Ako postupovať pri vybavovaní hypotéky

Ako postupovať pri vybavovaní hypotéky
„Dvakrát meraj a raz rež“ platí pri vybavovaní hypotéky dvojnásobne. Hypotéku si beriete so sebou na dlhé obdobie. Porovnanie hypoték a výber správnej hypotekárnej banky je preto dôležitý moment. Ako postupovať, ak chcete dobrú hypotéku?

Porovnanie hypoték a výber banky

Neexistuje univerzálna najlepšia banka. Existuje len optimálne riešenie pre konkrétneho človeka a konkrétnu situáciu. Ak Váš sused má dobré podmienky v banke A, tak to neznamená, že ich získate tiež. Pre Vás bude možno vhodnejšia banka B alebo D.

Ako je to možné? Máte rozdielne vzdelanie,  príjmy, splátky úverov, rodinný stav, počet detí, zamestnanie a rozdielnu materskú banku. Aj detaily ako napr. či máte predplatenú telefónnu kartu alebo paušál ovplyvňuje Vašu bonitu.

Ak si beriete hypotéku, tak si vždy obehajte všetky banky a nechajte si z každej vypracovať ponuky. Alebo oslovte nezávislého odborníka a dajte si ním vypracovať prehľad hypoték zo všetkých bánk a potom si už len vyberiete pre Vás tu najvýhodnejšiu ponuku.

Výber najvýhodnejšej hypotéky?

Samozrejme, ako prvé ľudia pozerajú výšku úroku. Áno, je to dôležité. No nemenej dôležitá je aj jeho fixácia. Obyčajne akciová ponuka s ročnou fixáciou úroku je len marketing a po skončení fixácie čakajte prekvapenie.

Ideme ďalej. O pár rokov chcete spraviť mimoriadnu splátku istiny úveru , pretože netúžite úver splácať celý život a chcete ho aj čo najmenej preplatiť. Možnosť mimoriadnych splátok bez poplatku – toto by v podmienkach dobrej hypotéky chýbať nemalo.

Väčšina mojich klientov si šetrí na mimoriadne splátky hypotéky a preto možnosť mimoriadnych splátok bez poplatku je pre nich nevyhnutnosťou.

V článku "Ako ušetriť na hypotéke" si prečítajte viac informacií ako by mala vyzerať výhodná hypotéka.

Podanie žiadosti o hypotéku

Prvý krok máte za sebou. Rozhodli ste sa pre konkrétnu banku a idete podávať žiadosť. K žiadosti o hypotéku prikladáte kópie dokladov totožnosti, doklady k príjmom, doklady k účelu úveru a doklady k zabezpečeniu úveru (znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti).

Ak si to vyžaduje Vaša situácia, tak k žiadosti ešte prikladáme rôzne komentáre a žiadosti o výnimky. Mnohé zľavy môžete bez problémov získať, len si ich treba vypýtať. A niekedy je potrebné zachovať sa ako obchodník a vytvoriť tak priestor na vyjednanie lepších podmienok.

Ďalšie informácie nájdete aj v článku "Doklady na vybavenie hypotéky".

Schválenie hypotéky

Vo väčšine prípadov schválenie úveru prebieha na centrálach bánk. Len výnimočne a len pri jednoduchých prípadoch schválenie prebieha na pobočke a je v kompetencii riaditeľa pobočky.

Čas potrebný na schválenie úveru sa veľmi líši najmä v závislosti od banky. Niektoré sú schopné úver schváliť za 24 hod, niektoré sú to schopné len v reklame. Zo skúseností by som povedal, že štandard pri schopných bankách je 3 až 5 pracovných dní.

Na slovenskom trhu sú však aj také banky, kde na schválenie budete čakať aj niekoľko týždňov, ba aj vyše mesiaca. Viem, že to znie ako z inej doby, ale naozaj netuším čo tam s tým tak dlho robia.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Podpis zmlúv v banke

Po schválení úveru dostanete k nahliadnutiu zmluvy, v ktorých zväčša nič nemôžete zmeniť. Dobre si skontrolujte osobné údaje. Nikto nie je neomylný, ani zamestnanci v bankách.

Tak prídete do banky podpísať zmluvy o úvere, záložné zmluvy k nehnuteľnosti a návrh na vklad (ak ste majiteľom nehnuteľnosti). Spolu s Vami prídu predávajúci nehnuteľnosti podpísať záložné zmluvy a návrh na vklad (ak nie ste majiteľom nehnuteľnosti).

Vinkulácia poistenia nehnuteľnosti

Banka požaduje od dlžníkov mať uzatvorené poistenie nehnuteľnosti, ktoré je vinkulované v jej prospech. Pri uzatváraní poistnej zmluvy a zaplatení poistného môžete rovno podpísať aj žiadosť o vinkuláciu poistenia. Každá dobrá poisťovňa to vie zabezpečiť aj na počkanie.

Odporúčam myslieť aj na seba a uzatvoriť plnohodnotné poistenie, ktoré obsahuje okrem poistenia nehnuteľnosti aj poistenie domácnosti, zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti a iné pripoistenia. Aby ste boli krytí aj Vy, nielen banka.

Kataster nehnuteľností

Ďalším krokom je cesta na kataster spolu s majiteľmi bytu, od ktorých nehnuteľnosť kupujete. Nesiete si so sebou zložku z banky a podpísané kúpne zmluvy s overenými podpismi. Nezabudnite si zakúpiť kolky v dostatočnej sume.

Na štandardný vklad je to 66 €, na zrýchlený 265,50 €. Najskôr podávate návrh na vklad záložného práva pre banku a pôvodný majiteľ nehnuteľnosti podáva návrh na vklad vlastníckeho práva. Za každý vklad sa platí samostatne.

Čerpanie úveru

Na čerpanie úveru zadávate písomný pokyn. Na uskutočnenie čerpania najskôr musíte predložiť tieto dokumenty (v najčastejších prípadoch):

  • Potvrdený návrh na vklad záložného práva k zakladanej nehnuteľnosti
  • List vlastníctva s vyznačenou plombou o začatí konania zápisu záložného práva banky (vo väčšine bánk stačí z webového katasterportálu)
  • Poistnú zmluvu poistenia nehnuteľnosti a potvrdenie vinkulácie poistenia v prospech banky
  • Kúpnu zmluvu s úradne overenými podpismi predávajúcich
  • Doklad o zaplatení častí kúpnej ceny z vlastných prostriedkov

Zaujíma Vás ako si môžete vybaviť hypotéku s dobrými podmienkami? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?