Prvý realitný fond od IAD garantuje výnos 10% za 1100 dní

Prvý realitný fond od IAD garantuje výnos 10% za 1100 dní
Zhodnotenie na termínovaných vkladoch, kde Slováci stále s obľubou investujú, je momentálne veľmi nízke. Práve preto mnoho ľudí vyhľadáva alternatívne finančné produkty s vyšším výnosom. Prvý realitný fond od IAD Investments je vďaka garantovanému zhodnoteniu jeden z najobľúbenejších. Ponúka garantovaný výnos 10% za 1100 dní a reálne dosahuje vyšší výnos ako termínované vklady. Chcem poradiť

Termínované vklady a sporiace účty zarábajú veľmi málo

Môj otec stále spomína na časy, keď mu na termínovanom vklade pripisovali úrok takmer 10% p.a. Toto obdobie, kedy termínované vklady takto zarábali, je už dávno preč. Pre mladšie ročníky je to ako sci-fi a pre starších sú to už len spomienky.

Zhodnotenie na termínovaných vkladoch v dnešnej dobe je maximálne 3% p.a. Aj to pri sumách nad 10.000 €. Ak by ste investovali dnes menej ako 10.000 €, tak by ste pri termínovanom vklade na 3 roky dostali maximálne 2,1% p.a., pri 5 rokoch 2,5% p.a.

Dokonca v prípade najväčších bánk v SR by ste pri viazanosti na 3 roky dostali nanajvýš úrok okolo 1% p.a. Podobne je to aj so sporiacimi účtami, kde je maximálne zhodnotenie 1,5% p.a., vo väčšine prípadov však menej ako 1% p.a.

Prvý realitný fond od IAD zarába viac ako garantuje

Prvý realitný fond od IAD Investments nie je typickým podielovým fondom, na aké sme zvyknutí. Ide o špeciálny fond nehnuteľností, ktorý sa zameriava na investície do nehnuteľností, ktoré prinášajú stabilný výnos v podobe prenájmu.

Aj vďaka tomu Prvý realitný fond od IAD má minimálne výkyvy, ktoré sú pre podielové fondy bežné. Na obrázku nižšie je graf vývoja hodnoty podielu od vzniku fondu do 21.4.2014.

zdroj: IAD Investments

IAD Investments garantuje výnos 10% na obdobie 1100 dní. To je približne 3% p.a. počas 3 rokov. Prvý realitný fond od IAD má však potenciál zarobiť viac ako je výška garancie. Tento podielový fond zarobil viac za akékoľvek sledované obdobie od svojho vzniku. Prehľad zhodnotenia si môžete pozrieť na obrázku nižšie.

zdroj: IAD Investments

Aké nehnuteľnosti má Prvý realitný fond v portfóliu?

Vo svojich materiáloch tento podielový fond poskytuje komfortný prehľad o tom, kde by mali končiť peniaze, ktoré ľudia do tohto fondu zainvestujú.

Momentálne má Prvý realitný fond od IAD cez špeciálne realitné spoločnosti nakúpené tieto nehnuteľnosti:

 • Administratívna budova v Bratislave v Starom meste
 • Polyfunkčná budova s fitness centrom v Devínskej Novej Vsi
 • Bytový komplex Nová Nitra
 • Logistický areál v Bratislave v Novom meste
 • Fotovoltaické elektrárne v obci Iža a Dolná Strehová
 • Holidaypark Kováčová
 • Wellness hotel Patince
 • Multifunkčný logistický areál Tulipán park Ostrava

Priemerný výnos z prenájmu je 7,79% pri obsadenosti 94% (údaje platné k 1.4.2014).

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Aké výhody prináša Prvý realitný fond od IAD

 • Garanciu, že zarobíte minimálne 10% za 3 roky. Ak fond zarobí viac, tak získate reálny výnos.
 • Výnos sa zdaňuje až pri predaji podielov na konci sporenia. Pri termínovaných vkladoch sa naopak daň zráža hneď pri pripísaní úroku. Vďaka tomu môžete zarobiť jemne viac.
 • Peniaze si môžete vybrať kedykoľvek. Spätný odkup podielov a vyplatenie financií na účet trvá obyčajne do 10 pracovných dní.

Aké riziká prináša Prvý realitný fond od IAD

 • Garancia je realizovaná verejným prísľubom od IAD. Iný garančný mechanizmus neposkytuje.
 • Spôsob oceňovania majetku vo fonde a jeho transparentnosť. Spôsob oceňovania majetku vo fonde je odlišný od štandardných podielových fondov nakoľko ide o špeciálny podielový fond nehnuteľností. Fond vlastní väčšinu cenných papierov, ktoré nie sú bežne obchodovateľné na burze, kde "ocenenie trhom" je takmer totožné s ocenením majetku vo fonde. V tomto fonde to nie je možné a preto ocenenie prebieha aj podľa opatrenia NBS č. 13/2011 z 8.11.2011.
 • Fond môže pozastaviť vyplácanie podielových listov na 12 mesiacov. V prípade ďalšej realitnej krízy v kombinácii s veľkými spätnými odkupmi to nemusí postačovať na predaj časti nehnuteľností za dobré ceny. Po ukončení pozastavenia vyplácania budú podiely vyplatené za aktuálny kurz, ktorý môže byť významne odlišný od kurzu, ktorý bude platný v deň prijatia žiadosti o spätný odkup a pri ktorom by boli vyplatené podielové listy v prípade, že by nebolo pozastavené vyplácanie podielových listov.

Pre koho sa tento fond oplatí?

Vzhľadom na nízke zhodnotenie v bankách na termínovaných vkladoch je reálny výnos v Prvom realitnom fonde od IAD Investments vyšší. Výrazný rozdiel je hlavne pri vkladoch do 10.000 €, kde termínované vklady ponúkajú max 2,1% p.a. (3 roky) alebo 2,5% p.a. (5 rokov).

Realitný fond od IAD sa oplatí ľuďom, ktorým postačuje predpokladaný výnos, odporúčaný investičný horizont 5 rokov (podľa KIID) a hlavne akceptujú riziká, ktoré tento fond prináša. Po započítaní vstupného poplatku je výnos pri investičnom horizonte 5 rokov 3,4% p.a. Rátal som s reálnym zhodnotením fondu 4% p.a. Pri sumách nad 16.597 € je výnos ešte vyšší kvôli nižšiemu vstupnému poplatku.

Garancia výnosu 10% za 1100 dní je obmedzená už len do 30.4.2014. Tento podielový fond je zaujímavý aj bez tejto garancie, pretože dlhodobo zarába viac ako momentálne garantovaný výnos.

Táto akcia už skončila. V čase od 6.8. do 31.10.2018 platí akcia 5% za 500 dní. Detail si môže pozrieť v článku po kliknutí na odkaz.

Porovnateľné výnosy je možné dosiahnuť aj pri nastavení portólia iných podielových fondov, ktoré sú z pohľadu prehľadnosti, transparentnosti a skrytých rizík na tom podstatne lepšie.

Skôr než sa rozhodnete ako zhodnotiť svoje peniaze, spravte si prehľad o všetkých možnostiach a až potom spravte rozhodnutie. Ak nemáte dostatok času na hľadanie informácií, potom využite služby svojho finančného sprostredkovateľa.

Chcete poradiť s investovaním?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221