Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie
Investičné životné poistenie (IŽP) je kombináciou poistenia a pravidelného investovania do podielových fondov. Mnoho finančných poradcov ho ponúka na dlhodobé sporenie. Pozor! IŽP by malo slúžiť v prvom rade na poistenie. Investovanie by nemalo byť hlavným dôvodom na jeho uzatvorenie.

V IŽP časť poistného pokrýva náklady poisťovne na krytie poistných rizík a časť je zhodnocovaná v podielových fondoch. Je to modernejší typ rezervotvorného poistenia ako kapitálové životné poistenie. Ponúka pomerne veľkú flexibilitu v možnostiach poistenia aj investovania.

Poistné krytie v IŽP

Investičné životné poistenie umožňuje komplexné zabezpečenie jednotlivca a rodiny. Je tu možné dojednať akékoľvek poistné riziká. Medzi najdôležitejšie patrí poistenie pre prípad smrti, trvalých následkov po úraze a poistenie kritických chorôb.

Cena za poistenie sa v každej poisťovni líši a preto je potrebné vybrať si takú, kde je vyvážená cena a poistné krytie. Do úvahy je potrebné brať aj výluky, ktoré sa na poistné krytie vzťahujú.

Pri poistení je nesmierne dôležité správny výber poistných rizík a nastavenie poistných súm. Vďaka tomu neplatíte finančné prostriedky zbytočne a máte krytie ušité na svoju aktuálnu situáciu. Viac sa dočítate v článku "Ako si efektívne nastaviť životné poistenie".

Platbu poistného za hlavné poistenie si stanovuje klient v návrhu poistnej zmluvy. Poistné za hlavné poistenie (krytie pre prípad smrti) sa odvíja od poistnej sumy na smrť, doby poistenia, veku, pohlavia, rizikovej skupiny a výšky investičnej zložky.

Príklad platby poistného v IŽP

Vstupné údaje, ktoré boli použité pri prepočte:

  • vek 30 rokov,
  • doba poistenia 35 rokov,
  • poistná suma (PS) na smrť z akejkoľvek príčiny 30.000 €,
  • PS trvalé následky po úraze 30.000 € s progresívnym plnením 500%,
  • PS kritické ochorenia 10.000 € (sadzba na 10 rokov),
  • investičná zložka je nastavená na minimum.

Mesačné poistné je v tomto prípade 24,20 €.

Investovanie cez Investičné životné poistenie

Investovanie v IŽP je pridružené k poistnému krytiu. Aj prostredníctvom tohto poistenia môže bežný človek využiť kapitálové trhy pre zhodnotenie svojich finančných prostriedkov a vytvárať si dlhodobú rezervu. Finančné prostriedky sú investované do podielových fondov.

IŽP je v prvom rade poistný produkt. Investovanie je až na druhom mieste. Viac informácii o investovaní v IŽP, jeho výhodách a nevýhodách, píšem v tomto článku.

Čo dostanete na konci poistenia?

Na konci poistenia je vyplatená aktuálna hodnota podielových jednotiek. V investičnom životnom poistení nie je garantovaná suma vyplácaná pri dožití ako je to pri kapitálovom životnom poistení. Kladný rozdiel medzi investovaným poistným a hodnotou účtu na konci poistenia je kapitálovým príjmom a zdaňuje sa daňou z príjmu.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Výhody investičného životného poistenia

Poistná ochrana a investovanie pod jednou strechou. Mnohé poistné riziká sú v rámci investičného životného poistenia lacnejšie ako pri samostatnom poistení. Na druhej strane IŽP ponúka možnosť pravidelného investovania už od pár Eur mesačne.

Väčšina dobrých IŽP je pomerne flexibilná. Viete si tam kedykoľvek zmeniť nastavenie poistných súm, výšku poistného a investičnú stratégiu.

Možnosť vyššieho zhodnotenia. Pri výbere rizikovejších, rastových, investičných stratégií v kombinácii s dlhšou dobou investovania je predpoklad zaujímavejšieho zhodnotenia oproti kapitálovému životnému poisteniu.

Možnosť predčasného výberu finančných prostriedkov. V prípade nutnosti je možné z IŽP spraviť aj čiastočný výber. Ten však obyčajne nie je možný alebo je sankcionovaný na začiatku poistenia a mal by nás odradiť od výberu a minutia finančných prostriedkov určených do vyššieho veku.

Ako si vybrať vhodné IŽP

Keďže aj IŽP je v prvom rade určené na poistenie, tak rozhodujúcim faktorom pri výbere je poistné krytie. Dôležité je sledovať poistné podmienky, výluky a taktiež cenu za poistenie.

Na druhom mieste je flexibilita poistenia a možnosti investovania. Flexibilita môže ušetriť kopec finančných prostriedkov vďaka rýchlym úpravám poistného krytia pri zmenách životných situácii. Platíte len za to, čo aktuálne potrebujete. Pri neflexibilných poisteniach by ste platili za krytie aj vtedy, ak ho nepotrebujete.

Možnosti investovania a výber podielových fondov hrá dôležitú úlohu len vtedy, ak ste sa rozhodli v IŽP investovať viac ako je minimum.


Zaujíma Vás ako si môžete kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu, autorom ebooku "7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch", autorom viac ako 200 článkov o financiách a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Fincentrum, ktorá je súčasťou švajčiarskej skupiny Swiss Life.

Na finančnom trhu sa pohybujem už od roku 2005. Mojou srdcovkou sú investície a momentálne ich spravujem 106 klientom. V rámci správy majetku riešim financie komplexne a preto im pomáham aj pri výbere a nastavení iných finančných produktov.

Vediem tím profesionálnych poradcov, ktorí majú kancelárie vo viacerých krajských mestách, ako sú BA, KE, ZA, TN. Som pre nich mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou. Ešte stále prijímam aj nových poradcov, ktorým odovzdávam to, čo som sa naučil v praxi počas 15 rokov.

Pomáham im zlepšovať systém práce tak, aby ich klienti vyhľadávali sami, mohli si vyberať, s kým budú spolupracovať a aby vďaka tomu zarábali 2 – 3 x viac ako je bežné v tomto odbore.

Keď chcete, aby som vám pomohol so správnym výberom finančných produktov, podľa vašich potrieb alebo sa chcete pridať do môjho tímu profesionálov, tak mi zavolajte alebo napíšte email na kontakty, ktoré vidíte nižšie.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?