5 vecí, ktoré vám o životnom poistení nepovie každý poradca

5 vecí, ktoré vám o životnom poistení nepovie každý poradca
V kontakte so životným poistením je dnes skoro každý. Či je to podnikateľ, lekár, vedec alebo manuálne pracujúci človek a je úplne jedno v akej oblasti pracuje. Ak patríte medzi ľudí, ktorí majú životné poistenie, tak čítajte ďalej. Chcem poradiť

V praxi ma občas oslovujú ľudia s tým, aby som sa pozrel na to, či majú správne nastavené životné poistenie. Teda, ja tomu tak hovorím. Ľudia obyčajne vyslovia požiadavku: "Mám dobré poistenie?" alebo "Existuje niečo lepšie?".

A vtedy si uvedomím, že nastavenie životného poistenia nie je až tak jednoduché, ak má byť výsledkom kvalitné krytie za primeranú cenu.

Dokonca ani pre finančného poradcu. Stále sa máme čo učiť a zdokonaľovať. Taktiež aj trh sa neustále vyvíja a mení.

Životné poistenie už dávno nie je iba o cene. Je to veľký omyl. V prvom rade je to o tom, ako je nastavené, čo ste pri nastavení zohľadnili a ako rieši situácie, voči ktorým sa poistením chcete ochrániť.

V minulosti som v inom článku vysvetlil niekoľko pravidiel, ako si nastaviť životné poistenie na mieru. Tému životného poistenia som v ňom spracoval dosť komplexne.

V tomto článku sa zameriam na 5 vecí, ktoré vám nepovie úplne každý finančný poradca a podľa mňa je vhodné ich pri nastavení poistenia zohľadniť.

1. Krytie sociálnej poisťovne

Systém sociálnej poisťovne nemôžeme úplne ignorovať, ale nemôžeme sa na neho ani na 100% spoliehať.

Ak si platíte odvody do sociálnej poisťovne (ak ste zamestnaný, tak platí za vás zamestnávateľ a ak ste SZČO, tak si ich platíte sami), tak sociálna poisťovňa vám platí dávky vo výške podľa presne stanoveného výpočtu.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Čo môžete dostať od sociálnej poisťovne?

Starobný dôchodok, vdovský/vdovecký dôchodok, invalidný dôchodok, sirotský dôchodok, nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti a viaceré dávky v rámci úrazového poistenia.

Nehovorím, že je to všeliek, ale odporúčam s tým rátať a to hlavne pri poistení invalidity a PN, kde si dokážete významne znížiť platbu za komerčné poistenie.

Koľko vám vyplatí sociálna poisťovňa?

U každého je to iná suma a závisí od viacerých premenných a jednou z nich je POMB (priemerný osobný mzdový bod). POMB zohľadňuje pomer výšky hrubého príjmu k výške priemerného príjmu v národnom hospodárstve. Je to v podstate priemer OMB (osobných mzdových bodov) za všetky roky. Čím je vyšší, tým viac môžete dostať.

Na stránke sociálnej poisťovne nájdete presné vzorce, ako si môžete vypočítať dávky zo sociálnej poisťovne. My na to používame softvér, ktorý nám to prepočíta podľa aktuálnych podmienok.

Jediné, čo k tomu potrebujete, je váš POMB. K tomuto údaju sa dostanete jedine cez sociálnu poisťovňu. Môžete si o to požiadať, aby vám to poslali poštou alebo si vyžiadajte elektronicky prístup k svojmu osobnému účtu a budete mať vždy aktuálne dáta.

V minulosti som napísal návod, ako si vybaviť prístup na účet do sociálnej poisťovne a ako sa dopracovať k údajom o osobných mzdových bodoch. 

Tip č. 1: Vyžiadajte si elektronicky prístup a zistite OMB za odpracované roky a potom si dajte vypočítať, čo môžete dostať.

Ak radšej pozeráte videá ako čítate, tak si článok môžete dopozerať vo videu, ktoré pripravil môj kolega Dušan Moskaľ.

2. Hodnota účtu v druhom pilieri

K majetku v druhom pilieri nemáte prístup, ako sa vám zachce. K peniazom sa môžete dostať až pri nástupe na dôchodok. Vo vzťahu k poisteniu, to nie je až také dôležité.

O čom všetci poradcovia nehovoria a ľudia bežne nezohľadňujú pri nastavení životného poistenia, je fakt, že majetok v druhom pilieri je predmetom dedenia. Dokonca si tam môžete nastaviť oprávnenú osobu pre prípad úmrtia ako v životnom poistení.

Obyčajne nejde o drobné. Ľudia majú bežne na účte v druhom pilieri niekoľko tisíc a poniektorí aj niekoľko desiatok tisíc €.

Koľko tam máte vy?

