Ing. Igor Skýpala

  • Špecializácia: dôchodok, hypotéky, investovanie, životné poistenie
  • Miesto pôsobenia: Bratislava, Trnava
  • Adresa kancelárie: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
  • Reg. číslo v NBS: 180184
  • Mobil: 0917 175 466
  • Email: igor.skypala@swisslifeselect.sk

Podporujem svojich klientov, aby mohli prežiť dlhší život, s dôverou a podľa svojich vlastných predstáv.

Pri výbere správneho riešenia sú pre mňa rozhodujúce iba dve kritéria – rast majetku klienta a efektívna, nákladovo priaznivá eliminácia potenciálnych finačných rizík.

Pre tvorbu investičného portfólia, zabezpečenia financovania života na dôchodku, financovania bývania alebo zabezpečenia rodiny proti rôznym rizikám vyberám riešenia tak, aby produkt vyhovoval nastavenej stratégii a potrebám klienta.

Segmentáciou klientov zabezpečím pre bonitných klientov nadštandardné prémiové služby.

Môj prístup je na najvyššej úrovni nielen obchodne a odborne, ale tiež ľudsky a eticky.

Moja služba je postavená na výbere toho najlepšieho, čo trh ponúka a tento výber je pravidelne aktualizovaný v rámci klientovho komplexného riešenia.

Ing. Igor Skýpala

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.