Ing. Dušan Moskaľ

Pomáham ľuďom riešiť komplexnú správu majetku osobných financií s hlavným zámerom tvorby a rastu majetku klienta.

  • Špecializácia: hypotéky, investovanie, životné poistenie
  • Miesto pôsobenia: Košice, Prešov
  • Adresa kancelárie: Karpatská 15, 040 01 Košice
  • Reg. číslo v NBS: 198284
  • Mobil: 0907 983 804
  • Email: dusan.moskal@swisslifeselect.sk

Profesionalita, zodpovednosť, odbornosť a ľudský prístup, rečou mojich klientov definovaný spôsob vnímania mojej práce.

Správe majetku klientov sa venujem už 15 rokov. Som srdcom aj duchom východniar a preto ku klientom pristupujem otvorene, profesionálne ľudsky a v duchu fair-play. Moje služby historicky využilo viac ako 700 spokojných klientov. Starostlivosť a servis o celé portfólio klientov mi pomáha môj odborný tím v kancelárií. Z časových kapacít osobne poskytujem správu cca 200 klientom.

Dôraz kladiem na komplexnú správu majetku osobných financií s hlavným zámerom tvorby a rastu majetku klienta – finančný majetok (investičné portfólio), investičné nehnuteľnosti. Pri správe sa sústredím na vhodné nastavenie investičného portfólia zodpovedajúce profilu klienta, jeho skúsenostiam, s dostatočnou diverzifikáciou, zhodnotením a efektívnym riadením rizika.

S klientmi pracujem na báze partnerstva, zastupujem ich pri jednaní s finančným inštitúciami, tak aby výhody boli hlavne na „našej“ strane. Väčšinou sa na začiatku spolupráce zaoberám len prioritou klienta a až na základe skúsenosti, spokojnosti, riešime komplexné financie.

Finančné riešenia nastavujem na základe požiadavky, spoločným definovaním cieľov v oblasti tvorby a zabezpečenie renty, financovania bývania, zabezpečenie rodiny v prípade výpadku príjmu, inteligentného splácanie úverov, vzdelania detí a ochrany majetku.

Pomáham klientom žiť život podľa vlastných predstáv, pretože mojim cieľom je poskytnúť klientom „vyššiu pridanú hodnotu“ a vytvoriť partnerstvo spolupráce, ktoré dlhodobo dáva obojstranne zmysel. :)

Ing. Dušan Moskaľ 

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.