3. pilier – najdôležitejšie zmeny od 1.1.2014

3. pilier – najdôležitejšie zmeny od 1.1.2014
Novelizácia zákona prináša dosť zásadné zmeny pre sporiteľov v 3. pilieri. Z môjho pohľadu si viac polepšili dôchodkové spoločnosti ako ich klienti. V článku ponúkam prehľad tých najdôležitejších zmien po novelizácii zákona o DDS. Chcem poradiť

Nové podmienky získali aj tí ľudia, ktorý podpísali dodatok k zmluve s DDS. Dôchodkové spoločnosti ľudí listami vyzývali, aby podpísali nové dodatky, pretože im to prináša viac výhod vďaka zmene zákona. Klienti DDS podpisom dodatku si s časti polepšia a s časti pohoršia.

Daňová úľava v 3. pilieri

Po starom – Daňová úľava nie je možná.

Po novom – Daňová úľava umožňuje odrátať zo základu dane vlastné príspevky do výšky 180 € ročne Sporiteľ tak získa späť daň vo výške 34,20 € ročne.

Vyplácanie doplnkového starobného dôchodku

Po starom – Nárok na vyplácanie dôchodku vzniká dovŕšením veku 50 alebo 55 rokov podľa dávkového plánu a 10 rokov sporenia  v DDS. 10 ročná doba sa môže skrátiť v prípade priznania starobného dôchodku zo sociálnej poisťovne.

Po novom – Nárok na vyplácanie dôchodku vzniká dovŕšením veku 62 rokov alebo priznaním starobného alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálnej poisťovne.

Vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku

Po starom – Nárok na vyplácanie dôchodku vzniká dovŕšením veku 40 rokov a 5 rokov sporenia  v DDS.

Po novom – Nárok na vyplácanie dôchodku vzniká dovŕšením veku 55 rokov a 10 rokov sporenia  v DDS.

Odstupné pri zrušení zmluvy

Po starom – Odstupné z DDS sa vypláca v sume určenej dávkovým plánom a je to minimálne vo výške 80% z hodnoty účtu v DDS.

Po novom – Odstupné nie je možné vyplatiť.

Predčasný výber nasporenej sumy

Po starom – Predčasný výber nie je možný. Výnimkou sú len niektoré zmluvy, ktoré to majú umožnené v dávkových plánoch.

Po novom – Sporiteľ si môže vybrať len príspevky, ktoré sám odviedol aj vrátane výnosov, ale len raz za 10 rokov. Príspevky, ktoré mu odviedol zamestnávateľ, zostanú na účte až dovtedy, kým nezačne poberať predčasný dôchodok alebo riadny starobný dôchodok zo sociálnej poisťovne.

Prestup do inej DDS

Po starom – Sporiteľ mohol prestúpiť do inej DDS po 3 rokoch od uzatvorenia zmluvy.

Po novom – Sporiteľ môže prestúpiť do inej DDS po 1 roku od uzatvorenia zmluvy.

Poplatky za správu fondov

Po starom – Odplata za správu príspevkového fondu je 2,34% ročne z čistej hodnoty majetku vo fonde (rok 2013). Odplata za správu výplatného fondu je 0,996% ročne.

Po novom – Odplata za správu príspevkového fondu je 1,8% ročne z čistej hodnoty majetku vo fonde a do roku 2020 postupne klesne na 1,2% ročne. Odplata za správu výplatného fondu je 0,9% ročne a do roku 2020 klesne na 0,6% ročne.

Chcete poradiť s investovaním na dôchodok?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221