Ako na životné poistenie v roku 2024, aby slúžilo vám a nie iba poisťovni

Ako na životné poistenie v roku 2024, aby slúžilo vám a nie iba poisťovni
Životné poistenie môže slúžiť aj vám a môže slúžiť len poisťovni. Práve preto nie je jedno, aké životné poistenie máte uzatvorené a ako ho máte nastavené. Je veľmi podstatné, aby ste si dali záležať hlavne pri výbere životného poistenia a jeho vhodnom nastavení. Chcem poradiť

Životné poistenie je obrovská téma. Vzhľadom k rozsahu tohto článku som na úvod spravil obsah, kde som vybral hlavné časti a viete sa cez neho prekliknúť do tej časti, ktorá vás zaujíma najviac.

OBSAH ČLÁNKU:

Ako postupovať pri výbere životného poistenia

Premýšľal som nad tým, ako čo najviac zjednodušiť postup, ako získať kvalitné životné poistenie. Nakoniec som postup zhrnul do 4 základných bodov:

 • Vyberte si poistné riziká, ktoré majú zmysel pre vaše životné poistenie. Vyberte si len to, čo naozaj potrebujete v životnom poistení. Nič viac, nič menej.
 • Nastavte si výšku poistných súm, aby vám životné poistenie prinieslo adekvátnu poistnú ochranu. Je to rovnako individuálne ako výber poistných rizík. Každý sme v inej situácii.
 • Spravte si prehľad ponúk z viacerých poisťovní. Ak sa do toho púšťate sami, tak si obehnite všetky, aby ste nevynechali žiadnu, ktorá môže byť tá pravá práve pre vás. Ak to riešite s poradcom, tak porovnanie môže spraviť za vás.
 • Z ponúk si vyberte také životné poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Pri výbere životného poistenia zohľadnite výluky, cenu a rozsah poistného krytia.

Aké riziká vybrať pre vaše životné poistenie

V životnom poistení si môžete poistiť rôzne poistné riziká. Najčastejšie nájdete v rámci životného poistenia tieto riziká:

 • poistenie smrti,
 • trvalé následky po úraze,
 • trvalá invalidita z choroby a úrazu,
 • kritické choroby,
 • pracovná neschopnosť (denné odškodné),
 • chirurgický zákrok,
 • hospitalizácia (nemocničné odškodné).

Každé životné poistenie je dobré nastaviť na mieru pre konkrétneho človeka alebo celú rodinu. Nemá zmysel mať poistené poistné riziká, ktoré sú pre vás zbytočné. To, čo je zbytočné, sa nedá zovšeobecniť. Pre každého to môže byť niečo iné.

Platí pravidlo, že riziká, ktoré spôsobujú dlhodobý výpadok príjmu, sú tie najpodstatnejšie. Naopak riziká, ktoré spôsobujú krátkodobý výpadok príjmu, sú menej dôležité a je omnoho efektívnejšie kryť tieto riziká vlastnou finančnou rezervou.

Určite ale nešetrite na poistení invalidity. Je to jedno z najdôležitejších krytí. Ak ste už pre toto krytie rozhodli, tak vyberte si krytie s plnením od invalidity 40%.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Ako si nastaviť výšku poistných súm v životnom poistení

Správne vybrané poistné riziká samé o sebe nestačia na to, aby ste mali kvalitné životné poistenie. Rovnako dôležité ako výber poistných rizík je pre vaše životné poistenie dôležité aj vhodné nastavenie výšky poistných súm.

Poistné sumy na každé riziko musia byť vždy v takej výške, aby ste z plnenia dokázali pokryť svoje existenčné výdaje, záväzky a zabezpečiť rodinu. Pri správnom nastavení životného poistenia si takto dokážete udržať svoju životnú úroveň pre seba a pre svoju rodinu. Pri výpočte poistných súm je vhodné zohľadniť  tieto skutočnosti:

 • výšku úverov a iné záväzky,
 • existenčné výdaje,
 • príjem partnera a pasívne príjmy,
 • výšku úspor,
 • majetok v 2. pilieri,
 • iný majetok (nehnuteľnosti, cenné papiere),
 • osoby, ktoré sú závislé na vašom príjme,
 • individuálne požiadavky.

Poistné sumy v životnom poistení vždy prispôsobte aktuálnej životnej situácii, aby ste boli poistením dostatočne zabezpečený. Navyše budete platiť vždy len za to, čo je naozaj potrebné. A práve preto pri výbere vždy zohľadňujte aj flexibilitu životného poistenia.

Oplatí sa životné poistenie alebo nie? Už viackrát som dostal túto otázku. Moja odpoveď často závisí práve od toho, ako je životné poistenie nastavené vo vzťahu k potrebám človeka.
Nikdy neberte prvé životné poistenie. Spravte si prehľad ponúk.

