IAD Investments ponúka 5% za 500 dní v ich realitnom fonde

IAD Investments ponúka 5% za 500 dní v ich realitnom fonde
Prvý realitný fond je najznámejším z ponuky IAD Investments. Je známy vďaka stabilnému výnosu, malým výkyvom a aj vďaka akciám, ktorými si získava klientov. V aktuálnej akcii IAD ponúka 5% za 500 dní. Je to dobrá ponuka alebo len dobrý marketing? Chcem poradiť

Na túto otázku si dovolím neodpovedať hneď v úvode. Je dosť možné, že úplne jednoznačnú odpoveď neposkytnem vôbec. Nič nie je len čierne alebo biele a navyše z časti ide o môj subjektívny pohľad.

Každopádne sa mám chuť k tejto akcii aspoň stručne vyjadriť. Často dostávam od ľudí otázky aj k Prvému realitnému fondu od IAD Investments a tu môžem zhrnúť viaceré odpovede dohromady.

Podmienky akcie 5% za 500 dní pri investovaní do Prvého realitného fondu v IAD Investments

Vychádzam z oficiálneho marketingového materiálu IAD Investments. Tu si môžete pozrieť leták k akcii 5% za 500 dní a tu zase verejný prísľub. V letáku sú základné informácie k tejto akcii a vo verejnom prísľube sú presne špecifikované detaily a podmienky.

Stručný súhrn podmienok platiacich pre akciu 5% za 500 dní

  • IAD Investments sľubuje minimálny výnos 5% za 500 dní pri investícii do Prvého realitného fondu. Neplatí to pre iný podielový fond.
  • Akcia trvá od 6.8.2018 do 31.10.2018. V tomto termíne musí klient nadobudnúť podielové listy. Nestačí v tom čase poslať peniaze na zberný účet. To znamená, že dátum obchodu uvedený v konfirmácii, ktorou IAD klientovi potvrdí nadobudnutie podielových listov Prvého realitného fondu, je v tomto rozmedzí dátumov.
  • Pri úhrade je potrebné zadať správny variabilný symbol a okrem neho aj špecifický symbol 5500.
  • V prípade vyššieho zhodnotenia ako 5% má klient nárok na aktuálne zhodnotenie ku dňu vyplatenia investície.
  • Vstupný poplatok do realitného fondu je 3%. Výstupný poplatok je 0%.

O plnenie z verejného prísľubu je potrebné požiadať IAD Investments

Ak nebude o 500 dní od nadobudnutia podielov aktuálna cena podielu min. o 5% vyššia, tak IAD Investments na vlastné náklady v zmysle verejného prísľubu, poskytne klientovi vlastniacemu podielový list plnenie.

Čo je však dosť podstatné. O plnenie z verejného prísľubu musí klient požiadať do 15 dní po uplynutí 500 dní od nadobudnutia podielových listov. Ak o to klient nepožiada, tak nemá nárok na plnenie z verejného prísľubu.

Ak bude cena podielového listu o 5% vyššia, tak je zbytočné žiadať o plnenie. Ak bude cena nižšia, tak to zmysel má. Otázkou je, komu sa oplatí do tohto fondu investovať za týchto podmienok a koľko z nich aj reálne nezabudne požiadať o plnenie z prísľubu.

Na čo sa pozerám, ak si vyberám vhodnú investíciu pre seba?

Nie som len poradcom, som aj investorom. Investujem aj vlastné peniaze a hľadám pre nich vhodné podmienky na zhodnotenie. Pri výbere investície sa nikdy neuspokojím len s marketingovým letákom, ale mám vo zvyku pozrieť si aj viac detailov.

Mnohé z otázok, ktoré dostávam od ľudí, si kladiem aj ja osobne. Vyberiem zopár z nich a napíšem k tomu aj svoje odpovede.

Čo hovorí matematika na 5% za 500 dní?

Poďme si to vyrátať na konkrétnom príklade. Bude to najjednoduchšie na pochopenie a pre mňa na vysvetlenie.

Mám 10.000 €, ktoré chcem zainvestovať. Uzatvorím si zmluvu a pošlem tam peniaze. Vstupný poplatok do realitného fondu pri tejto akcii je 3%. Zo sumy 10.000 € je teda vstupný poplatok 300 €.

V čistom zainvestujem 9.700 €. Pri minimálnom zhodnotení 5% za 500 dní sa dostaneme k výnosu 485 € a celkovo tam budem mať 10.185 €. Je to o 185 € viac ako som tam dal.

Keď si to prerátam, tak je to 1,85% za 500 dní. Koľko je to p.a.? Toto radšej nerátam, lebo by to nevyzeralo veľmi dobre. To však nie je všetko. Nie je to ešte čistý výnos.

