Kde investujú finanční poradcovia a čo odporúčajú svojim klientom?

Kde investujú finanční poradcovia a čo odporúčajú svojim klientom?
Ako finančný sprostredkovateľ pracujem už viac ako 12 rokov. Podielové fondy používam pri svojej práci takmer každý deň nielen u klientov, ale aj pri mojich vlastných investíciách. Môžu moje investície do podielových fondov ovplyvniť aj peniaze mojich klientov? V čom sa líšia a v čom sú rovnaké?

V tomto článku, aj napriek množnému číslu v názve, odkryjem v prvom rade svoje vlastné karty. Prinášam v ňom aj svoj subjektívny pohľad na možné prepojenie osobných skúseností finančných sprostredkovateľov a preferencií u ich klientov.

Verím tomu, že každý finančný sprostredkovateľ čiastočne prenáša svoje finančné návyky a skúsenosti do svojej práce. Ak chcem niekomu poradiť, tak musím vedieť poradiť najskôr sebe. Keď sa darí mne, tak je veľká šanca, že sa bude dariť aj ľudom, ktorí využívajú moje služby.

Občas sa ma ľudia pýtajú na to, aké podielové fondy odporúčam klientom, ale aj do akých podielových fondov investujem aj ja osobne. V minulosti som už časť portfólia podielových fondov zverejnil v rôznych článkoch a tomto webe. Teraz to môžem aktualizovať.

Svoje investície do podielových fondov mám rozdelené na 2 časti. Investície na dlhšie obdobie, tých je väčšina a krátkodobé špekulatívne investície, ktoré beriem skôr ako formu hry.

Moje uzatvorené jednorazové investície za posledný rok

Ide o investície do podielových fondov na krátke obdobie. Je to pre mňa hra, vďaka ktorej naberám skúsenosti a som donútený sledovať dianie na trhu. To potom využívam aj pri práci s klientmi. Táto hra ma baví a prináša mi aj malé finančné zisky.

V minulom roku som odpredal podielové fondy, ktoré môžete vidieť na obrázku nižšie. Poradie nie je náhodné. Sú zoradené podľa času ako som ich odpredával.

Celá stratégia je postavená na tom, že kúpim podiely podielového fondu v poklese a predám ich neskôr drahšie. Niektoré investície trvali pár mesiacov a niektoré len pár dní. Do niektorých podielových fondov som investoval opakovane a preto ich tam uvidíte viackrát.

Využíval som stále dookola tie isté peniaze. Len čas od času, keď bola príležitosť viac zarobiť, som k tomu ešte niečo prihodil. Na investovanie som používal platformu, ktorú ponúka European Investment Centre, o.c.p., a.s.
Ako sú na tom moje pravidelné investície do podielových fondov

Pravidelné investície do podielových fondov tvoria väčšinu mojich investícii na dlhšie obdobie. Na investovanie používam cieľové účty na platforme od European Investment Centre, o.c.p., a.s. (ďalej len EIC) a program Rytmus od Pioneer Investments (ďalej len Pioneer).

Výpisy majú rozdielny charakter. V EIC je zobrazený kumulatívny výnos a v Pioneer ide o výnos p.a. Investície mám rozložené na viacerých účtoch, ktoré majú rozdielny začiatok od roku 2013 do roku 2016. Krátke trvanie investícii na týchto účtoch znižuje hodnotu informácii.

  • Podielové fondy v EIC  • Pioneer Rytmus, balancované portfólio (výnos od vzniku účtu 27,28%)  • Pioneer Rytmus, dynamické portfólio (výnos od vzniku účtu 20,75%)Aké výsledky v podielových fondov dosahujú moji klienti

Je pravdou, že experimenty robím na svojich účtoch. U ľudí, ktorí využívajú moje služby, nerobím krátkodobé špekulatívne investície do podielových fondov. Väčšinou ide o jednorazové investície na obdobie dlhšie ako 5 rokov a dlhodobé pravidelné investovanie do podielových fondov.

Aké priebežné výsledky dosahujú podielové fondy na niektorých účtoch, si môžete pozrieť na obrázkoch nižšie. Prvé tri účty sú v EIC a ďalšie 2 sú takmer 10 ročné účty v Pioneer. Pri každom z nich je len veľmi stručný popis. Pod symbolom je skratka fondu v EIC.

  • Jednorazové investície cez EIC (vľavo investované v rôznych mesiacoch v roku 2016, vpravo investované v máji 2016)

  

  • Pravidelné investovanie od roku 2014 (cez cieľový účet v EIC)  • Pioneer Rytmus, konzervatívne portfólio (výnos od vzniku účtu 81,72%)  • Pioneer Rytmus, konzervatívne portfólio (výnos od vzniku účtu 81,44%)Čo majú spoločné a v čom sa líšia moje vlastné investície a investície klientov

Zásadný rozdiel je schovaný v rozdielnom prístupe ku krátkodobým investíciám do podielových fondov. Robím ich len u seba, kde som ochotný podstúpiť vyššie riziko. Odmenou je vyšší výnos a hlavne skúsenosť, ktorú využívam pri investovaní do podielových fondov u druhých ľudí.

Na investovanie používam u seba a taktiež aj u svojich klientov podielové fondy od svetových správcov. Kombinujem ich s preverenými stratégiami investovania ako pri jednorazových investíciách takisto aj pravidelnom investovaní.  To je to, čo majú tieto investície spoločné.

Sprostredkovatelia, ktorí investujú aj svoje vlastné peniaze, majú veľkú výhodu. Vodu kážu a vodu pijú. Do veľkej miery ich vlastné portfóliá podielových fondov budú kopírovať to, čo radia svojim klientom, resp. naopak.

A práve preto je dobré, ak sa ľudia majú možnosť otvorene porozprávať so svojimi poradcami o tom, do akých podielových fondov investujú oni sami, aké princípy pri tom používajú a aké majú výsledky. Veľa im to napovie o tom, ako môže dopadnúť aj ich vlastná investícia navrhnutá poradcom.

Chcete poradiť s investovaním?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu, autorom ebooku "7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch", autorom viac ako 200 článkov o financiách a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, ktorá je súčasťou švajčiarskej skupiny Swiss Life.

Na finančnom trhu sa pohybujem už od roku 2005. Mojou srdcovkou sú investície a momentálne ich spravujem 106 klientom. V rámci správy majetku riešim financie komplexne a preto im pomáham aj pri výbere a nastavení iných finančných produktov.

Vediem tím profesionálnych poradcov, ktorí majú kancelárie vo viacerých krajských mestách, ako sú BA, KE, ZA, TN. Som pre nich mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou. Ešte stále prijímam aj nových poradcov, ktorým odovzdávam to, čo som sa naučil v praxi počas 15 rokov.

Pomáham im zlepšovať systém práce tak, aby ich klienti vyhľadávali sami, mohli si vyberať, s kým budú spolupracovať a aby vďaka tomu zarábali 2 – 3 x viac ako je bežné v tomto odbore.

Keď chcete, aby som vám pomohol so správnym výberom finančných produktov, podľa vašich potrieb alebo sa chcete pridať do môjho tímu profesionálov, tak mi zavolajte alebo napíšte email na kontakty, ktoré vidíte nižšie.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?