Nakoľko životné poistenie ponúka pomerne veľa poisťovní, tak si určite spravte prehľad ponúk z viacerých z nich. Prehľad ponúk životného poistenia vám dáva možnosť vyberať si podľa vami zadefinovaných požiadaviek. Vďaka tomu môžete dosiahnuť ideálny prienik ceny a poistného krytia.

Prehľad životného poistenia si môžete spraviť sami alebo môžete osloviť svojho finančného sprostredkovateľa, ak sa venuje aj životnému poisteniu.

Ktoré poisťovne ponúkajú životné poistenie na Slovensku?

Je ich viac ako dosť. Tu som vybral len tie, s ktorými sa môžete v roku 2024 stretnúť najčastejšie.

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe d.a.c.
 • NOVIS Insurance Company
 • PARTNERS poisťovňa, a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • WÜSTENROT poisťovňa, a.s.
 • Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Z nedávnej minulosti sa ešte môžete stretnuť s týmito poisťovňami, ktorých poistné kmene prebrali niektoré z vyššie uvedených poisťovní.

 • AEGON Životná poisťovňa, a.s. (zlúčila sa v minulosti s NN Životná poisťovňa)
 • AXA životní pojisťovna a.s. (aktuálne už UNIQA pojišťovna)
 • Basler Lebensversicherungs - AG (poistný kmeň prevzala Youplus Insurance International AG)
 • ERGO Poisťovňa, a.s. (poistný kmeň prevzala Generali Poisťovňa)

Veľmi pravdepodobne je medzi nimi poisťovňa, ktorá vám poskytne životné poistenie najvhodnejšie pre vás alebo v jednej z nich životné poistenie možno už máte.

Ako si vybrať z viacerých ponúk to pravé životné poistenie

Ak ste sa dostali až sem, tak ešte stále nemáte vyhraté. Životné poistenie si vyberiete len jedno, aj keď môžete mať pokojne viac ako 10 ponúk.

Ak si vyberáte životné poistenie z viacerých ponúk, tak odporúčam pri výbere zohľadniť aj tieto skutočnosti:

 • Rozsah poistného krytia, aby ste mali životné poistenie s čo najširším poistným krytím pri vami vybraných rizikách.
 • Výluky v životnom poistení – čím ich je menej, tým je to lepšie pre vás.
 • Cenu za životné poistenie – k tomu asi nemusím nič viac písať.

Teoreticky by vám mohli postačovať 2 až 3 najlepšie ponuky. Problém je však v tom, že nemusíte trafiť hneď na prvýkrát práve tie poisťovne, ktoré vám môžu ponúknuť životné poistenie, ktoré má šancu dostať sa do užšieho výberu.

Ak máte napr. 10 ponúk, tak vylučovacou metódou vyhoďte najskôr tie, ktoré za to nestoja už na prvý pohľad. Postupujte ďalej až kým vám nezostanú posledné 2 až 3 najlepšie ponuky. Môže sa stať, že sa do užšieho výberu dostanú ponuky, ktoré sa líšia už len v detailoch a sú aj za veľmi podobnú cenu.

Potom už rozhodujú naozaj detaily a podrobné naštudovanie podmienok. Zvoliť si ako hlavný parameter cenu nie je pre kvalitné životné poistenie najlepšia voľba.

Aké typy životných poistení nájdete na trhu

Životné poistenie je všeobecný názov, ktorý ľudia používajú na pomenovanie viacerých typov produktov.

Najčastejšie sa môžete stretnúť s týmito "životnými poisteniami":

 • rizikové životné poistenie,
 • kapitálové životné poistenie,
 • investičné životné poistenie,
 • úrazové poistenie.

Rizikové životné poistenie

Je to životné poistenie bez sporenia. Ponúka asi najväčšiu flexibilitu. Môžete si v ňom len poistiť poistné riziká a nemusíte si v ňom povinne investovať peniaze. Postupne ako rastie finančná gramotnosť u ľudí na Slovensku, tak sa stáva čoraz častejším aj u bežných ľudí. Z ekonomického hľadiska je práve rizikové životné poistenie vo väčšine prípadov tou najlepšou voľbou.

Kapitálové životné poistenie a investičné životné poistenie

Jedno aj druhé núti ľudí sporiť alebo investovať peniaze. Ide teda o poistenie so sporením. Okrem poistného krytia musíte dávať peniaze navyše, ktoré poisťovňa investuje. Na tom by nebolo nič zlé, ale sporenie cez životné poistenie je spojené s vysokými poplatkami, čo nie je práve to, čo sa vám oplatí.

V niektorých prípadoch však poistenie cez investičné životné poistenie môže byť výhodnejšie ako poistenie cez rizikové životné poistenie. Platí to len pri určitej kombinácii poistných rizík a pre určité skupiny ľudí a len v obmedzenom množstve produktov.