Ak sa rozhodnem peniaze vybrať, tak musím zaplatiť daň z príjmu, ktorá je vo výške 19%. Daň odvedie zrážkou IAD Investments pri výplate peňazí na môj účet.

Je to naozaj až taká dobrá ponuka, ak bude investícia trvať len 500 dní? 

Ak by bol vstupný poplatok 0%, ako tomu bolo v minulosti pri iných akciách IAD Investments, tak by klient mohol získať 3% k dobru a pozeralo by sa na to o niečo lepšie.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Ako sa dá vybaviť zľava zo vstupného poplatku do Prvého realitného fondu?

Vstupný poplatok vo výške 3% znevýhodňuje celú investíciu. Máte 2 možnosti ako si poplatok môžete znížiť.

  • Prvou možnosťou je zainvestovať vyššiu sumu. Pri investícii nad 16.596,93 € môžete získať individuálnu zľavu.
  • Ďalšou možnosťou je zainvestovať najskôr peniaze do fondu Zaistený - IAD depozitné konto, kde je vstupný poplatok 0%. Do Prvého realitného fondu si potom môžete poslať peniaze z IAD depozitného konta. Pri tomto prevode zaplatíte vstupný poplatok len 0,5%. Takto môžete jednorazovo ušetriť 2,5%. Má to však jeden háčik. Pri akcii 5% za 500 dní to nie je možné spraviť. Ak zainvestujete peniaze do Prvého realitného fondu prestup z depozitného konta, tak sa na to nevzťahuje táto akcia. Takže smola, ak chcete akciu, tak si zaplatíte poplatok 3%.

Aké poplatky sa platia pri realitnom fonde od IAD Investments?

Najvýstižnejšiu odpoveď na túto otázku poskytuje dokument Kľúčové informácie pre investorov, kde nájdete detailne všetky poplatky. Nájdete tam aj túto tabuľku.


Zdroj: IAD Investments, Kľúčové informácie pre investorov k Prvému realitnému fondu

Ako obísť vstupný poplatok som popísal vyššie. Ako obísť priebežné poplatky v Prvom realitnom fonde? Ak by neboli, tak by bol výnos p.a. o toto percento vyšší. Zatiaľ som na to odpoveď nenašiel, ak teda nerátam odpoveď investovať do fondu, kde je tento poplatok nižší.

Priebežné poplatky neplatíte priamo tak, že to vidíte. Strhávajú sa priebežne a sú už zohľadnené v aktuálnej cene podielovej jednotky.

Na aké najkratšie obdobie môžem investovať do Prvého realitného fondu?

Investície do podielových fondov v drvivej väčšine prípadov nemajú žiadne limity na dĺžku investovania. Peniaze si môžete vyberať kedykoľvek. No ak chcete, aby to dávalo zmysel a aby ste zvýšili šancu, že zarobíte, tak predsa len sa oplatí investovať čas do vhodného nastavenia investície.

Pri podielových fondoch sa môžete stretnúť s pojmom odporúčaný investičný horizont. Ten hovorí o tom, aká by mala byť minimálna doba investície, ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť, že budete vyberať s očakávaným alebo v niektorých prípadoch aspoň s kladným výnosom.

Niektorí sprostredkovatelia pri Prvom realitnom fonde odporúčajú investíciu bez problémov na krátke obdobie 1 až 3 roky. Budem úprimný. S týmto sa neviem úplne stotožniť. Stretol som sa už viackrát aj s názormi, že je vhodný aj na investovanie na 1 rok na krátkodobú rezervu. Toto je už naozaj extrém.

Čo hovorí samotné IAD Investments? V ich materiáloch k fondu nájdete odporúčaný investičný horizont 5 rokov a viac.

Je realitný fond vhodný na dlhodobé pravidelné investovanie?

Tento fond nemá takmer žiadne výkyvy. Môže byť za tým zloženie portfólia fondu a môže byť za tým aj spôsob oceňovania majetku vo fonde.

Výkyvy hodnoty podielovej jednotky a hlavne občasné poklesy sú pri dlhodobom investovaní veľmi vhodné, nakoľko ponúkajú v čase poklesu možnosť nakúpiť lacnejšie podiely. Tu sa takéto niečo v minulosti ešte nikdy nestalo.

V tomto fonde, ak dôjde niekedy k poklesu, tak najskôr po precenení majetku po pozastavení vyplácania podielov, ak k tomu niekedy príde. Dúfam, že sa to nestane nikdy.

