Prvá Penzijná – ktoré fondy sa skutočne oplatia?

Prvá Penzijná – ktoré fondy sa skutočne oplatia?
Prvá Penzijná občas ponúka 100% zľavu zo vstupných poplatkov do ich fondov. Sú konzervatívnejšie a využívajú ich ľudia, ktorí hľadajú stabilnejší výnos bez veľkých výkyvov. V článku nájdete informácie, kedy sa vám oplatí investovať do fondov Prvej Penzijnej a tiež ukážku, kde zarobíte viac, ak vás láka vyšší výnos. Chcem poradiť

Aké fondy ponúka Prvá Penzijná?

Penzijná ponúka viacero fondov. Niektoré z nich môžu byť vhodné ako doplnok portfólia pre krátkodobé investovanie.

Momentálne sú v ponuke tieto fondy:

 • Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA,
 • Stabilný fond o.p.f.,
 • Dlhopisový fond o.p.f.,
 • Náš prvý realitný o.p.f.,
 • Kapitálový fond o.p.f.,
 • Office real estate fund o. p. f.,
 • Aktívny fond o.p.f,
 • Globálny o.p.f.,
 • J&T BOND zmiešaný o.p.f.,
 • J&T SELECT zmiešaný o.p.f.,
 • 365. WORLD o.p.f.,
 • J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.

Ja sa priznám, že nie som veľmi veľkým fanúšikom fondov Prvej Penzijnej. Prečo? Oproti zahraničným správcom majú vyššie priebežné poplatky, dosahujú nižšie výnosy a navyše výnos z nich je zdanený zrážkovou daňou.

Aj napriek tomu môžu mať svoje miesto v portfóliu. Nehovorím im zásadne nie. Niektoré z nich používam na konzervatívnejšie investovanie na kratšiu dobu. Obzvlášť sa oplatia v čase, kedy Prvá Penzijná poskytuje 100% zľavu zo vstupných poplatkov. 

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Najčastejšie používam Náš prvý realitný fond a Stabilný fond. Ide však o špeciálny fond nehnuteľností a špeciálny fond cenných papierov. Majú svoje obmedzenia, riziká aj výhody.

Nenájdete tam medzi nimi žiadne fondy, ktoré vám ponúknu dlhodobo vysoký výnos. Na to radšej použite podielové fondy alebo ETF fondy od zahraničných správcov.

Ukážku fondov, ktoré majú potenciál vyššieho výnosu a využívam ich pri tvorbe portfólia u mojich klientov, nájdete na konci článku.

Realitný fond má stabilný vývoj a výkonnosť

Z toho, čo ponúka Prvá Penzijná, vyberiem len jeden fond, ktorý pomerne často využívajú konzervatívni investori alebo aj niektorí dynamickí investori na malú časť portfólia, ktorú investujú na kratšie obdobie.

Ide o realitný fond od Prvej Penzijnej, ktorý vznikol ešte v roku 2007. Takto vyzerá jeho vývoj a výkonnosť.

Realitný fond Prvá Penzijná - vývoj k 9.6.2020
Zdroj: https://www.penzijna.sk/fondy/nas-prvy-realitny-opf/

Za posledné 3 roky má výkonnosť 2,86% p.a. Nie je to nič svetoborné. Na druhej strane, keď si pozriete graf vývoja, tak má stabilný priebeh a človeka neprekvapí náhly pokles. A toto majú ľudia pri investovaní niekedy radšej ako vyšší výnos.

Neschvaľujem to, ale akceptujem to. Je to tak a práve preto som vybral ako ukážku tento fond.

Štandardný vstupný poplatok je 1,5% pri sume do 30.000 €. Počas akcie je vstupný poplatok 0% a investovanie do neho je preto výhodnejšie. Výstupný poplatok do 2 rokov je 1%, po 2 rokoch 0%.

Určite do tohto fondu nemá zmysel investovať pre človeka, ktorý bude potrebovať peniaze o pol roka alebo o rok. To isté platí pre ľudí, ktorí plánujú investovať dlhodobo.

Aj napriek tomu, že Prvá Penzijná uvádza minimálny investičný horizont iba 2 roky, ja odporúčam 3 až 5 rokov.

Očakávaný výnos a riziká

Tento fond stabilne rastie už 13 rokov a od svojho vzniku má výnos 4,52% p.a., čo momentálne nie je reálne dosahovať. Do budúcna je šanca, že sa výnos bude pohybovať v rozmedzí 2 až 3% p.a.

Neznamená to, že je úplne bez rizika. Je to špeciálny fond nehnuteľností, kde môže fond pozastaviť vyplácanie podielových listov maximálne na 12 mesiacov, ak je to v záujme ochrany investorov. Môže sa to použiť v situáciách, kedy by výbery z fondu boli extrémne vysoké a na výplatu by nepostačovala hotovosť, ktorú musí fond držať v minimálnej výške 10%. Pri tomto fonde je hotovosť vo výške takmer 80 mil. EUR a v niektorých obdobiach to bolo ešte viac.