Presne o hodnotu účtu v druhom pilieri si môžete dovoliť znížiť poistnú sumu v životnom poistení a vďaka tomu môžete ušetriť. Platí to len pre poistenie pre prípad smrti.

Viac na túto tému nájdete v článku: Ako vám môže druhý pilier ušetriť náklady na životné poistenie.

Tip č. 2: Zistite si aktuálny stav účtu v druhom pilieri a či tam máte nastavenú oprávnenú osobu.

3. Finančné rezervy, majetok a pasívne príjmy

K tejto časti nie je vždy rovnaký postoj ani zo strany poradcov, ani zo strany klientov. Ja zastávam názor, že ak má človek dostatočné finančné rezervy a pasívne príjmy, tak si môže dovoliť znížiť poistné sumy v rizikovom životnom poistení a niektoré riziká si môže dovoliť úplne vypustiť.

Čo môžete zohľadniť?

Napr. úspory v bankách, investície vo fondoch, tretí pilier, likvidné cenné papiere, nehnuteľnosti na prenájom a pod. V podstate všetko, čo je možné speňažiť a v čase to nestráca na hodnote.

Pri druhom pilieri som spomínal iba poistenie pre prípad smrti. Pri tomto bode sa to dá uplatniť úplne na všetko. Môžete si znížiť krytie nielen v prípade smrti, ale aj pre prípad kritických ochorení, trvalých následkov po úraze, invalidity s jednorazovou výplatou, PN a pod.

Dokonca, ak idem do extrému, tak ľudia, ktorí majú dostatočný majetok a pasívne príjmy, sa pokojne zaobídu aj bez životného poistenia a ja ako poradca im to schvaľujem.

Vlastné peniaze a majetok vás ochránia rovnako ako peniaze z poisťovne. Rozdielna je iba cena za túto ochranu.

Ak niekto napr. vlastní 3 byty na prenájom a má z nich podstatne vyšší čistý príjem ako sú jeho náklady na život, tak aj bez poistenia môže v pokoji spávať on aj jeho rodina.

V praxi sa to niekedy nedá zrealizovať len takto pragmaticky. Už na začiatku som písal, že postoje ľudí sú rôzne. Často aj bohatí ľudia chcú mať kvalitne nastavené životné poistenie a to aj napriek finančným rezervám a pasívnym príjmom, ktoré majú.

Cez poistenie si krytie radi zaplatia, ak vedia, že nebudú musieť siahnuť na kapitál, ktorí vlastnia a radšej získajú peniaze od poisťovne. Niekedy som ich tvrdohlavo presviedčal, že je to pre nich zbytočné.

Teraz to už nerobím. Je to vec ich postoja a majú pravdu. Sám sa veľakrát pristihnem pri tom, že si radšej zaplatím za služby niekoho iného, len aby som mal čas a zbavil sa starosti z mojej hlavy. A tiež sa mi možno kopec ľudí čuduje, že prečo si platím za niečo, čo si viem vyriešiť sám.

Tip č. 3: Spíšte si hodnotu svojho majetku na papier (bez nehnuteľnosti, v ktorej bývate). Ak máte vysoké finančné rezervy a majetok, ktorý prekračuje vaše výdaje na niekoľko rokov, tak potom zvážte, ako to zohľadnite v nastavení životného poistenia.

4. Cena poistenia za pár rokov výrazne klesla

Konkurencia medzi poisťovňami na Slovensku rastie. Pohybujem sa v oblasti finančného poradenstva už viac ako 15 rokov. Za tú dobu som si nemohol nevšimnúť, ako sa vyvíja trh životného poistenia.

Cena išla výrazne dole, rozsah krytia je podstatne širší a poistenie sa dá vyskladať omnoho kvalitnejšie.

Už viackrát som pri prepočtoch zistil, že cena za to isté krytie, je teraz nižšia o 20 až 30%. Nedá sa to paušalizovať. Závisí to od toho, z akých pripoistení je poistenie vyskladané a v akom roku bolo uzatvorené. Môže to byť toľko a môže to byť menej.

A to ani nehovorím, že na 1 zmluve rizikového životného poistenia môže byť poistená celá rodina, čo môže priniesť nielen ešte nižšiu cenu, ale jednoduchosť do rodinných financií. V minulosti to nebolo možné len tak jednoducho v každej poisťovni.

V niektorých prípadoch je poistenie možné upraviť v rámci toho istého produktu a tej istej poisťovni a v niektorých prípadoch to nie je možné.

Podľa mňa je lepšie mať drahé poistenie, ale kvalitne nastavené, ako lacné poistenie, ale nastavené nekvalitne. Ideálom je mať aj kvalitne nastavené poistenie a k tomu ešte za primeranú cenu. Toto môže byť výsledkom optimalizácie poistenia.