Dlhodobo patria k najviac ziskovým akciové podielové fondy. Vybral som na ukážku výnosy p.a. zopár globálnych akciových fondov a zoradil som ich podľa výnosu za 10 rokov.

Zdroj: www.eic.eu

Nie je to odporúčanie, do čoho máte investovať. Je to len demonštrácia toho, koľko zarábajú akciové fondy v dobrých časoch. Ak by sme boli v období väčšej korekcie na trhu, tak by čísla mohli vyzerať úplne ináč.

Na dlhodobé investovanie sú vhodnejšie portfóliá s akciovou zložkou. Majú potenciál priniesť vyšší výnos. Dokladuje to aj obrázok vyššie.

Ak už realitné fondy na dlhodobé pravidelné investovanie, tak za mňa radšej akciové fondy, ktoré investujú do akcií firiem z realitného sektora a sú ocenené trhom. Prvý realitný fond IAD Investments si dovolím označiť ako menej vhodný na dlhodobé pravidelné investovanie.


Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Aké riziká sú spojené s realitným fondom IAD Investments?

Všeobecne pri špeciálnych fondoch nehnuteľností platí, že správca môže pozastaviť vyplácanie podielových listov na obdobie maximálne 12 mesiacov. IAD to uvádza aj v dokumente k Prvému realitnému fondu Kľúčové informácie pre investorov.

IAD Prvý realitný fond - pozastavenie vyplácania podielov
Zdroj: IAD Investments, Kľúčové informácie pre investorov k Prvému realitnému fondu

Čo to znamená? Ak požiadate o vyplatenie podielových listov pri spätnom odkupe a podielový fond bude mať pozastavené vyplácanie, tak môže trvať až 12 mesiacov, kým sa dostanete k svojim peniazom.

Možnosť pozastavenia vyplácania podielov na 12 mesiacov sa netýka len IAD Investments. Týka sa to všetkých slovenských špeciálnych fondov nehnuteľností. 

K tejto téme som sa vyjadroval už v minulosti v tomto článku: Realitné fondy môžu pozastaviť vyplácanie podielov až na 12 mesiacov.

Môžem si peniaze z fondu vybrať kedykoľvek?

Áno. V IAD máte na svoj účet online prístup, kde si môžete zadať príkaz na spätný odkup a peniaze vám prídu na vami zadefinovaný účet.

Výnimkou sú situácie, kedy je pozastavené vyplácanie podielových listov a vtedy výber z realitného fondu môže trvať až 12 mesiacov. Taká situácia doteraz nikdy nenastala.

Cez koho môžem nakúpiť Prvý realitný fond od IAD Investments?

Keď nerátam s možnosťou, že zaklopete na dvere priamo v IAD, tak máte na výber jednu banku a niekoľko maklérskych firiem.

IAD Investments má dohodnutú spoluprácu s OTP bankou, kde robia distribúciu ich produktov a medzi nimi aj Prvého realitného fondu. Takže stačí vám ísť do OTP banky, nájsť na pobočke kompetentnú osobu na sprostredkovanie predaja investícií a viete to tam vyriešiť.

Ďalšou možnosťou sú maklérske spoločnosti s licenciou NBS ako samostatný finančný agent.

Sú tam spoločnosti, ktoré majú blízko k IAD Investments a to ZFP akadémia a UNIVERSAL maklérsky dom.

Z ostatných firiem na trhu, ktoré predávajú produkty IAD Investments sú tam spoločnosti ako Broker Consulting, BROKERIA, Finportal, Fincentrum, PROSIGHT Slovensko a zopár ďalších firiem.

Čo je zaujímavé, tak najväčší hráči na trhu, spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a PARTNERS GROUP SK s IAD Investments nespolupracujú. Majú svoju stratégiu a pravidlá pri preverovaní partnerov na spoluprácu a výsledkom je ich nezaradenie do portfólia.

Celý zoznam distribučných sietí nájdete na webe IAD v časti finanční sprostredkovatelia.

Do akých fondov investovať jednorazovo na kratšie obdobie?

S výnimkou špekulatívneho investovania neodporúčam investovať do podielových fondov na kratšie ako 3 roky. Ak to beriem takto striktne, tak to vyslovím nahlas, neodporúčam investovať ani do Prvého realiného fondu na obdobie menej ako na 3 roky.

Odporúčaný investičný horizont pri Prvom realitnom fonde podľa materiálov IAD je 5 rokov a viac. S týmto sa dokážem stotožniť. Pôjdem ešte ďalej. Do Prvého realitného fondu odporúčam investovať len časť voľných peňazí. Nikdy neinvestujte do 1 fondu všetky svoje peniaze. To neplatí len pre fondy IAD. Platí to pre akékoľvek fondy.

