Druhý pilier sám o sebe dobrý dôchodok nerieši

Druhý pilier sám o sebe dobrý dôchodok nerieši
Druhý pilier sa momentálne skloňuje na každom kroku. Každý o druhom pilieri hovorí niečo iné. DSS-ky hovoria, aby sme v druhom pilieri zostali. Naopak časť politikov a sociálna poisťovňa hovoria, že sa druhý pilier väčšine ľuďom neoplatí. Aj napriek tomu väčšina ľudí v druhom pilieri ostáva. Ja si však kladiem inú otázku. Stačí mi len zostať v druhom pilieri, aby som mal dobrý dôchodok? Chcem poradiť

Prečo v druhom pilieri zostávam?

Začnem citátom z listu od sociálnej poisťovne, ktorý si momentálne nachádzate v pošte. „Je takmer nemožné predpovedať vývoj na niekoľko desiatok rokov dopredu, avšak práve preto treba starostlivo zvážiť všetky uvedené faktory, ktoré ovplyvňujú váš budúci dôchodok z druhého piliera“.

Keďže je takmer nemožné predpovedať vývoj na niekoľko desiatok rokov dopredu, tak to isté podľa mňa platí aj pre prvý pilier. Keď je teraz sociálna poisťovňa v deficite, dokonca by bola aj za predpokladu, že by druhý pilier neexistoval, tak predpokladám, že pri momentálnom demografickom vývoji to lepšie pre prvý pilier vyzerať nebude.

Do druhého piliera neplatím žiadne peniaze navyše. Platím len to, čo aj tak posielam do sociálnej poisťovni ako odvody. Peniaze sú mojim majetkom, ku ktorému síce nemám prístup pred nástupom na dôchodok, ale aj tak ho nechcem darovať štátu. Účet v druhom pilieri je pre mňa stále transparentnejší ako účet v sociálnej poisťovni.

Aké výnosy dosahuje druhý pilier?

Za 10 rokov trvania druhého piliera sme zažili viacero zmien v zákonoch a pravidlách, ktoré druhý pilier ovplyvňujú. Samozrejme sa to premietlo aj do výsledkov v dôchodkových fondoch. Na obrázku nižšie si môžete pozrieť koľko kumulatívne zarobili dôchodkové fondy, v ktorých investujete svoje peniaze.Pri vhodnom výbere a dodržaní investičnej stratégie môže aj druhý pilier priniesť prijateľné zhodnotenie. Viac o výnosoch v druhom pilieri som písal v článku "Aké výnosy dosahujú dôchodkové fondy v druhom pilieri?"

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Prečo sa na druhý pilier nespolieham?

Aj napriek tomu, že v druhom pilieri zostávam, tak ho nepovažujem za spásu pre môj dôchodok. Ak bude niečo navyše, tak budem rád. Presne taký istý postoj mám aj k prvému pilieru. Nechám sa prekvapiť, čo mi sociálna poisťovňa pošle, ale veľké oči radšej mať nebudem.

Riziká druhého piliera (z môjho subjektívneho pohľadu):

 • Štát môže kedykoľvek zasiahnuť do druhého piliera a výrazne ovplyvniť jeho fungovanie. Môže znížiť príspevky, zmeniť zákon o anuite a môže vás dokonca prinútiť, aby ste z neho dobrovoľne odišli ako to spravili v Maďarsku.
 • K peniazom v druhom pilieri nemáte prístup pred nástupom na dôchodok. Na jednej strane je to ochrana pre nezodpovedných ľudí, aby to neminuli na spotrebu, na druhej strane je to obmedzenie pre tých, ktorí sú zodpovední a nemôžu peniaze použiť na investíciu, ktorá by im mohla priniesť viac ako anuita od poisťovne.
 • Štát rozhoduje aj o tom, kedy budete dostávať dôchodok z druhého piliera. Momentálne je to dané nástupom na dôchodok z prvého piliera a pokiaľ rátam dobre, tak pre mňa to bude minimálne 65 rokov. Štát môže túto hranicu kedykoľvek posunúť ešte vyššie.
 • Pravidlá zakúpenia anuity v poisťovni a programový výber je taký, aký je. Pri vstupe nebolo nikomu jasné akým spôsobom sa budú môcť čerpať financie z druhého piliera. Anuitná novela to odkryla na poslednú chvíľu a v mnohých veciach má ďaleko od toho, čo očakávali sporitelia. Prídu ešte ďalšie zmeny a úpravy. Kedy, aké, čo prinesú? Bude to jasné až v budúcnosti. Pevne verím, že prinesú viac voľnosti a plusov pre sporiteľov.

Prečo pravidelne investujem mimo druhého piliera?

Keďže druhý pilier v kombinácii s prvým prináša viacero rizík a obmedzení, tak sa na neho nemôžem spoliehať. Akékoľvek vlastné úspory a vlastný majetok dávajú človeku viac možností ako si vytvoriť príjem na dôchodku. A takto sa na to pozerám aj ja.

Súkromný dôchodok nemusí plynúť len z jedného zdroja. Môže byť kombináciou viacerých, napr.

 • úrokov z vkladov alebo rozpúšťaním úspor,
 • výnosov z cenných papierov,
 • zisku z prenájmu nehnuteľností.