Úrazové poistenie

Je obyčajne spojené s obmedzením výberu poistných rizík a chýba tam hlavne poistenie pre prípad smrti, ktoré sa nachádza v rizikovom životnom poistení.

S kým sa môžete radiť pri výbere životného poistenia

Je úplne jedno, či si životné poistenie riešite sami alebo rovno oslovíte nejakého poradcu. Podstatné je, aby ste si vybrali poistenie, ktoré vám vyrieši vašu situáciu. Aj v prípade, že si ho riešite na vlastnú päsť, tak vám životné poistenie bude uzatvárať niekto, kto má na to oprávnenie od NBS.

Na trhu môžete nájsť poradcov na životné poistenie, ktorí spadajú do jednej z týchto kategórií:

 • Finančný poradca – tu je najmenšia pravdepodobnosť, že niekoho takého stretnete. Mám na mysli finančného poradcu tak, ako ho definuje zákon. Podľa registra NBS na trhu takmer neexistujú. Je len jeden na celom Slovensku, ktorý má registráciu v NBS (stav k 17.4.2024) a aj to nie som si istý, či jeho parketa je aj životné poistenie.
 • Viazaný finančný agent – ide o človeka, ktorý môže sprostredkovať životné poistenie len od 1 poisťovne. Ak si chcete spraviť prehľad, tak ich musíte osloviť viac a s viacerými sa aj stretnúť. Je ich viac ako 4.600.
 • Pracovník banky – jeho nevýhodou je, že predaj životného poistenia je pre neho len okrajovou záležitosťou. Ďalšou nevýhodou je skutočnosť, že vám môže ponúknuť životné poistenie len z poisťovne, s ktorou má banka podpísanú zmluvu. Obyčajne ide len o jednu spriaznenú poisťovňu, takže k prehľadu viacerých životných poistení sa dostanete len veľmi ťažko.
 • Podriadený finančný agent – týchto je na trhu takmer 15.000. Môžu vám sprostredkovať životné poistenie od akejkoľvek poisťovne, s ktorou má ich firma zmluvu. Pokojne môžete získať od 1 poradcu ponuky na životné poistenie od viac ako 10 poisťovní. Čo je najpodstatnejšie? Vybrať si toho správneho agenta/sprostredkovateľa.

Ako si môžete preveriť, či váš finančný poradca robí životné poistenie

Je to jednoduché. Ak váš poradca sprostredkuje životné poistenie, tak ho nájdete v registri NBS zaregistrovaného pre sektor poistenia.

Či tam je aj ten váš, si môžete pozrieť na tomto linku priamo v NBS. Nájdete ho pod jeho menom alebo pod menom jeho firmy. Napr. mňa v NBS nenájdete ako Jaroslava Ileka , ale ako firmu ILEK s.r.o. s registráciou vo všetkých 6 sektoroch.

Životné poistenie ako téma je takmer nekonečná. Na jednej strane chcem pri poskytovaní informácií zaviesť presný systém a postupnosť a na druhej strane chcem poskytnúť čo najviac informácií.

Rozhodol som sa preto v ďalšej časti článku písať o tom tak, ako mi to napadne bez nejakého zoskupovania informácií v rámci nejakých pomyselných podtém o životnom poistení.

Čerpám z otázok, ktoré pri téme životné poistenie dostávam v praxi u klientov a čerpám zo skúsenosti, ktoré som nadobudol počas 16 ročnej praxe. Aj napriek tomu, že chcem k životnému poisteniu napísať čo najviac, tak som si vedomý toho, že to je nemožné. Jednoducho to, čo v tomto článku nenájdete, to vám môžem zaslať na vyžiadanie alebo povedať telefonicky, prípadne osobne.

Tak poďme na to.


Zdravotný dotazník a životné poistenie

Ak si uzatvárate životné poistenie, tak vždy vo vlastnom záujme vyplňte zdravotný dotazník tak, aby tam bolo všetko podstatné. Nič prosím nezľahčujte. Môže to mať vplyv na kvalitu životného poistenia a na poistné plnenie v budúcnosti.

Do zdravotného dotazníka píšte vždy pravdu, aj keď práve uvedenie reálnych informácií môže spôsobiť ťažšie prijatie do životného poistenia a môže ovplyvniť aj cenu.

Vo svojej praxi som sa už mnohokrát stretol s tým, že ľudia mali uzatvorené životné poistenie a pritom mali závažné zdravotné problémy, ktoré boli diagnostikované už pred uzatvorením životného poistenia.

Tieto skutočnosti však neuviedli v zdravotnom dotazníku pri uzatváraní poistenia. Poisťovňa o ničom nevedela a preto ich prijala do životného poistenia ako zdravých ľudí bez výluk, bez prirážok a s plným poistným krytím.

