Komplexná správa financií

Detailná analýza a komplexný pohľad na osobné financie tvoria základ dlhodobého riešenia na dosiahnutie vašich finančných cieľov a optimalizácie vašich výdajov za finančné produkty. Základom tejto služby je pomoc pri tvorbe finančného kapitálu, ktorý vám bude generovať pasívne príjmy.

Pomôžeme vám s optimalizáciou vašich výdajov za finančné produkty, pripravíme vám riešenie na dosiahnutie vašich finančných cieľov (financovanie bývania, dôchodkové zabezpečenie, zabezpečenie príjmov a majetku, finančné zabezpečenie detí) a pomôžeme vám zabezpečiť celkovú správu vašich finančných aktív.

Takmer pri každom finančnom produkte je možné dosiahnuť, aby ste za neho platili menej (minimalizácia poplatkov), mali z neho väčší úžitok (efektívne nastavenie) alebo získali vyšší príjem (maximalizácia výnosov).

Pripravíme vám komplexné riešenie na mieru, ktoré zodpovedá vašej aktuálnej situácii.

Ako to prebieha?

  • Detailne zanalyzujeme vašu situáciu.
  • Poviete nám, čo sú vaše priority.
  • Pripravíme vám komplexné riešenie na mieru a dáme vám návrh optimalizácie osobných financií.
  • Cieľom je dosiahnutie vašich cieľov, zníženie poplatkov za finančné produkty a zvýšenie objemu finančného majetku a zvýšenie pasívnych príjmov z neho plynúcich.

Súčasťou tejto služby je detailná analýza, v ktorej sa dozviete, koľko môžete ušetriť na poplatkoch za finančné produkty.

Financovanie bývania, zabezpečenie príjmov a majetku, dôchodkové zabezpečenie, vzdelanie pre deti.

Tvorba finančných aktív, jeho efektívne zhodnotenie a ochrana, tvorba pasívnych príjmov a renty.

MÁM ZÁUJEM


Napíšte nám čo pre Vás môžeme spraviť a ako Vám môžeme pomôcť.