Koľko môže tvoriť rozumná investícia do realitného fondu?

Koľko ľudí, toľko chutí. Platí to pre poradcov, ako aj pre klientov. Pre niekoho to môže byť 5%, pre niekoho 10% a pre niekoho možno až 30% z celkového majetku v podielových fondoch. A u niekoho, ako som ja, to môže byť aj 0%.

Závisí to od kombinácie skúseností človeka s investovaním, jeho požiadaviek, očakávaní a odvahy, ktorou disponuje. Nikdy by to nemalo byť 100%. Platí to takmer paušálne pre investície do akýchoľvek podielových fondov aj od iných správcov.

Ukážky reálnych investícií do konkrétnych podielových fondov

Zopakujem ešte raz, že investície kratšie ako 3 roky obyčajne vôbec odporúčam neinvestovať do podielových fondov. Má to zmysel len pri špekulatívnom investovaní. Toto si dovolím obyčajne iba so svojimi peniazmi. 

Viem, že ľudí to aj tak zaujíma a pýtajú sa na to, tak niečo môžem ukázať. Na obrázku nižšie si môžete pozrieť moje posledné 2 investície z konca júna a začiatku júla tohto roka. Aktuálne k 6.8.2018 vyzerajú takto.


Zdroj: www.eic.eu

U klientov takéto krátkodobé investície robím iba výnimočne. Sú to špekulácie, ktoré môžu v krátkom čase priniesť vyšší ako bežný výnos. Môže to však byť aj naopak a vyžaduje si to väčšiu zdatnosť, aby ste dokázali zarábať v akejkoľvek fáze trhu. A tú asi nemám ani ja. Skôr disponujem väčšou dávkou šťastia a odvahou robiť rozhodnutia proti hlavnému názorovému prúdu.

Nie je to ani zďaleka vhodné pre každého. Dokonca aj sám u seba robím takéto investovanie len s časťou majetku vo fondoch. Platí to hlavne pri jednorazových investíciách.

Na ukážku ukážem niečo uchopiteľnejšie pre bežného investora. Vybral som 2 investície. Jedna je pomerne konzervatívnejšia na kratšie obdobie a druhá je rizikovejšia a je určená na dlhšie obdobie.

Takto napr. vyzerá reálna investícia klienta po niečo viac ako 2 rokoch, kde sme robili jednorazovú investíciu a bola určená na kratšie obdobie.


Zdroj: www.eic.eu

Z pohľadu priemerného výnosu na celé portfólio plní táto investícia dostatočne očakávania investora. Toto je aktuálny stav. V prípade väčšej korekcie na trhu, máme navyše priestor spraviť úpravu portfólia a zmeniť dlhopisové fondy za niečo, čo bude v tom čase výhodné na nákup.

Zatiaľ to vyzerá tak, že budeme investičný horizont predlžovať, pretože peniaze pravdepodobne nebudú potrebné pre klienta, ale zmenu potrfólia (viac akciových fondov) spravíme až v čase, keď to bude finančne zaujímavejšie (lacnejšie akciové fondy).

Ešte lepšie vyzerajú výsledky tých investícií, ktoré sme robili na dlhšie obdobie. Prešlo však veľmi málo času z plánovaného investičného horizontu. Je to výsledok tiež po cca 2 rokoch.


Zdroj: www.eic.eu

Táto investícia plní očkakávania investora tiež. Dokonca po relatívne krátkom čase je tam podstatne vyšší výnos ako s klientom cielime. Máme za sebou veľmi dobré časy na akciových trhoch, kedy rástlo v podstate všetko. Aj preto, to možno vyzerá veľmi optimisticky. Sme dobre pripravení aj na iné obdobie, ktoré využijeme na doinvestovanie.

Individuálne nastavenie investície na mieru

Nastavené investície spred niekoľkých rokov nie je možné kopírovať a použiť teraz ako návod. Momentálne je iná situácia na trhu a vyžaduje si ju zohľadniť pri zostavovaní investície. Dnes by ponuka na investovanie a výber podielových fondov pre toho istého klienta mohla vyzerať významne odlišne.

Vždy odporúčam prípravu portfólia na investovanie na mieru. Je to o individuálnych požiadavkách človeka a je to aj o aktuálnej situácii na trhu.

Keď chcete pomôcť pri výbere a nastavení podielových fondov, tak môžete osloviť svojho finančného sprostredkovateľa. Ideálne je, ak sa investíciám venuje dlhodobo a ešte lepšie, aj keď sám investuje svoje vlastné peniaze.

Chcete poradiť s investovaním?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221