Všetky tieto zdroje sa mi páčia, avšak majú spoločného menovateľa. Ak nemám našetrené peniaze, tak nič z toho mi nepomôže. Práve preto všetko začína pravidelným šetrením alebo investovaním. To je hlavný dôvod, prečo pravidelne investujem svoje peniaze.

Aké možnosti prinášajú vlastné úspory

 • Štát má menej možností ako zasiahnuť do súkromného sporenia. To, čo môže, je regulácia dane z výnosu a odvodových povinností.
 • K peniazom v súkromnom sporení mám prístup kedykoľvek.
 • O tom, kedy si budem vyplácať dôchodok, rozhodujem ja a nie štát.
 • Je len na mne, akým spôsobom naložím so svojim majetkom. Môžem si kúpiť nehnuteľnosť na prenájom, môžem si nakúpiť cenné papiere alebo si môžem nechať peniaze v banke. Ak by som už veľmi chcel a dávalo by mi to finančný zmysel, tak si môžem kúpiť aj anuitný dôchodok v poisťovni, ale nikto ma do toho nebude nútiť ako pri druhom pilieri.

Svoje vlastné peniaze investujem do viacerých finančných produktov. Niektoré z nich som dokonca spomenul v článku „Prečo investujem do podielových fondov...“, kde som odkryl aj kumulatívne zhodnotenie, ktoré som dosiahol za krátke obdobie.

V tomto článku spomeniem len jeden sporiaci produkt a to Rytmus od Pioneer Investments, ktorý patrí k mojim obľúbeným.

Pioneer Investments – program Rytmus

Program pravidelného investovania Rytmus od Pioneer Investments umožňuje investovať od 30 € mesačne. Práve pravidelné investovanie je najvhodnejší spôsob nákupu podielov pre tých investorov, ktorí sa nechcú svojim investíciám pravidelne venovať. Pravidelné investovanie zmierňuje riziko kolísania cien podielových jednotiek.

V programe Rytmus nájdete 6 kombinácií vhodne vybraných podielových fondov od Pioneer Investments. Jednotlivé portfólia sa líšia pomerom fondov podľa typu – akciové, dlhopisové a komoditné fondy.

Zdroj: http://www.pioneerinvestments.sk/Rytmus/Vyvoj/AktualneInfo.pdf

Zhodnotenie v programe Rytmus od Pioneer Investments si môžete pozrieť na obrázku nižšie. Výkonnosti sú vyrátané na základe ilustratívnych hodnôt jednotlivých portfólií. Pre každého investora môže byť výnos odlišný, čo závisí predovšetkým od presných dátumov jednotlivých mesačných investícií, ich výšky investície v jednotlivých mesiacoch a pravidelnosti investovania.

Zdroj: http://www.pioneerinvestments.sk/Rytmus/Vyvoj/AktualneInfo.pdf

Pioneer Investments a moje skúsenosti

Pioneer Investments poznám už dlhšie obdobie. Prvýkrát som do fondov Pioneer investoval ešte v roku 2007. Išlo o jednorazové investície, ktoré som po krátkom čase odpredal.

Do programu Rytmus som začal investovať v roku 2013. Vybral som si portfólio P2. Investujem pravidelne a raz od času prihodím pár eur navyše. Momentálny zisk je aj za to krátke obdobie 674 €. Na obrázkoch nižšie môžete nahliadnuť do môjho výpisu z účtu Rytmus. Jeden je o číslach, druhý o vývoji nominálnej výšky investície a jej trhovej hodnoty zobrazenej v grafe.

Čo sa mi páči na sporiacich programoch ako je Rytmus od Pioneer Investments

 • On-line prístup mi umožňuje mať vždy aktuálny prehľad o svojej investícii.
 • Môžem platiť menej, viac alebo aj pozastaviť investovanie. Napr. v čase poklesu môžem poslať peniaze navyše a využiť poklesy na lacnejší nákup podielov.
 • Peniaze si môžem kedykoľvek vybrať, ak to dáva finančný zmysel. Môžem ich použiť na akýkoľvek účel a premeniť na akékoľvek iné aktívum, ktoré mi bude zarábať.
 • Neplatím žiadne zbytočné poplatky v porovnaní napr. s investičným životným poistením, ktoré je v dnešnej dobe na investovanie pre väčšinu ľudí nevhodné. Jediný poplatok, ktorý investor platí, je vstupný poplatok. Ja ako finančný sprostredkovateľ som si vybavil 100% zľavu z poplatku. Bežný investor síce vstupný poplatok platiť musí, ale sprostredkovateľ mu môže poskytnúť zľavu. No aj bez zľavy sú poplatky len zlomkom toho, čo ľudia bežne platia v „sporení“ cez poistky.

Druhý pilier akceptujem a zostávam v ňom. Okrem toho však pravidelne investujem do investičných produktov a Rytmus od Pioneer Investments je len jedným z nich. Aj napriek tomu, že tu píšem o konkrétnom produkte, tak informácie v tomto článku nie sú investičným odporúčaním. Vyjadrujem v ňom svoje názory a opisujem vlastné skúsenosti.


Pre nastavenie a výber vhodného investičného programu za účelom vytvorenia kapitálu na dôchodok kontaktujte svojho finančného sprostredkovateľa. Ak chcete ušetriť hneď na začiatku, tak si od neho vypýtajte zľavu zo vstupného poplatku.

Chcete poradiť s investovaním na dôchodok?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221