Štátny príspevok pre mladých nie je rovnako výhodný v každej banke

Štátny príspevok pre mladých nie je rovnako výhodný v každej banke
Štátny príspevok pre mladých je výhoda, ktorú nám ponúka štát. Na Slovensku štátny príspevok ponúkajú takmer všetky banky. Ale pozor! Zákon o tomto príspevku si niektoré banky vykladajú po svojom. Ako môže byť hypotéka so štátnym príspevkom výhodnejšia takmer o 2700 € v jednej banke oproti inej sa dočítate v tomto článku. Chcem poradiť

Štátny príspevok pre mladých – forma štátnej podpory bývania

Je to typ úverového produktu, kde môže štát prispievať k výslednej úrokovej sadzbe 2% a zároveň banka môže pridať až 1% . Výsledok je, že klient má úrok o 3 % nižší ako iný žiadatelia, ktorí nespĺňajú podmienky na získanie tohto príspevku.

Ako je to v praxi, aké sú podmienky na získanie tejto výhody, koľko môžu mladí ľudia ušetriť, píše kolega v článku „Štátny príspevok pre mladých od 1.7. získa menej ľudí“. Úspora pre klienta môže dosahovať v závislosti od výšky úrokovej sadzby až cca 4400 €.

Štát podľa súčasnej legislatívy môže prispievať po dobu 5 rokov maximálne na výšku hypotéky 50 000 €. Ak bude takáto hypotéka splatená skôr ako za 4 roky, klient je povinný štátny príspevok vrátiť.

Používajú banky rovnaký spôsob výpočtu štátneho príspevku?

Ak sa pozrieme na jednotlivé banky ako si vykladajú zákon o štátnom príspevku pre mladých, zistíme zaujímavé rozdiely. Vo všeobecnosti existujú dva základné spôsoby:

  • Banka klientovi strhne z bežného účtu najprv celkovú výšku splátky bez štátneho príspevku a príspevku banky. V tom istom mesiaci po obdržaní štátneho príspevku od štátu pripíše klientovi na jeho osobný účet obidva príspevky.
  • Banka klientovi strhne z bežného účtu rovno splátku zníženú o obidva príspevky.

Na prvý pohľad sa zdá, že je všetko v poriadku. V obidvoch prípadoch sú mesačné náklady na splátku rovnaké. Keď si však prepočítame v anuitnej kalkulačke obidva prípady, zistíme šokujúce rozdiely. Zostatok dlhu po 5 rokoch ( kedy končí štátny príspevok) sa bude značne líšiť. A to o takmer 2700 €.

Šokujúce prekvapenie po 5 rokoch

Koľko budete dlžiť resp. aký bude zostatok vášho dlhu po 5 rokoch, teda po uhradení 60 splátok? Pozrime sa na konkrétny príklad hypotéky pre mladých. V nasledujúcej tabuľke vidíme, ako bude vyzerať tá istá hypotéka pri  zaúčtovaní štátneho príspevku v dvoch rôznych bankách.

Parametre úveru:

  • Výška úveru: 50 000 €
  • Hodnota nehnuteľnosti: 75 000 €
  • Splatnosť úveru: 30 rokov
  • Úroková sadzba po zohľadnení príspevku: 0,5%

Porovnanie dvoch bánk pri výpočte štátneho príspevku pre mladých

Pri prvom spôsobe zaúčtovania príspevku je zostatok dlhu 44848,54 € a pri druhom spôsobe 42178,58 €. Rozdiel je 2669,96 €!

Aj taký, na prvý pohľad zanedbateľný fakt v spôsobe účtovania štátneho príspevku pre mladých spôsobí to, že klient získa zaujímavú úsporu na hypotéke. Čím je to spôsobené?

Splátka úveru sa skladá z dvoch častí: splátka úroku a splátka istiny. Rozdiel v zostatku úveru po 5 rokoch je spôsobený tým, že pri prvej banke je pri vyššej mesačnej splátke splácaná  nižšia istina ako pri druhej banke, kde nižšia splátka spôsobí rýchlejšie splácanie istiny (zostatku dlhu).

Ako si vybrať správnu banku?

Štátny príspevok je skutočne výhodný. Zásadne zlacňuje hypotéku. Avšak druhým spôsobom účtovania štátneho príspevku pre mladých ušetríte ešte viac. Preto je dôležité pred rozhodovaním sa pre určitú banku vedieť, ktorá ako účtuje štátny príspevok. Mbank, Oberbank sú banky, ktoré tento typ produktu neposkytujú, takže ich môžete hneď vynechať. Z tých ostatných by som určite uprednostnil tie, ktoré používajú práve druhý, výhodnejší spôsob výpočtu štátneho príspevku.


Pri výbere banky máte dve možnosti. Vyhradíte si čas na návštevu všetkých bánk, ktoré poskytujú hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých alebo to necháte na finančného poradcu, ktorý vám ušetrí čas, vyberie správnu banku a vďaka svojej vyjednávacej pozícii dojedná výhodnú úrokovú sadzbu.

Chcete poradiť s hypotékou?
NAPÍŠTE MI.

Ing. Igor Skýpala - expertnafinancie.sk

Ing. Igor Skýpala

Môj klient nemá čas a neznáša amatérizmus. Neodpúšťa chyby. Chce poradcu na jeho úrovni a na celý život.

igor.skypala@swisslifeselect.sk    0917 175 466