Až do momentu likvidácie poistnej udalosti je všetko v poriadku. Pred poisťovňou však ťažko niečo zatajíte a pri likvidácii poistnej udalosti vyplávajú na povrch aj tie skutočnosti, ktoré ste v zdravotnom dotazníku neuviedli.

Čo potom môže nasledovať? Zamietnutie poistného plnenia alebo krátenie poisteného plnenia, ak sa pri poistnej udalosti preukáže priama príčinná súvislosť so zamlčaným stavom v zdravotnom dotazníku.

Ak si uzatvárate životné poistenie, tak vždy vyplňte poctivo celý zdravotný dotazník a zabezpečíte si nielen životné poistenie, ale aj väčšiu istotu, že v prípade poistnej udalosti dostanete aj poistné plnenie v plnej výške.

Kedy vás poisťovňa nemusí prijať do poistenia?

Najčastejším dôvodom, kedy poisťovňa ľudom môže úplne odmietnuť uzatvoriť  životné poistenie je práve zdravotný stav, ktorý je uvedený v zdravotnom dotazníku. Pri uzatváraní životného poistenia si poisťovňa môže vyžiadať absolvovanie doplňujúcich zdravotných vyšetrení alebo si vyžiada dokumentáciu ku zdravotnému stavu.

Po posúdení zdravotného rizika poisťovňa môže pristúpiť k navýšeniu poistného za životné poistenie, stanoviť individuálne výluky a môže takisto úplne zamietnuť prijatie do životného poistenia.

Ďalšími dôvodmi, pre ktoré vás poisťovňa nemusí prijať do životného poistenia alebo vás prijme s výlukami alebo za vyššie poistné, je vykonávanie rizikového povolania alebo profesionálne vykonávanie športov.

Dobrá správa je tá, že takmer vždy sa nájde poisťovňa, ktorá vám vie ponúknuť životné poistenie s kvalitným krytím a to aj za týchto sťažených podmienok. Niekedy je to potom už len otázka ceny za životné poistenie.

Čo robiť, ak vás poisťovňa nechce prijať do životného poistenia?

Poisťovne sú rôzne. Ich postoj pri uzatváraní životného poistenia v súvislosti so zdravotným stavom je rozdielny. Poisťovne  preferujú hlavne zdravých ľudí, kde je nižšie riziko poistného plnenia.

Najčastejší postup pri posudzovaní zdravotného stavu pri životnom poistení je vyžiadanie si kompletnej dokumentácie zo zdravotnej karty ku diagnóze, ktorú ste uviedli v zdravotnom dotazníku.

Ak to nie je postačujúce, tak vás môže poisťovňa poslať na zdravotné prehliadky kvôli aktualizácii vyšetrení alebo na rozšírené prešetrenie zdravotného stavu.

Výsledok po ocenení rizika môže byť aj absolútne zamietnutie prijatia do životného poistenia.

Čo môžete robiť, ak vám poisťovňa úplne zamietne akceptovať návrh životného poistenia kvôli zdravotnému stavu?

 • Môžete požiadať poisťovňu o opätovné prehodnotenie ocenenia rizika. K tomu je však potrebné dať nejaký rozumný argument, prípadne konkrétny návrh, o ktorý žiadate.
 • Môžete si vybrať inú poisťovňu, ktorá vás do poistenia zoberie. Je niekoľko poisťovní na trhu, ktoré dokážu poistiť takmer každého. Síce si zaplatíte vyššie poistné, ale je lepšie mať životné poistenie za vyššiu cenu ako nemať vôbec žiadne životné poistenie.

Sledujte poistné plnenie a nielen poistné sumy

O čom píšem? Nie je podstatná len poistná suma, na ktorú ste poistený, ale aj výška poistného plnenia.

Poistná suma je suma, na ktorú máte dojednané životné poistenie, resp. konkrétne poistné riziko.

Poistné plnenie je suma, ktorú dostanete zo životného poistenia pri poistnej udalosti.

Pri ktorých pripoisteniach môže byť poistné plnenie v inej výške ako je dojednaná výška poistnej sumy? Je ich viac. Teraz spomeniem len tie najčastejšie:

Trvalé následky po úraze s lineárnym plnením

Poistné plnenie je vždy presne to isté percento z poistnej sumy ako je percento trvalej invalidity. Napr. pri trvalej invalidite z úrazu vo výške 50% a poistnej sume 100.000 € je poistné plnenie vo výške 50.000 €.

Trvalé následky po úraze s progresívnym plnením

Ak máte vo svojom životnom poistení dojednané pripoistenie trvalých následkov s progresiou, tak predchádzajúca matematika vôbec nemusí platiť. Pri tom istom prípade, teda poistná suma 100.000 € a trvalá invalidita 50% bude poistné plnenie 100.000 až 210.000 € v závislosti od poisťovne. Pri progresii je % poistného plnenia vyššie ako % trvalého poškodenia z úrazu.