Tip č. 4: Dajte si vypracovať prepočty, ako vyzerá cena za to isté krytie dnes vo viacerých poisťovniach a porovnajte si to s tým, ktoré aktuálne máte.

5. Poistné krytie je komplexnejšie a kvalitnejšie

Nemení sa iba cena. Mení sa aj kvalita. Mýtus, ktorý koluje na trhu, hovorí, že staré životné poistky sú dobré a tie nové sú nekvalitné.

Nie je to pravda, ktorá sa dá zovšeobecniť. Niektoré staré poistky majú svoje výhody. To je pravda a zároveň majú aj svoje nevýhody, čo je tiež pravda.

Ak chcete starú poistku upraviť, tak až potom prídete na to, čo všetko sa tam upraviť nedá a čo všetko sa tam pripoistiť nedá a za čo všetko musíte platiť staré vysoké ceny.

Konkurencia je v životnom poistení výhodou. Priniesla produkty rizikového životného poistenia a mnohé z nich majú podstatne širší rozsah krytia a menej výluk ako poistenia z minulosti.

Jedno z najpodstatnejších rizík, ktoré podľa mňa má byť súčasťou životného poistenia a zásadne zvyšuje jeho kvalitu, je poistenie invalidity (z akejkoľvek príčiny od 40%). Môže byť plnené v podobe mesačnej dávky alebo jednorazovej výplaty.

Toto pripoistenie nebolo možné dojednať v minulosti, resp. ak áno, tak za finančne veľmi nevýhodných podmienok a preto ho má poistené len veľmi málo ľudí.

Ak spojíte predchádzajúci bod s týmto, tak ušetrené peniaze môžete využiť na doplnenie krytia invalidity a za tie isté peniaze máte kvalitnejšie krytie.

Tip č. 5: Spravte si prehľad, na čo všetko ste momentálne poistený a na aké poistné sumy? Je medzi pripoisteniami aj invalidita z choroby?

Pravidelná aktualizácia poistenia

Tak ako je normálne chodiť raz za čas s autom do servisu alebo na preventívnu kontrolu k zubárovi, tak isto je normálne raz za čas spraviť aktualizáciu nastavenia v životnom poistení.

Pravidelná aktualizácia životného poistenia vám môže priniesť tieto výhody:

  • V životnom poistení platíte len za to, čo je naozaj nevyhnutné a nič navyše.
  • Máte ho vždy prispôsobené aktuálnej životnej situácii (čo potrebujete máte poistené, čo je teraz zbytočné, tak to tam nemáte).
  • Rozširujete rozsah krytia a zvyšujete si kvalitu poistenia, podľa toho, čo ponúka dnešný trh.

Ako preveriť existujúce životné poistenie?

Nie je nič horšie, ak si platíte za životné poistenie, ktoré nerieši vašu životnú situáciu a ešte horšie je, ak za poistenie platíte viac ako musíte.

Ak sa chcete uistiť, že ho máte nastavené správne, tak moje odporúčanie je prejsť si nasledovné veci:

  • Výber poistných rizík – Vyberte si len to, čo naozaj potrebujete v situácii, v ktorej sa nachádzate. Zamerajte sa hlavne na riziká spôsobujúce dlhodobé výpadky príjmu.
  • Nastavenie výšky poistných súm – Nestačí len byť poistený. Potrebné je mať nastavené poistné sumy tak, aby odrážali vaše reálne potreby a aktuálnu situáciu.
  • Zohľadnenie bodov 1 až 5 v tomto článku – Sociálna poisťovňa, druhý pilier, finančné rezervy, majetok, pasívne príjmy, cena a kvalita krytia. Viac nájdete v texte vyššie.
  • Prehľad ponúk na životné poistenie z viacerých poisťovní – Jedna z chýb, ktorú ľudia často robia, je tá, že si uzatvoria poistenie v prvej poisťovni, od ktorej dostanú ponuku. Je to chyba. Väčšinou sa netrafia a platia za poistenie zbytočne viac ako by museli. To isté platí pri kontrole existujúceho rizikového poistenia.

Ja viem, že sa mi o tom možno ľahšie píše, ako vám vykoná v praxi. Nehovorím, že sa s tým musíte trápiť sami, aj keď môžete, ak máte chuť.

Môžete osloviť svojho poradcu alebo poradcu, ktorému veríte a prebrať s ním detailne všetko to, o čom píšem v tomto článku a v článkoch, na ktoré odkazujem.

Prajem vám, aby ste našli efektívny kompromis medzi kvalitným rozsahom krytia a rozumnou cenou.


Zaujíma vás ako si môžete kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej? Pre využitie konzultácie vyplňte formulár pod článkom.

Chcete poradiť s poistením?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221