Finanční poradcovia na Slovensku takmer neexistujú

Finanční poradcovia na Slovensku takmer neexistujú
Pojmom finančný poradca ľudia bežne označujú človeka, ktorý pracuje s financiami. Už sme si na to zvykli. Toto označenie však na Slovenku podľa zákona môže používať len 11 subjektov. Kto môže o sebe oficiálne povedať, že je naozaj finančný poradca? Chcem poradiť

Kto je a kto nie je finančný poradca vymedzuje zákon

Je to zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Tento zákon hovorí detailne o tom, čo je finančné poradenstvo a čo je finančné sprostredkovanie. Možno sa vám to pletie, ale je v tom rozdiel, teda aspoň v zákone.

Väčšina ľudí na Slovensku aj napriek tomu bude finančným poradcom pomenovávať väčšinu ľudí, ktorí pracujú s peniazmi.

Každopádne si v tomto zákone môžete pozrieť všetky detaily. Po jeho prečítaní však nie je žiadna záruka, že v tom budete mať úplne jasno. Ja to zhrniem len veľmi stručne jednoduchou rečou a nebudem presne citovať zákon.

Finančné poradenstvo môžu robiť len finanční poradcovia

Finančné poradenstvo podľa zákona môže vykonávať len finančný poradca s oprávnením od NBS. Dokonca pojem finančný poradca môže vo svojom obchodnom mene používať len osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie finančného poradenstva.

Na stránke NBS je zverejnený zoznam osôb, ktorí majú toto oprávnenie. Ku dňu 3.5.2017 je ich len 11 na celom Slovensku. Nie je to preklep. Je to naozaj len 11 subjektov. Pozrite sa na obrázok nižšie, ktorý som vystrihol priamo zo stránky NBS a presvedčte sa sami.

Ako spoznáte finančného poradcu?

Teraz nemám na mysli človeka, ktorému bežne ľudia hovoria finančný poradca, ale človeka, ktorý je nim naozaj aj v zmysle zákona o finančnom poradenstve. Do nasledujúcich bodov som zhrnul to, čo považujem za podstatné.

 • Nájdete ho v registri NBS zapísaného ako finančného poradcu, nie ako finančného agenta.
 • Vykonáva finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy s klientom.
 • Podľa zákona nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie, t.z. že s ním nemôžete uzatvárať žiadne zmluvy, ale si ich budete uzatvárať sami vo finančnej inštitúcii alebo s finančným sprostredkovateľom. Pomôže vám len vybrať to, čo je pre vás najvhodnejšie, čiže vám spraví poradenstvo podľa dohody.
 • Za jeho prácu ho platí vždy priamo klient. A to je v prípade Slovenska tak trochu problém, pretože klient platí dva krát nakoľko takmer žiadne inštitúcie nemajú nastavené produkty pre finančných poradcov, ale len pre finančných agentov.  A preto raz platíte finančného poradcu a druhýkrát platíte zvýšenú maržu v cene produktu, v ktorej je zahrnutá aj odmena za finančné sprostredkovanie.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Finančné sprostredkovanie a finanční agenti

So sprostredkovaním a s finančnými agentmi sa stretnete naozaj na každom kroku. Je ich pomerne hodne. K 3.5.2017 ich bolo zaregistrovaných v NBS viac ako 30.000. V čom sa líši finančné sprostredkovanie od finančného poradenstva?

Podľa mňa každý kvalitný finančný agent dokáže poskytnúť presne takú istú službu ako môže poskytovať finančný poradca. Aj preto im ľudia tak bežne hovoria. Na druhej strane je pohľad zákona. Čo je finančné sprostredkovanie podľa zákona, ale prepísané do voľnejšieho písomného prejavu, som zhrnul do nasledovných bodov:

 • Prekladanie ponúk na uzatvorenie zmluvy napr. životného poistenia, hypoték, podielových fondov a pod. + samotné uzatvorenie zmlúv.
 • Bezplatné poradenstvo a poskytovanie informácii smerujúcich k uzatvoreniu zmlúv. Táto časť je veľmi podobná tomu ako ľudia chápu finančné poradenstvo a ako ľudia chápu aj zákon.
 • Spolupráca pri správe uzatvorených zmlúv.
 • Spolupráca pri vybavovaní nárokov z uzatvorených zmlúv, napr. poistné plnenie pri poistných zmluvách a pod.