Smrť s klesajúcou poistnou sumou

Tu ide o trochu iný model ako je poistenie trvalých následkov po úraze. Ak si dojednáte toto poistenie na 100.000 € napr. na 20 rokov, tak poistné plnenie, ale v tomto prípade aj poistná suma klesá každým rokom o 1/20. Prečo? Lebo je to pripoistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou a tá klesá v čase. Je vhodné hlavne k poisteniu úverov, kde klesá istina úveru. Pokles môže byť aj iný ako lineárny podľa zvoleného pripoistenia a podľa zvolenej poisťovne.

Kritické ochorenia

Pri tomto pripoistení je po diagnostikovaní kritickej choroby vyplatená celá poistná suma. Takto to aspoň pozná väčšina ľudí. Nie je tomu tak vždy. Niektoré poisťovne pri tomto pripoistení vyplácajú pri niektorých poistných rizikách len určité percento z poistnej sumy. Môže sa stať, že poisťovne sa vo svojom marketingu oháňajú vysokým počtom kritických ochorení, ale už nič nehovoria o tom, že pri niektorých z nich platia len zlomok z poistnej sumy.

Ak si životné poistenie ešte len vyberáte, tak určite pri výbere zohľadnite aj poistné  plnenie, aby ste získali také poistenie, ktoré vám bude riešiť vašu životnú situáciu.

Viac ľudí na 1 zmluve môže znamenať úsporu na životnom poistení

Niekedy bolo bežné, že každý člen domácnosti bol poistený na samostatnej zmluve životného poistenia. Dnes to už takou samozrejmosťou nie je. Viaceré poisťovne prišli so životným poistením, kde môžete poistiť na 1 zmluve viacero osôb, resp. celú svoju rodinu.

Zároveň s touto možnosťou prišli aj so zľavami z poistného, ktoré sa odvíjajú od výšky platby za životné poistenie. Ak to zjednoduším, tak platí, že čím viac platíte na 1 zmluve, tým väčšiu zľavu môžete získať. Zľavy sa pohybujú až do výšky 30% z celkového poistného. Platiť za celú rodinu 100 € mesačne alebo platiť 70 € mesačne je obrovský rozdiel. Len za 5 rokov to spraví 1.800 €.

Poistenie viacerých ľudí na jednej zmluve rizikového životného poistenia neponúkajú všetky poisťovne. Určite však stojí za to nájsť si tie, ktoré takúto možnosť ponúkajú. Áno, sú špecifické prípady, kedy sa vám životné poistenie na 1 zmluve pre celú rodinu nevyplatí, ale vo väčšine prípadov to prináša viac výhod.

Životným poistením si poisťujte len to, čo je naozaj nevyhnutné

Toto je len môj osobný názor, ktorý vychádza z môjho pragmatického prístupu k financiám a tiež aj k životnému poisteniu. Bez osobnej konzultácie a prispôsobeniu životného poistenia vašej situácii to nie je vhodné zovšeobecňovať.

Som zástancom toho, aby ľudia platili za životné poistenie len za to, čo je pre nich naozaj nevyhnutné. Drobné výpadky príjmu, ktoré sa dajú vykryť existujúcou vlastnou finančnou rezervou, neodporúčam vždy zahŕňať do životného poistenia. Môžu to byť krátkodobé PN, drobné úrazy, krátkodobá hospitalizácia v nemocnici a pod.  Sú to práve tie veci, ktoré si ľudia chcú najčastejšie poistiť.

Naopak dlhodobé výpadky príjmu, ktoré majú veľký vplyv na vás a na rodinu, odporúčam kryť cez životné poistenie. Môžu to byť riziká ako invalidita, úmrtie živiteľa rodiny, kritické ochorenia a trvalé následky po úraze.

Takisto neodporúčam cez životné poistenie kryť riziká ako je napr. poistenie nezamestnanosti, kde sú podmienky na získanie poistného plnenia nastavené tak tvrdo, že reálne má človek problém získať poistné plnenie pri tých situáciách, ktoré môžu bežne nastať.

Životné poistenie môže nahradiť z časti finančná rezerva a pasívne príjmy

Životné poistenie slúži v prvom rade na vykrytie výpadku príjmu z dôvodu poistnej udalosti, ktorá zníži vašu schopnosť zarábať peniaze.

Ak sa na to pozrieme čisto pragmaticky, tak dostatočná finančná rezerva môže takmer úplne nahradiť životné poistenie.

