Ako si efektívne nastaviť životné poistenie

Ako si efektívne nastaviť životné poistenie
Mať poistenie neznamená automaticky, že ste aj poistený. Možno aj áno, možno len symbolicky a možno vôbec. Mnoho ľudí ani len netuší na čo sú poistení a už vôbec nie na aké poistné sumy. Zaujíma Vás ako si môžete efektívne nastaviť svoje vlastné životné poistenie?

V poistení sú obrovské rozdiely. Môžete mať poistenie len pre dobrý pocit, kde si môžete akurát povedať „veď ja mám poistenie“ alebo môžete mať plnohodnotné poistenie. Otázkou je, či dané poistenie rieši rizikové situácie, pri ktorých dôjde k výpadku príjmu.

Neexistuje univerzálne nastavenie poistenia, ktoré by vyhovovalo každému. Sú však určité zásady, podľa ktorých je možné správne nastaviť každé poistenie. Na tomto mieste sa pokúsim ich jednoducho predstaviť.

Pre každého klienta vždy pripravujem individuálne plány na poistné krytie podľa jeho skutočných potrieb, situácie a finančných možností.

Výber poistných rizík

Najdôležitejšie sú poistné riziká, ktoré môžu ľuďom spôsobiť  dlhodobé výpadky príjmu a ovplyvnia veľmi negatívne ich životnú úroveň a ich blízkych. Medzi ne patrí poistenie pre prípad trvalej invalidity (trvalých následkov po úraze), poistenie v prípade smrti a poistenie kritických chorôb.

U poistných rizík, kde dochádza ku krátkodobému výpadku príjmu, je omnoho vhodnejšie a lacnejšie krytie vlastnými úsporami. Majte 3 až 6 mesačnú finančnú rezervu a nemusíte sa báť malých výpadkov príjmu. Tie môžu vzniknúť pri bežnej PN z dôvodu choroby alebo úrazu, straty práce, pobytu v nemocnici a pod.

Samozrejme sa musíte pozerať aj na svoju situáciu. Napr. krytie pre prípad smrti nemá význam pre človeka, ktorý žije sám a na jeho príjme nie je závislý partner alebo deti.

Výnimkou môže byť situácia, ak samostatne žijúci človek má dlh, ktorý je zabezpečený jeho majetkom a nechce, aby v prípade jeho smrti došlo k dedeniu dlhov, resp. odmietnutiu dedičstva, pretože jeho rodina by mohla týmto krokom stratiť.

Taktiež samostatne žijúci človek, ktorý má nejakého ručiteľa na úvere alebo inom záväzku by mal byť správne poistený.

Vždy je potrebné zhodnotiť čo je pre Vás dôležité a čo je nepodstatné. V neposlednom rade určite odporúčam prihliadať aj na finančnú stránku poistenia.

Obyčajne menej dôležité pripoistenia sú drahšie ako tie dôležitejšie. Je to dané aj pravdepodobnosťou, s ktorou daná skutočnosť môže nastať.

Je omnoho pravdepodobnejšie, že človek bude 2 týždne na PN-ke ako že bude čiastočne invalidný. No v prípade 2 týždňovej PN-ky sa nič vážne nedeje. Po uzdravení ide späť do práce a zarába peniaze ako doteraz.

V prípade trvalej, hoci aj čiastočnej invalidity môže dôjsť naozaj ku finančnej katastrofe. Od štátu dostane len almužnu, ak vôbec a nemôže vykonávať svoju prácu. Stráca svoj príjem, ale jeho náklady zostávajú tie isté alebo v dôsledku invalidity môžu aj stúpnuť.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Stanovenie výšky poistných súm

Vybrali ste si poistné riziká podľa Vašich potrieb a životnej situácie. Na aké sumy sa však poistiť? Jednoduchá otázka, na ktorú neexistuje jednoduchá odpoveď.

Poistná suma na každé riziko musí byť vždy v takej výške, aby ste z plnenia dokázali pokryť svoje existenčné výdaje, záväzky a zabezpečiť rodinu. Pri správnom nastavení si dokážete udržať svoju životnú úroveň. Pri výpočte je potrebné vždy zohľadniť  tieto skutočnosti:

 • výšku úverov a iné záväzky,
 • existenčné výdaje,
 • príjem partnera a pasívne príjmy,
 • výšku úspor,
 • iný majetok (nehnuteľnosti, cenné papiere),
 • osoby, ktoré sú závislé na Vašom príjme,
 • špeciálne individuálne požiadavky.

Poistné sumy by ste mali vždy prispôsobovať aktuálnej životnej situácii, aby ste boli vždy poistením dostatočne zabezpečený. Navyše budete platiť vždy len za to, čo je naozaj potrebné. A práve preto pri výbere vždy zohľadňujte aj jeho flexibilitu poistenia.

Výber konkrétnej poisťovne

Na Slovensku pôsobí vyše 20 poisťovní, ktoré ponúkajú životné poistenie. Ktorá z nich je vhodná práve pre Vás? Pri výbere poisťovní, ktoré ponúkajú požadované poistenie odporúčam zohľadniť  tieto skutočnosti:

 • meno, história a finančná sila poisťovne,
 • výluky v poistení,
 • cena za poistenie,
 • dostupnosť pobočiek, riešenie poistných udalostí, dobrá komunikácia (infolinky).

Po užšom výbere je potrebné spraviť porovnanie a nájsť kompromis medzi cenou a kvalitným poistným krytím.


Zaujíma Vás ako si môžete kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?