Chýbajúca oprávnená osoba na životnom poistení síce nie je pohroma, no možná veľká komplikácia. Opravená osoba je totiž osoba, ktorá má nárok na poistné plnenie v prípade smrti. Ak táto osoba uvedená nie je, poistné plnenie sa stáva predmetom dedičského konania. Dedičské konanie, a teda aj vyplatenie poistenia, môže trvať i 6 mesiacov, a tiež sa môže stať, že poistné plnenie bude rozdelené medzi viacerých dedičov.

Potom je tu ešte opačný problém – na životnej poistke je uvedená neaktuálna oprávnená osoba – napríklad exmanžel/ka, bývalá partnerka či nebohá osoba. I v tomto prípade je teda lepšie informáciu v životnom poistení včas aktualizovať.

Chcete sa vyznať v životných poisteniach a vedieť, ako si vybrať to správne?
7. chyba – zanedbanie životného poistenia

Ďalšou chybou je uprednostňovanie poistenia majetku pred životným poistením. I keď týmto pohnútkam rozumiem, bývanie je predsa životnou potrebou, dlhodobá strata schopnosti zarábať spôsobí v rodinnom rozpočte oveľa väčší problém, než nehoda v byte alebo na aute.

Pozrime sa na to matematicky. Osoba, ktorá príde v 30-tke o schopnosť zarábať peniaze, a má prácu s platom 2 000 EUR netto, by do dôchodku mohla zarobiť 2 000 x 12 x 35 = 840 000 EUR → a to je viac, ako hodnota auta alebo nehnuteľnosti.

Samozrejme, aj poistenie majetku je dôležité, no poistenie života a zdravia by malo byť na vyššej priečke.

Nech vám neunikne: Ako si nastaviť poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie viac ľudí na jednej zmluve znižuje cenu

8. chyba – poistenie iba jednej osoby v domácnosti

Táto chyba je veľmi bežnou praxou – poistený je iba manžel, veď je predsa živiteľ rodiny. No ako by ste riešili situáciu v prípade, že sa nepredvídateľná skutočnosť stane napríklad manželke? Tá, keďže nie je poistená, nedostane poistné plnenie. Ak sa o ňu bude starať poistený manžel, nebude mať kto chodiť do práce, a teda zabezpečovať príjem.

Poistenie oboch osôb v domácnosti, i v prípade, že jedna z nich je dlhodobo bez príjmu, dáva veľký zmysel.

9. chyba – chýbajúce poistenie detí

S chybou č. 8 úzko súvisí i ďalšia – chýbajúce poistenie detí. Zastávam názor, že pre dieťa je najdôležitejšie, aby boli poistení rodičia. Avšak v prípade vážneho stavu dieťaťa spôsobeného úrazom alebo chorobou bude musieť jeden z rodičov z práce odísť, a to znamená výpadok jedného z príjmov. Ak na to rodina nemá veľké finančné rezervy, pasívne príjmy alebo iné likvidné aktíva, poistenie detí dáva taktiež veľký zmysel.

Spoznajte tipy, ako ušetriť na životnom poistení detí.

10. chyba – výber poisťovne zo zvyku a nie podľa kvality poistenia

Ďalšou opakujúcou sa chybou je výber poisťovne zo zvyku – napríklad preto, že rovnakú majú rodičia alebo partner. Nájdu sa i takí, ktorí sú roky verní jednej poisťovni a iné ponuky si nepreverujú. To je chyba, lebo veľakrát sa môže stať, že v inej poisťovni získate kvalitné krytie za rozumnejšiu cenu.

11. chyba – zamlčanie zdravotného stavu alebo športovej aktivity

Zamlčanie zdravotného stavu je obrovská, no bohužiaľ i dosť bežná chyba. Nikdy svoj stav nezamlčiavajte. Prečo? Pri poistnej udalosti sa poisťovňa tak či tak dozvie pravdu, zbytočne tak iba ohrozujete výplatu poistného plnenia.

12. chyba – nesledovanie poistných podmienok a výluk

Študovať si „malé písmenká“ je možno príliš veľký detail pre bežného človeka, no považujem to za nesmierne dôležité. Veľakrát môžete naraziť na takmer totožné ponuky poistení, v ktorých sú rovnaké poistné riziká, rovnaké výšky poistných súm, rovnaká doba poistenia a rovnaká cena, no aj napriek tomu môže ísť z pohľadu kvality o radikálne odlišné ponuky.

Prečo? Odpoveď je v poistných podmienkach. Tie bližšie špecifikujú náležitosti výplaty poistného plnenia alebo opisujú situácie, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Ak si životné poistenie uzatvárate svojpomocne, oplatí sa zobrať si dostatok času na preštudovanie všetkých zmlúv a dokumentov.

Bonusový tip – Nechajte si poradiť

Sledovať všetky možnosti, ponuky, čítať malé písmenká a porovnávať riziká môže byť náročné, a to i časovo. Ak sa chcete vyvarovať väčšine chýb, využite služby vhodného poradcu.

Výber životného poistenia totiž nie je iba o uzatvorení zmluvy, ale aj o jej pravidelnej aktualizácii, sledovaní zmien a nových ponúk. Aj preto je dôležité zvoliť si vhodného poradcu, ktorý je otvorený dlhodobej spolupráci.

Zaujíma Vás ako si môžete kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Chcete poradiť s poistením?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221