Ak chcete byť poistený, aby ste ochránili/zabezpečili svoju rodinu v prípade vášho úmrtia napr. na sumu 30.000 €, tak ak máte finančnú rezervu v presne takej istej výške, tak vám práve táto rezerva zabezpečí presne to isté, čo si môžete riešiť aj cez životné poistenie.

Iný príklad. Máte nehnuteľnosť, ktorá vám po očistení o všetky náklady a zaplatení daní prináša každý mesiac 300 €. Ste v situácii, že aj keď nepracujete, tak stále máte príjem 300 € mesačne. Tento pasívny príjem vám umožňuje znížiť poistné krytie v životnom poistení.

Poistenie nemá primárne slúžiť na to, aby ste na ňom silou mocou zarábali. V prvom rade má vykryť práve tie najhoršie scenáre a malo by vám zabezpečiť vyrovnanú životnú úroveň aj pri nejakej závažnej udalosti.

Ak však máte dostatočné finančné rezervy alebo pasívne príjmy, tak životné poistenie môžete zredukovať omnoho viac a vďaka tomu môžete ušetriť pomerne slušnú finančnú čiastku.

Čo môže zvýšiť cenu za životné poistenie?

Čokoľvek, čo spôsobuje vyššie riziko, že nastane poistná udalosť, voči ktorej si poistením chcete zabezpečiť poistnú ochranu. Keď to po sebe čítam, tak sa mi to zdá komplikované a málo hovoriace.

Zjednoduším to maximálne, ako si to dokážem predstaviť. Platbu za životné poistenie vám môžu navýšiť tieto skutočnosti:

 • rizikové povolania,
 • vykonávanie rizikových športov,
 • profesionálna športová činnosť,
 • zhoršený zdravotný stav.

Toto sú najčastejšie veci, s ktorými sa stretávam vo svojej praxi. Nebudem ich špecifikovať do detailu nakoľko je tam obrovské množstvo rôznych variácií. Okrem navýšenia platby za životné poistenie vám môžu tieto skutočnosti zabezpečiť výluky v poistnom plnení.

Cena v životnom poistení nie je najdôležitejší parameter

Píšem, že nie je, ale v skutočnosti ju ľudia berú ako hlavný parameter. Či sa vám to páči alebo nie, nemôžem sa s tým stotožniť. Cena za životné poistenie je len 1 parameter, na základe ktorého si môžem z porovnania životného poistenia vyberať.

Neplatí, že čím lacnejšie, tým lepšie. A neplatí ani to, že vyššia cena je automaticky aj vyššia kvalita.

Pri výbere životného poistenia rozhodujú v prvom rade vaše požiadavky (medzi nimi môže byť aj cena) a kvalita poistného krytia (rozsah krytia a výluky v životnom poistení).

Cena môže zavážiť až vtedy, ak máte kvalitatívne porovnateľné ponuky na životné poistenie, kde je rozdielna cena. A až tu platí, že nižšia cena za životné poistenie je lepšia ako vyššia.

Sporenie cez životné poistenie nie je dobrá voľba pre vašu peňaženku

Vysoké poplatky, nižšia transparentnosť, nízka dostupnosť peňazí a ešte raz vysoké poplatky. Rozdiely medzi investovaním cez investičné životné poistenie a pravidelné investovanie do fondov sú tak obrovské, že to mám až strach napísať. Je to rozdiel v tisícoch €. V minulosti som o tom písal napr. aj v tomto článku: "Porovnanie poplatkov pri investovaní do IŽP a priamo do podielových fondov"

Ak nemusíte, čo väčšinou nemusíte, tak si v životnom poistení radšej peniaze nesporte. Vaša peňaženka sa vám za to poďakuje a zostane vám viac peňazí na skutočné investovanie.

Poistenie úveru v banke vs. rizikové životné poistenie v poisťovni

Je bežná prax, že banky k hypotékam ponúkajú automaticky poistenie úveru. Častokrát banky podmieňujú dobré podmienky na hypotéke uzatvorením životného poistenia cez banku.

Životné poistenie k hypotéke, resp. poistenie úveru považujem za dobrú vec, ak to má pre vás svoje opodstatnenie. S čím sa však stretávam pri komunikácii s ľuďmi? Berú si životné poistenie priamo cez banku bez toho, aby si preštudovali podrobné podmienky a porovnali si ich s inými ponukami životného poistenia.

Čo spája mnohé bankopoistenia?