Finančné sprostredkovanie môže podľa zákona vykonávať len finančný agent, ktorý je registrovaný v registri NBS a tých je na Slovensku viac ako 30.000. Finančným agentom môže byť:

 • Samostatný finančný agent (Tu patria aj najznámejšie maklérske spoločnosti, ale aj málo známe menšie firmy. Môžu mať uzatvorené zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami a tie lepšie spoločnosti majú zmluvy s väčšinou inštitúcií na trhu.)
 • Podriadený finančný agent (Väčšinou sa stretnete s týmito ľuďmi a práve týmto ľudovo hovoríte finančný poradca. Majú vždy písomnú zmluvu so samostatným finančným agentom.)
 • Viazaný finančný agent (Môže mať v tom istom čase zmluvu len s jednou finančnou inštitúciou. Sú to obyčajne zástupcovia poisťovní a môžu vám ponúknuť len produkty tej svojej spoločnosti.)

Ako spoznáte finančného agenta?

 • Nájdete ho v registri NBS zapísaného ako samostatného, podriadeného alebo viazaného finančného agenta.
 • Vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo so samostatným finančným agentom.
 • Podľa zákona môže vykonávať finančné sprostredkovanie, t.z. že s ním budete môcť uzatvárať aj zmluvy s finančnými inštitúciami.
 • Nemôže poskytovať platené finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy s klientom ako finančný poradca. To, čo však môže, je poskytovanie kompletných informácii, ktoré vedú k uzatvorení finančnej služby s finančnou inštitúciou. Poviem príklad – finančný agent vám pripraví prehľad ponúk zo všetkých bánk na hypotéku a vy si vyberiete aj na základe týchto informácii tú ponuku, vďaka ktorej môžete najviac ušetriť. Na rozdiel od finančného poradcu vám teda poskytne bezplatné poradenstvo a navyše vybaví napr. aj hypotéku.
 • Za jeho prácu ho platí finančná inštitúcia alebo samostatný finančný agent. Ako klient ho nemusíte platiť a tým pádom vás to nestojí nič navyše oproti tomu.

V zákone sa ešte stretnete aj s pojmami finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaný investičný agent. Aby som vám nezamotal hlavu, tak to zjednoduším a nebudem to rozoberať v tomto článku. Môžete si to pozrieť v zákone o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Zákon je spravený tak ako je. S tým nič nenarobíme. Pravda je však taká, že na celom Slovensku je len 11 finančných poradcov, ktorí majú oprávnenie vykonávať finančné poradenstvo a môžu si hovoriť finančný poradca. Nebude to asi náhoda.

Zákon im neumožňuje nájsť si dostatočné uplatnenie a navyše nikomu sa nechce platiť dva krát a navyše riešiť poradenstvo a uzatvorenie zmluvy s 2 rôznymi osobami.

Oproti tomu môže služba kvalitných finančných agentov vyznieť naozaj ako luxusný produkt. Človek okrem bezplatného poradenstva, ktoré má ako pridanú hodnotu, dostane komplet servis a vďaka tomu ušetrí peniaze a ušetrí aj kopec času.

Tu je však na mieste dilema ako si vybrať finančného agenta, keď ich je také veľké množstvo? V minulosti som na túto tému napísal článok 7 tipov ako si preveriť a vybrať finančného poradcu, ktorý vám môže pomôcť pri výbere vhodného finančného sprostredkovateľa.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221