Kedy obyčajne prebiehajú akcie na zľavu zo vstupných poplatkov?

Marketingové akcie sú obyčajne na jar a na jeseň. Dohodnite sa so svojim poradcom, aby vám to pripomenul. Do termínu konca akcie nestačí uzatvoriť zmluvu, ale peniaze musia už byť pripísané na zbernom účte fondu.

Na čo si dať pozor pri odoslaní platby?

Okrem toho, že musíte mať uzatvorenú zmluvu s Prvou Penzijnou (môže byť aj stará) a žiadosť o vydanie podielových listov pre vybraný fond, tak musíte poslať peniaze na zberný účet fondu so správnym variabilným a špecifickým symbolom.

VS je vaše rodné číslo a ŠS je číslo žiadosti o vydanie podielových listov.

Ako postupovať, ak už máte otvorený účet v Prvej Penzijnej?

Je to jednoduché. Stačí, ak pošlete peniaze na zberný účet fondu pod správnym VS a ŠS v období trvania akcie. Peniaze musia byť na účte v Penzijnej najneskôr v deň konca akcie, aby sa stihli nakúpiť podielové listy. Keď investujete mimo akcie bez zľavy zo vstupného poplatku, tak nie ste nijako limitovaný.

Investovať môžete iba do fondu, ktorý máte uvedený v pôvodnej žiadosti o vydanie podielových listov. Ak chcete investovať do iného fondu, tak je potrebné, aby vám váš poradca pripravil žiadosť.

Pred investovaním do podielových fondov sa najskôr poraďte so svojom investičným poradcom.

Ako postupovať, ak ešte nie ste klientom Prvej Penzijnej?

 • Oslovte svojho investičného poradcu.
 • Prekonzultujte s ním svoj zámer. Máte na výber 2 možnosti. Využiť len službu finančného sprostredkovania (pomôže vám s otvorením zmluvy s Prvou Penzijnou) alebo využiť službu investičného poradenstva, ak ju poskytuje, a prebrať s ním celkovo vašu investičnú stratégiu.
 • Poradca vám pripraví žiadosť o otvorenie účtu v Prvej Penzijnej alebo celkový návrh investičnej stratégie, ktorého súčasťou môžu byť okrem Prvej Penzijnej aj fondy od zahraničných správcov.
 • Po uzatvorení zmluvy môžete poslať peniaze na zberný účet fondu, aby ste stihli akciu bez poplatku.

Kde investovať, ak hľadáte vyšší výnos a chcete investovať dlhodobo?

Dlhodobo prinášajú najvyšší výnos akciové fondy. Dokážu nielen zachovať hodnotu peňazí, ale aj pokoriť infláciu.

Podstatným faktorom pri investovaní sú poplatky a dane. Jednou z možností, ako investovať efektívne, je investovanie do ETF fondov. Tie ponúkajú nižšie poplatky a ich výnosy sú oslobodené od zdaňovania výnosu.

Toto je ukážka z účtu, kde sú investície len do ETF fondov. Väčšinu tvoria akciové ETF fondy a menšiu časť dlhopisové ETF fondy. Investícia bola zrealizovaná tento rok v čase poklesu na trhu a vďaka tomu, je tento účet v zaujímavom pluse aj po krátkom čase.


Zdroj: https://webapp.eic.eu/

Nie je pravda, že dobré sú iba ETF fondy. Veľa poradcov zavrhuje investovanie do aktívne riadených podielových fondov. Ja s tým úplne nesúhlasím. Na ďalšom obrázku je účet, na ktorom boli nakúpené manažované podielové fondy tiež v čase poklesu. Aký je priebežný výnos, si môžete pozrieť na obrázku nižšie.

Podielové fondy - výnos k 13.11.2020
Zdroj: https://webapp.eic.eu/

Áno, väčšinu investícií realizujeme cez ETF fondy. Nehovorím však radikálne nie podielovým fondom. Niekedy majú svoje opodstatnenie v investičnom portfóliu a dokážu zarobiť. Základom je vhodný výber fondov a taktiež rozumné načasovanie investície.

Príležitosti v podobe veľkých poklesov na trhu nie sú až tak časté, aby sa na to dalo spoliehať. Preto pre väčšinu ľudí je vhodnou stratégiou pravidelné investovanie s väčšími investíciami v čase poklesu.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete poradiť s investovaním, tak sa spojte so svojim investičným poradcom. Ak poradcu nemáte, tak môžete napísať mne. V rámci mojich časových možností odpovedám vždy na každú otázku.

Chcete poradiť s investovaním?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221