 • Poistený je len hlavný žiadateľ. V mnohých prípadoch nie je možné do životného poistenia zahrnúť partnera, ktorého výpadok príjmu môže byť rovnakou pohromou pre rodinný rozpočet ako výpadok príjmu hlavného žiadateľa.
 • Nezohľadňuje sa adekvátne zdravotný stav. Zdravotný dotazník ja častokrát významné skrátený, čo môže ovplyvniť poistné plnenie alebo bankový pracovník mu neprikladá dostatočný dôraz a klient ho nevyplní kompletne. To môže mať samozrejme katastrofálny vplyv na poistné plnenie.
 • Poistenie sa predáva v balíkoch. Vyskladať si životné poistenie, resp. bankopoistenie na mieru, je takmer nemožné. Poistenie sa predáva častokrát v rôznych balíkoch a ak chcete čo i len 1 riziko navyše, tak si musíte kúpiť celý balík, v ktorom si kupujete aj tie veci, ktoré v životnom poistení v podstate ani mať nechcete.
 • Poistné plnenie môže byť obmedzené. Uvediem to na konkrétnom príklade. Poistenie trvalých následkov cez bankopoistenie sa bežne predáva s krytím, v ktorom plnenie nastáva až vtedy, keď človek má trvalú invaliditu z úrazu vo výške 70% a viac. Ak má menej, tak plnenie nie je žiadne a klient musí úver aj naďalej splácať. Pri životnom poistení priamo cez poisťovňu, môže byť plnenie už od 1% trvalej invalidity z úrazu, čo je obrovský rozdiel.
 • Za podobnú cenu je možné získať kvalitnejšie poistenie. Porovnával som to niekoľkokrát pre rôznych klientov a v drvivej väčšine prípadov porovnanie rozsahu poistného krytia a ceny za životné poistenie hovorili jasnou rečou v prospech dojednania poistenia priamo cez poisťovňu.

Indexácia životného poistenia = možnosť navýšenia poistných súm bez skúmania zdravotného stavu

Zdá sa to na prvý pohľad ako banalita, ktorá nie je žiadnou výhodou. Takto sa na to pozerá väčšina ľudí. Ide o ľudí, ktorí sú zdraví a ich zdravotný stav sa zásadne nezmenil oproti stavu v čase, keď si dojednávali životné poistenie.

U ľudí, ktorým sa zdravotný stav po dojednaní životného poistenia významne zmenil k horšiemu, je to obrovská výhoda. Pri indexácii životného poistenia totiž poisťovňa neskúma zdravotný stav klienta. Automaticky dôjde k navýšeniu poistných súm a klient je tak poistený na vyššie poistné sumy a to aj napriek tomu, že by ho v súčasnom zdravotnom stave poisťovňa vôbec neprijala do poistenia.

Kedy sa vám oplatí nechať si aj drahé životné poistenie

Je to pomerne bežná vec. Príde za mnou človek, ktorý má životné poistenie a chcel by spraviť zmenu. Chce platiť menej a zároveň mať kvalitnejšie poistné krytie ako to, ktoré má doteraz.

Relatívne rýchlo mu viem spraviť porovnanie ponúk na životné poistenie a následne si môže vybrať ponuku, kde získa najlepší prienik medzi rozsahom poistného krytia a cenou za životné poistenie.

Sú však situácie, kedy sa vám oplatí ponechať si drahé životné poistenie. Súvisí to trochu s predchádzajúcim bodom. Ak je váš zdravotný stav taký, že nová poisťovňa alebo aj tá istá, v ktorej už ste poistený, vás do nového životného poistenia nezoberie, tak máte len 1 možnosť – zostať tam, kde momentálne ste.

Čím je kratšia poistná doba, tým menej zaplatíte za životné poistenie

Kratšia doba znamená nižšie poistné za životné poistenie. Dlhšia doba obyčajne naopak vyššie poistné. Nenavádzam na to, že sa máte poistiť na krátke obdobie. Je to len informácia, ktorú možno v budúcnosti využijete a možno nie.

Zmena ceny v závislosti od doby poistenia sa týka len niektorých zložiek životného poistenia. Týka sa to napr. poistenia smrti, invalidity a kritických ochorení. Na poistenie trvalých následkov po úraze doba poistenia obyčajne nemá vplyv.

Najväčšie riziko v životnom poistení uzatvorenom na kratšiu dobu spočíva v tom, že ho môžete potrebovať aj na dlhšie obdobie. Ak si po jeho ukončení budete chcieť dojednať nové životné poistenie, tak musíte rátať s karenčnou dobou pri niektorých pripoisteniach a takisto aj výlukách.

Výluky môžu vzniknúť v súvislosti s karenčnými dobami pri niektorých poistných rizikách a môžu takisto vzniknúť aj výluky z titulu zmeny vášho zdravotného stavu. Najhorší možný scenár je ten, že vám poisťovňa po zmene zdravotného stavu nemusí do životného poistenia vôbec prijať.

Preto môže byť lepšie uzatvoriť životné poistenie na také obdobie, aký je predpoklad, že životné poistenie budete naozaj potrebovať.

