Finančné dôsledky zrušenia životného poistenia

Finančné dôsledky zrušenia životného poistenia
V poslednom čase sa stretávam pomerne často s tým, že ľudia chcú zrušiť životné poistenie a vymeniť ho za kvalitnejšie a lacnejšie. Ich motiváciou je platiť menej a šetriť si efektívnejšie ako v poistke. Ak stojíte pred týmto krokom, tak si určite prečítajte nasledujúce riadky.

Poistné musíte vždy doplatiť

Pri uzatváraní poistenia ste sa ako poistník (platiteľ) zaviazali platiť poisťovni poistné za dojednané poistenie po celú poistnú dobu. Pri zrušení poistenia má poisťovňa právo na poistné až do konca poistného obdobia, resp. do zániku poistenia.

Ak poistenie nezanikne hneď, tak potom musíte poisťovni doplatiť poistné za celé obdobie, kým poistná zmluva trvá. Ak by ste sa rozhodli to nedoplatiť, tak poisťovňa bude od Vás poistné vymáhať. V prípade, že rušíte rezervotvorné poistenie, tak Vám nezaplatené poistné poisťovňa strhne z odkupnej hodnoty poistenia.

Čo dostanete pri zrušení životného poistenia?

Pri poistení, ktoré neobsahuje sporiacu (investičnú) zložku po zrušení nedostanete žiadne finančné prostriedky. Platí to pre rizikové životné poistenia a samostatné úrazové poistenie.

Pri rezervotvorných životných poisteniach (investičné a kapitálové) na konci poistenia alebo pri predčasnom ukončení poistenia poistený dostane od poisťovne odkupnú hodnotu poistenia.

Odkupná hodnota poistenia je v prvých rokoch poistenia takmer vždy nižšia ako je hodnota peňazí zaplatených v splátkach poistného od začiatku poistenia. Odkupná hodnota poistenia zohľadňuje aj sankcie za predčasné ukončenie poistenia a preto je na začiatku nižšia ako kapitálová hodnota poistenia.

Zo zaplateného poistného boli odúčtované poplatky za poistné krytie, počiatočné náklady poisťovne pri uzatvorení poistenia a administratívne poplatky. Poisťovne pri poistkách svojou poplatkovou politikou uplatňujú negatívnu motiváciu, aby ste poistenie nerušili predčasne.

Práve preto je potrebné vždy dôsledne zvážiť plusy a mínusy zrušenia poistenia. Úprava poistenia pre Vaše potreby je niekedy lepším riešením ako zrušenie. Rozhodne si prečítajte aj tento článok, v ktorom píšem viac informácii o zrušení či ponechaní životného poistenia.

Myslite na daňový úrad

V prípade, že z poistenia vyberáte viac peňazí, ako ste tam vložili, tak zo zisku musíte zaplatiť daň. Mala by to za Vás spraviť priamo poisťovňa a odviesť daň zrážkou ako to robia banky.

Pozor si dajte hlavne v prípade zrušenia poistenia, ktoré ste si uplatňovali  na znižovanie daňového základu ešte v čase, keď to bolo možné. Ak takéto poistenie zrušíte pred dovŕšením 55 rokov alebo pred uplynutím 10 rokov trvania poistenia (ak už máte 55 rokov), tak ste povinný navýšiť si daňový základ do 3 rokov o sumu, o ktorú bol daňový základ predtým znížený.

Neviem, ako toto dokáže daňový úrad skontrolovať u bežne zamestnaného človeka. Vždy sa radšej riaďte aktuálne platnými daňovými zákonmi a bude všetko v poriadku.


Zaujíma Vás ako si môžete kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?