Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019
Daňový bonus na zaplatené úroky nahrádza štátny príspevok pre mladých, ktorý je známy z minulosti. Daňový bonus nie je taký výhodný, ako bolo zvýhodnenie hypoték v minulosti, ale je vždy lepší ako žiadny príspevok. Reálne môžete ušetriť 2.000 EUR za 5 rokov. Ako ho môžete získať? Chcem poradiť

Čo je daňový bonus na zaplatené úroky a aké výhody vám prinesie

Štátny príspevok pre mladých k hypotékam už nefunguje viac ako 1 rok. Na nové hypotéky ho nemôžete získať.

Namiesto toho bol schválený daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, ktorý je v podstate daňovou úľavou. A ten platí aj v roku 2019. O výšku daňového bonusu si môžete znížiť daň, ktorú máte zaplatiť.

Ak by vám vyšla celková daň nižšia, ako je výška daňového bonusu, tak rozdiel vám daňový úrad vráti buď priamo, keď si podávate daňové priznanie sami alebo cez vášho zamestnávateľa.

Výška daňového bonusu je 50% zo zaplatených úrokov, najviac však do výšky 400 €. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5 rokov od poskytnutia hypotéky.

400 € ročne možno nie je pre každého až taká veľká suma. Za 5 rokov to však spraví 2.000 € a je to stále omnoho lepšie ako nič. Keď na daňový bonus máte nárok, tak ho určite využite.

Podmienky na získanie daňového bonusu v roku 2019

  • Vek od 18 do 35 rokov. Berie sa do úvahy dosiahnutý vek v čase podania žiadosti o hypotéku.
  • Hrubý príjem vo výške maximálne 1,3 násobku priemernej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve za rok, ktorý predchádza roku podania žiadosti o úver. Ak žiadate o úver v roku 2019, tak sa berie do úvahy 1,3 násobok priemerného príjmu za predchádzajúci rok. Aktuálnu priemernú mzdu nájdete na stránke štatistického úradu.
  • Účelom úveru bude kúpa, výstavba alebo zmena nehnuteľnosti určenej na bývanie (byt alebo rodinný dom).

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Čo musíte spraviť, aby ste si mohli uplatniť daňový bonus

Pri štátnom príspevku pre mladých, ktorý už nie je možné získať, ste sa nemuseli starať absolútne o nič a štátny príspevok ste dostali.

Pri daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky štát presunul zodpovednosť na ľudí. Ak si chcete uplatniť daňový bonus, tak by ste mali postupovať takto:

  • Požiadajte svoju banku o vystavenie "Potvrdenia ku daňovému zvýhodneniu na zaplatené úroky". Potvrdenie banky budú vystavovať bezplatne. V niektorých bankách o potvrdenie je potrebné žiadať a niektoré to posielajú automaticky.
  • Ak ste zamestnaný, tak toto potvrdenie dajte svojmu zamestnávateľovi a všetko ostatné vyrieši za vás. Ak si daňové priznanie podávate sami, tak výpočet dane pre vás spraví účtovník alebo vy sami, ak ste sám sebe účtovníkom.

Čo by ste mali vedieť, ak chcete využiť daňový bonus na zaplatené úroky

Na preukázanie nároku na daňový bonus slúži potvrdenie z banky ku daňovému zvýhodneniu. Nič iné k tomu nie je potrebné.

Ak máte viac hypoték, kde spĺňate podmienky na získanie daňového bonusu, tak uplatniť si ho môžete len na jednej hypotéke.

Ak ste v úvere dvaja, napr. manžel a manželka alebo druh a družka, tak nárok na daňový bonus má vždy iba 1 osoba.

Pri hypotékach pre mladých niektoré banky ešte poskytujú zvýhodnenia navyše. Nebudem tu písať o detailoch nakoľko banky neustále menia svoju ponuku a podmienky na hypotékach.

Každopádne ešte predtým, ako si požiadate o hypotéku pre mladých, si najskôr spravte detailný prehľad ponúk všetkých bánk na trhu. Následne si môžete vybrať banku, kde získate najlepšie možné podmienky.


Ak chcete pomôcť s vypracovaním prehľadu, tak si nájdite finančného sprostredkovateľa, ktorý je v hypotékach doma a môžete získať takmer bez práce prehľad všetkých bánk na trhu.

Chcete poradiť s hypotékou?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221