IAD Investments ponúka realitný fond s garanciou 7% už len do 28.2.2017

IAD Investments ponúka realitný fond s garanciou 7% už len do 28.2.2017
IAD Investments má vo svojej ponuke viacero fondov. Jedným z nich je aj Prvý realitný fond. Podľa zákona ide o špeciálny fond nehnuteľností. A práve na tento fond sa vzťahuje akcia, ktorú vyhlásilo IAD Investments – 7% za 777 dní.

Garancia výnosu nie je v IAD Investments žiadna novinka. V Prvom realitnom fonde garanciu ponúkali už niekoľkokrát. Vždy sa to stretlo na trhu finančného sprostredkovania s veľkým úspechom. Momentálne prebiehajúca akcia s garanciou 7% za 777 dní nie je výnimkou.

 Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Môžu to potvrdzovať aj čisté predaje, ktoré eviduje Slovenská asociácia správcovských spoločností. Prvý realitný fond od IAD Investments patrí za posledný rok do prvej desiatky fondov s najvyššími čistými predajmi a presne tak je tomu aj v období prebiehajúcej akcie.

Podmienky akcie 7% za 777 dní v Prvom realitnom fonde od IAD Investments

Informácie k podmienkam akcie nájdete v propagačnom materiále, verejnom prísľube a niečo aj v predajnom prospekte.

Propagačný materiál k akcii v Prvom realitnom fonde

Podľa neho získa každý investor minimálny výnos 7% počas obdobia 777 dní, ak splní podmienky uverejnené vo verejnom prísľube. Výnos môže byť aj vyšší ako 7%, ak IAD Investments dosiahne v realitnom fonde reálny výnos vyšší. V minulosti tomu tak vždy bolo. Celý propagačný materiál si môžete pozrieť na ich webovej stránke na tomto odkaze.

Verejný prísľub IAD Investments

Verejný prísľub upravuje presné podmienky, ktoré človek musí splniť, aby získal akciové podmienky. Nebudem to do detailu rozpisovať. Verejný prísľub k tejto akcii Prvého realitného fondu si môžete pozrieť TU. Čo je verejný prísľub a čo z neho vyplýva, upravuje § 850 až 852 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Táto akcia už skončila. V čase od 6.8. do 31.10.2018 platí akcia 5% za 500 dní. Detail si môže pozrieť v článku po kliknutí na odkaz.

Aké výsledky dosahuje Prvý realitný fond

Na obrázkoch nižšie si môžete pozrieť výsledky z minulosti. Neznamená to automaticky, že presne takýto vývoj prinesie budúcnosť. Je to pohľad do minulosti, ktorý odráža doterajšie hospodárenie a ocenenie majetku vo fonde.

Zdroj: www.iad.sk

Zdroj: www.iad.sk

 

Kde nájdete viac informácii o Prvom realitnom fonde

  • Kľúčové informácie pre investorov – Nájdete tu stručné informácie k cieľu fondu, rizikovosti, potenciálu výnosu, poplatkom a výnosom v minulosti.
  • Predajný prospekt a štatút fondu – Toto sú pomerne rozsiahle materiály, kde môžete nájsť kvantum nudných a zopár zaujímavých informácii. Väčšina ľudí si tento materiál vôbec nečíta. Každopádne sa v týchto materiáloch dozviete všetko podstatné k Prvému realitnému fondu.
  • Komentáre k fondu – Aktualizujú ich každý kvartál a nájdete v nich stručné informácie k aktuálnej situácii a komentár portfólio manažéra Prvého realitného fondu.
  • Polročná správa a ročná správa – Aktualizujú sa každý polrok. Nájdete tam informácie o hospodárení IAD Investments s majetkom Prvého realitného fondu. Môžete si tam prečítať do čoho realitný fond investuje, aké cenné papiere tvoria jeho portfólio, súvahu, výkaz ziskov a strát a iné informácie. Je tam toho každopádne pomerne veľa a je sa na čo pozerať. Investor má možnosť detailnejšie vidieť, do čoho fond investuje a kde sa môžu zhodnocovať jeho peniaze.


Stiahnite si zdarma E-BOOK:
 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Poplatky v Prvom realitnom fonde v IAD Investments

Aktuálne poplatky sú detailne rozpísané v kľúčových informáciach pre investorov a v predajnom prospekte podielového fondu.

  • Vstupný poplatok - 3% (počas niektorých akcií alebo pri vyšších investíciách to môže byť menej)
  • Aktuálny výstupný poplatok - 0% (neplatí to na investície v niektorých obdobiach, ktoré sú uvedené v predajnom prospekte, kedy bol napr. vstupný poplatok 0%)
  • Priebežný poplatok - 1,95%
  • Poplatok za výkonnosť - 10% (uplatňuje sa len ak kurz fondu presiahne hodnotu najvyššieho kurzu fondu)

Všetky poplatky okrem vstupného a výstupného sú zahrnuté v aktuálnej cene podielového listu.

Čo upravuje fungovanie špeciálnych fondov nehnuteľností

Toto neplatí len pre IAD Investments. Platí to aj pre iných správcov, ktorí spravujú špeciálne fondy nehnuteľností. Okrem iného sa na nich vzťahuje:

  • Zákon o kolektívnom investovaní (zákon č. 203/2011), ktorý upravuje takmer všetko, čo môže a čo musí správcovská spoločnosť pri správe špeciálneho fondu nehnuteľností. Nebudem vypisovať konkrétne paragrafy. Stačí použiť vyhľadávanie.
  • Opatrenie NBS č. 13/2011 z 8.11.2011 sa dotýka aj oceňovanie majetku v špeciálnych fondoch nehnuteľností.

Prehľad slovenských realitných fondov

Na stránke Slovenskej asociácie správcovských spoločností si môžete pozrieť každý týždeň aktuálne údaje. Tieto sú k 13.2.2017 a je tam stručné porovnanie 5 realitných fondov. Medzi nimi je aj Prvý realitný fond od IAD. Vedie si celkom slušne. Za posledný rok v ňom pribudlo viac ako 30 mil. €.

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Špeciálne fondy nehnuteľností majú svoje špecifiká. Jedným z nich je aj možné pozastavenie vyplácania podielov maximálne na obdobie 12 mesiacov a to len v mimoriadnych prípadoch, ak je to v záujme podielnikov. Presné pravidlá upravuje § 15 zákona 203/2011 o kolektívnom investovaní. Nájdete to uvedené aj vo väčšine materiálov k realitných fondom.

Ak by taká situácia nastala, tak človek, ktorý si požiada o vyplatenie podielových listov (výber peňazí z fondu), ich bude mať vyplatené najneskôr do 12 mesiacov. Výplata podielov sa uskutoční pri kurze podielov, ktorý platí v čase obnovenia vyplácania.

Za štandardných okolností spätné vyplatenie podielov trvá len pár dní a výrazná zmena kurzu je menej pravdepodobná (oproti kurzu v čase podania žiadosti o vyplatenie).

Špeciálne fondy nehnuteľností sú súčasťou trhu kolektívneho investovania. Sú jednou z možností na investovanie. Je na každom z nás ako ich využije. Prvý realitný fond od IAD Investments je jedným z piatich slovenských realitných fondov. Momentálne ponúka akciu 7% za 777 dní, ktorá končí 28.2.2017.

Pre výber vhodných podielových fondov na investovanie môžete osloviť svojho finančného sprostredkovateľa alebo sa s výberom môžete potrápiť sami, ak na to máte dostatok času, chuti, skúseností a odvahy. Je to vždy len na vás, akú možnosť preferujete.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?