Kapitálové ŽP má viac nevýhod ako výhod

Kapitálové ŽP má viac nevýhod ako výhod
Kapitálové životné poistenie (KŽP) je kombináciou poistného krytia a konzervatívneho zhodnocovania finančných prostriedkov. Z pohľadu sporenia Vám garantuje istú stratu. Pozrime sa na to ako obstojí ako poistné krytie.

Pri KŽP časť platby poistného pokrýva náklady poisťovne na poistné krytie a časť je zhodnocovaná v technických rezervách poisťovne. KŽP je starší typ rezervotvorného poistenia, investičné životné poistenie vzniklo neskôr.  Vzhľadom na nízku flexibilitu a nízke zhodnotenia svoju popularitu postupne stráca a vytláča ho práve jeho mladší súrodenec.

Aké poistné krytie ponúka KŽP

KŽP umožňuje komplexné zabezpečenie jednotlivca a rodiny. Je tu možné dojednať taktiež akékoľvek poistné riziká. Medzi najdôležitejšie patrí poistenie pre prípad smrti, trvalých následkov po úraze, poistenie kritických chorôb a na rozdiel od IŽP je tu aj poistná suma pre prípad dožitia. To znamená, že vopred viete, koľko dostanete na konci poistenia.

Horšie je to s flexibilitou. Obyčajne je poistenie pre prípad smrti a dožitia tá istá suma a počas poistnej doby ju nie je možné zmeniť. Nevýhodou je, že aj v čase keď už krytie pre prípad smrti nepotrebujete si za neho musíte platiť a o to menej si nasporíte. Zmeny v pripoisteniach sú jednoduchšie, ale v starších typoch zmlúv sú niekedy naviazané na poistné sumy hlavného poistenia.

Platba poistného za hlavné poistenie sa odvíja od poistnej sumy na smrť a dožitie, doby poistenia, veku a rizikovej skupiny.

KŽP garantuje nízke zhodnotenie

Horný limit určuje NBS v podobe technickej úrokovej miery (TÚM) a momentálne je vo výške 1,9% (január 2014). Poisťovne používajú TÚM na výpočet poistného. Zjednodušene povedané technická úroková miera je minimálne garantované zhodnotenie kapitálovej rezervy.

Na základe TÚM je vyrátané aj garantované plnenie pri dožití konca poistnej zmluvy. Vďaka vysokej TÚM malo KŽP veľkú popularitu v minulosti, kedy bolo garantované zhodnotenie viac ako dvojnásobné. Teraz je to už veľká bieda.

Do čoho poisťovňa investuje?

Ak máte KŽP, tak poisťovňa Vaše peniaze umiestňuje do svojej technickej rezervy. Poisťovne podľa zákona môžu technické rezervy investovať len veľmi konzervatívne. Investujú to napr. do konzervatívnych štátnych dlhopisov, pokladničných poukážok, podielových listov uzatvorených podielových fondov, termínovaných účtov a pod. Mantinely pri investovaní nastavuje zákon o poisťovníctve.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Aké zhodnotenie môžete očakávať?

Garantované zhodnotenie sa odvíja od technickej úrokovej miery, platnej v čase uzatvorenia poistenej zmluvy. Dnes môžete mať garanciu max. vo výške 1,9% p.a. (január 2014). Poisťovne však peniaze zhodnocujú aj v dnešnej dobe nad úrovňou garancie. Poisťovňa tento zisk nad úrovňou garancie vypláca v podobe podielov na prebytku.

Reálne skutočné zhodnotenie je bežne okolo 3 až 4% p.a., výnimočne aj viac. Aj vďaka garanciám nie je možné vyššie zhodnotenie. Istota a vysoký výnos sa veľmi nekamarátia.

Čo dostanete na konci poistenia?

Na konci poistenia je vyplatená garantovaná suma pri dožití a k tomu podiel na prebytku poisťovne. Finančný zisk z poistenia je zdanený daňou z príjmu, ale až pri výplate odkupnej hodnoty poistenia. Každopádne pri uzatvorení poistenia pri nízkej TÚM máte garanciu, že dostanete málo a vopred viete, že nebudete spokojný.

Výhody a nevýhody kapitálového životného poistenia

Jednou výhodou je v starých poistných zmluvách garantovaná vysoká technická úroková miera a druhou, že vopred viete koľko dostanete na konci poistenia pri dožití.

Takmer všetko ostatné zaradím do balíka nevýhod – malá flexibilita, nízke zhodnotenie na nových zmluvách, vysoké poplatky, častokrát pevné a rovnaké poistné sumy pre krytie pre prípad smrti a dožitie, neprehľadnosť v poplatkoch, malá likvidita kapitálovej rezervy (takmer nemožnosť robiť výbery) a pod.

Ako si vybrať vhodné KŽP

Najlepšie kapitálové životné poistenie je žiadne, ak sa bavíme o klasickom, kde si musíte povinne "šetriť". Ako-tak efektívne sú jedine staré zmluvy uzatvorené v minulosti, kde je garantované vyššie zhodnotenie kapitálovej rezervy.

Ak sa chcete poistiť, tak si vyberte flexibilnejšie životné poistenie. Vo väčšine prípadov najlepšie vyjde rizikové životné poistenie a v menšej miere niektoré investičné životné poistenie (ale s nutnosťou aspoň niečo šetriť).

Ak si chcete šetriť, tak na to odporúčam použiť kvalitné investičné programy, ktoré investujú bez účasti poisťovne a bez zbytočných poplatkov. Je tam transparentná poplatková štruktúra a človek vždy vie za čo platí, aký má výnos a koľko má na účte.


Ak Vás zaujíma ako si kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej, tak máte 2 možnosti. Buď si obeháte poisťovne sami alebo môžete osloviť finančného poradcu, ktorý spraví prieskum za vás a pomôže pri výbere a vhodnom nastavení poistenia.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?