Ako vám môže druhý pilier ušetriť náklady na životné poistenie?

Ako vám môže druhý pilier ušetriť náklady na životné poistenie?
Prekvapuje vás, čo má spoločné druhý pilier a životné poistenie? Je to v poriadku. Takto reaguje takmer každý, s kým som sa na túto tému bavil osobne. Ale iba na začiatku. Prečítajte si celý článok , kde vysvetľujem ako vám druhý pilier môže reálne ušetriť peniaze v životnom poistení. Chcem poradiť

Idem rovno k pointe.

Majetok v druhom pilieri je predmetom dedenia a z časti môže nahradiť funkciu životného poistenia.

Ako funguje dedenie v druhom pilieri?

Dedenie v 2. pilieri upravuje zákon o starobnom dôchodkovom sporení. To, ako dedenie prebieha, závisí od toho, či je človek v sporiacej alebo vo výplatnej fáze.

V ďalšej časti priblížim základné pravidlá, ktorými sa riadi dedenie v druhom pilieri.

Dedenie v druhom pilieri v sporiacej fáze

Sporiaca fáza znamená, že z druhého piliera ešte nedostávate žiadnu formu výplaty dôchodku. Obyčajne sporiaca fáza v druhom pilieri trvá do dôchodkového veku. V prípade smrti sporiteľa v období sporenia, je majetok z účtu vyplatený oprávnenej osobe alebo je predmetom dedenia.

Oprávnená osoba je osoba, ktorú ste určili v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení na výplatu hodnoty účtu v prípade vašej smrti. Môže to byť ktokoľvek, koho ste do zmluvy uviedli a môže tam byť aj viac osôb.

V prípade, že oprávnená osoba nie je určená, tak je nasporená suma predmetom dedenia, ktoré upravuje občiansky zákonník.

Dedenie v druhom pilieri vo výplatnej fáze

Výplatná fáza v druhom pilieri znamená, že ste už poberateľom nejakej formy dávky z druhého piliera. A od toho závisí možnosť a pravidlá dedenia v druhom pilieri počas tejto fázy. Je to podstatne odlišné od fázy sporenia.

Doživotný dôchodok

V prípade smrti poberateľa doživotného dôchodku dostáva oprávnená osoba zostatok sumy, ktorá by mala byť vyplatená počas 7 rokov od začiatku poberania doživotného dôchodku, ak by k úmrtiu poberateľa dôchodku nedošlo.

Dočasný dôchodok

V tomto prípade oprávnená osoba alebo dedič nedostane nič. Dočasný dôchodok nie je vyplácaný oprávnenej osobe a nie je ani predmetom dedenia.

Programový výber

Pri smrti poberateľa programového výberu je možné dediť nevyplatené prostriedky z dôchodkového účtu. Buď ich dostane oprávnená osoba alebo sú predmetom dedičského konania a dostane ich dedič.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Ako môže ušetriť druhý pilier náklady na životné poistenie?

Základnou časťou životného poistenie je krytie pre prípad smrti. Toto krytie nie je potrebné automaticky pre každého. Sú ľudia, ktorí takéto krytie vôbec nepotrebujú a sú ľudia, pre ktorých je toto krytie takmer nevyhnutnosťou.

To, či toto poistenie potrebujete alebo nie a na akú sumu by malo byť nastavené, sa odvíja predovšetkým od vašej situácie (rodinná situácia, zostatky úverov, závislosť iných osôb na vašom príjme atď.).

Viac k tomu, ako si nastaviť životné poistenie, píšem aj v tomto článku: Ako postupovať pri výbere životného poistenia.

V prípade že krytie pre prípad úmrtia potrebujete, tak si ho môžete dovoliť znížiť presne o sumu, ktorú máte na dôchodkovom účte v druhom pilieri. Životné poistenie (krytie pre prípad smrti) slúži na to, aby vaša rodina v prípade úmrtia dostala od poisťovni dohodnutú poistnú sumu.

Ak chcete poistenie na sumu 30.000 € a v druhom pilieri už máte napr. 15.000 €, tak si môžete znížiť krytie v životnej poistke na sumu 15.000 €.

Rodina a vaši blízki budú krytí rovnako na sumu 30.000 € (15.000 € zo životnej poistky a 15.000 € z druhého piliera), ale za poistenie budete platiť menej.

Koľko môžete ušetriť?

Môže to byť niekoľko desiatok až niekoľko stovák eur ročne v závislosti na nastavenia životného poistenie a hodnoty účtu druhého piliera.

Na záver vám položím 3 dôležité otázky

  • Máte určenú oprávnenú osobu v zmluve druhého piliera?
  • Zohľadňujete hodnotu účtu v druhom pilieri v nastavení životného poistenia?
  • Ste si istý, že máte nastavené životné poistenie optimálne a máte najlepšie možné podmienky?


Ak ste na ktorúkoľvek z týchto otázok odpovedali záporne alebo nie ste istý svojou odpoveďou, tak to môže byť pre vás impulzom k tomu, aby ste sa na to pozreli. Takmer vždy sa dajú veci vylepšiť a optimalizovať.

Chcete poradiť s poistením?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221