Staré životné poistenia obsahujú častokrát príliš nízke poistné sumy

Ľudia majú bežne uzatvorené životné poistenie ešte z dávnejšej minulosti. Niekedy sa stáva, že ide o poistné zmluvy, ktoré majú dobré podmienky, relatívne málo výluk a akceptovateľnú cenu. Môže sa jednať o životné poistenie, ktoré má hlavu a pätu a oplatí sa ho zachovať.

Väčšina ľudí, ktorá má životné poistenie z minulosti, má v ňom však poistné riziká na príliš nízke poistné sumy, ktoré vôbec neriešia ich životnú situáciu.

Je jedno, aký je dôvod tohto stavu. Podstatné je to, že životné poistenie je potrebné prispôsobiť vždy aktuálnej situácii, aby bolo nastavené kvalitne a aby bola zároveň cena primeraná kvalite. Nedostatočné poistné krytie takéto životné poistenie znevýhodňuje.

Čo môžete spraviť? Nastavte si existujúce životné poistenie v poisťovni, kde už máte poistnú zmluvu (nechajte si vypracovať ponuku) a porovnajte si to s konkurenčnými ponukami. Niekedy nové poistné produkty ponúkajú životné poistenie, ktorého parametre sú na tom lepšie ako na starých poisteniach v minulosti a navyše tam môžete získať aj lepšiu cenu za rovnaké poistné krytie.

Nie je to však pravidlo. Občas aj staré produkty životného poistenia ponúkajú možnosť nastaviť ho tak, aby ste boli poistený kvalitne a za primeranú cenu.

Životné poistenie pre deti

Deti sú závislé na svojich rodičoch. Práve rodičia sú nositeľmi príjmu do rodinného rozpočtu a vďaka nim majú deti dostatok všetkého, čo potrebujú pre svoj život.

Čo je dôležitejšie? Životné poistenie pre deti alebo životné poistenie pre rodičov? Odpoveď na túto otázku nie je u každého jednoznačná. Ja osobne som zástancom kvalitného poistenia rodičov. Na poistenie detí sa pozerám čisto pragmaticky. Životné poistenie pre deti je menej dôležité ako kvalitné životné poistenie pre rodičov.

Aj ja sám som otcom a mám 5 detí. Nehovorím jasné nie pre poistenie detí. Hovorím len to, že najskôr musia mať kvalitné životné poistenie rodičia a až potom ich deti. Zároveň platí, že životné poistenie pre deti môže byť nastavené úplne odlišne ako poistenie pre rodičov.

U detí je podstatné dať do životného poistenia tie riziká, ktoré môžu spôsobiť významný výpadok príjmu ich rodičov, napr. ak by dieťa vyžadovalo celodennú starostlivosť. Môžu to byť vážne ochorenia a trvalá invalidita spôsobená vážnym úrazom. Drobnosti sa podľa môjho názoru vôbec neoplatí dávať do životného poistenia pre deti.

Poistenie detí spolu s rodičmi na jednej zmluve

Je to jedna z možností a v mnohých prípadoch je to najvhodnejšie riešenie. Nie je potrebné, ak už z nejakých dôvodov chcete mať svoje deti poistené, aby ste im uzatvárali samostatné životné poistenie.

Poisťovne ponúkajú v rámci rizikového životného poistenia možnosť poistiť na 1 zmluve viacero osôb a to vrátane aj detí. Pre deti ponúkajú všetky potrebné a užitočné poistné rizika a častokrát za menej peňazí ako pri špecializovaných životných poisteniach pre deti.

Ako postupovať pri výbere životného poistenia

Vraciam sa opäť k výberu životného poistenia, čím som začínal tento článok. Je to naozaj kľúčová vec, vďaka ktorej môžete získať kvalitné životné poistenie za primeranú cenu.

Záver je presne taký istý ako začiatok. Toto je stručný postup ako získať kvalitné životné poistenie:

 • Vyberte si poistné riziká, ktoré majú zmysel pre vaše životné poistenie. Vyberte si len to, čo naozaj potrebujete v životnom poistení. Nič viac, nič menej.
 • Nastavte si výšku poistných súm, aby vám životné poistenie prinieslo adekvátnu poistnú ochranu. Je to rovnako individuálne ako výber poistných rizík. Každý sme v inej situácii.
 • Spravte si prehľad ponúk z viacerých poisťovní. Ak sa do toho púšťate sami, tak si obehnite všetky, aby ste nevynechali žiadnu, ktorá môže byť tá pravá práve pre vás. Ak to riešite s poradcom, tak porovnanie môže spraviť za vás.
 • Z ponúk si vyberte také životné poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Pri výbere životného poistenia zohľadnite výluky, cenu a rozsah poistného krytia.
Ak chcete ušetriť čas, tak pri riešení životného poistenia môžete osloviť svojho finančného poradcu, ktorý vám môže pomôcť pri výbere a nastavení životného poistenia.

Chcete poradiť s poistením?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221