Chcete zistiť, aký ste bohatý? Je to jednoduché

Chcete zistiť, aký ste bohatý? Je to jednoduché
Každý z nás má inú definíciu stavu, kedy sa cíti byť bohatý. Niekto sa považuje za bohatého, pretože žije v krásnom dome v dobrej lokalite a pravidelne mu finančné možnosti dovolia cestovať po svete. Iný človek považuje za bohatého niekoho, kto sa značkovo oblieka a jazdí v drahom aute. Chcem poradiť

Univerzálna definícia, čo to znamená byť bohatý a čo už nie, neexistuje. Každý z nás má hranicu bohatstva nastavenú inak. Relatívne rýchlo a jednoducho viete však vypočítať, aký veľký je váš majetok.

Ako vyrátať hodnotu majetku?

Hodnotu vášho majetku zistíte tak, že spočítate všetko, čo vlastníte a následne od tejto sumy odrátate všetky vaše dlhy. Takto vyrátate ukazovateľ NET WORTH (v preklade čistý majetok).

NET WORTH, resp. ČISTÝ MAJETOK = VAŠE AKTÍVA (to, čo vlastníte) - VAŠE PASÍVA (to, čo dlžíte)

Je dôležité zdôrazniť, že hodnotu vášho majetku počítate vždy k nejakému dátumu. Je preto dôležité pracovať aj s hodnotami a ocenením vašich aktív a vašich pasív k tomuto dátumu. Ak napríklad vlastníte auto, ktoré by ste dnes mohli predať za 3 000 eur, potom toto je aj jeho súčasná hodnota. Pokiaľ máte zároveň na toto auto lízing, ktorého zostatok je k dnešnému dňu 3 000 eur, hodnota vášho čistého majetku je 0 (od hodnoty vášho majetku k dnešnému dňu ste odrátali hodnotu vašich dlhov k dnešnému dňu).

Váš čistý majetok je teda čiastka, ktorá by vám zostala po predaji všetkého, čo vlastníte a po splatení všetkých vašich dlhov ku konkrétnemu dátumu.

VAŠE AKTÍVA

Aktíva = to, čo vlastníte.

Za aktíva môžete považovať taký majetok, ktorý by ste vedeli predať a získať z neho nejaké prostriedky. Pozor však, pri aktívach je dôležité rozlišovať, či ide o:

  • aktívum, ktoré si udržuje/zvyšuje v čase svoju hodnotu, tzv. majetkotvorné aktívum (bankové účty, vaše investície, váš byt a iné nehnuteľnosti, umelecké predmety, ktoré si udržujú hodnotu) alebo o
  • aktívum, ktoré je myslené viac-menej ako spotreba a ktorého hodnota po kúpe rýchlo klesá (elektronika, nábytok, oblečenie, ale aj auto).

Pri výpočte hodnoty vášho majetku neodporúčam do výpočtu vkladať aktíva, ktoré svoju hodnotu rýchlo strácajú a skôr vám ich odporúčam považovať za položky spotreby. Ide však o vaše rozhodnutie. Môžete zvoliť aj inú taktiku. Napríklad takú, že do majetku zarátate všetky vaše aktíva, ktoré by ste vedeli predať k dňu výpočtu za viac ako napríklad 1 000 eur .

Ďalšou otázkou je, či zahrnúť do výpočtu vášho majetku aj úspory v 2. a 3. dôchodkovom pilieri. Ide síce o peniaze vo vašom vlastníctve, ktoré sú majetkotvorné aktíva, zároveň sú to však aktíva, ktoré majú rôzne obmedzenia, predovšetkým druhý pilier. Ide napríklad o fakt, že sa k týmto peniazom dostanete až po splnení rôznych podmienok, ako napríklad priznanie nároku na starobný dôchodok (alebo rodina po smrti účastníka). Väčším problémom však je možnosť, že sa zmenou legislatívy fungovanie a pravidlá dôchodkových pilierov zmenia, prípadne dokonca zrušia. Kým vám teda sumy z druhého a tretieho piliera neboli vyplatené, je riziko s nimi rátať. Je potrebné o nich vedieť, ale zároveň je dôležité k nim pristupovať s týmto vedomím.

VAŠE PASÍVA

Pasíva = to, čo dlžíte.

Pri sumarizovaní vašich dlhov nezabudnite napríklad na hypotekárne úvery, spotrebné úvery, lízingy, kreditné karty s čerpaným limitom, povolené prečerpania na účte, nebankové úvery (napríklad splátkový predaj alebo súkromné pôžičky). Pre účely výpočtu vášho čistého majetku vám stačí zistiť stav zostatku každého vášho dlhu ku konkrétnemu dňu, ku ktorému robíte výpočet. Pokiaľ však budete mať záujem urobiť si poriadok v dlhoch, je dobré ku každému vášmu dlhu zároveň dopísať aj výšku splátky, úrokovú sadzbu a dátum splatnosti.

HODNOTA VÁŠHO ČISTÉHO MAJETKU (NET WORTH)

Po odrátaní hodnoty vašich pasív od hodnoty aktív získate hodnotu vášho čistého majetku.

Vypočítaná hodnota vám mohla vyjsť kladná, nula alebo dokonca záporná - v takom prípade je výška vašich dlhov väčšia ako suma peňazí, ktorú by ste získali predajom všetkého, čo vlastníte. Pokiaľ vás výška vášho čistého majetku nepríjemne prekvapila, dobrá správa je, že ide iba o statický stav vášho čistého majetku k aktuálnemu dátumu. Svoj majetok môžete okamžite začať zveľaďovať a o pár rokov môže byť oveľa vyšší. Viac informácií o tom, ako budovať svoj majetok, nájdete v článku Prevezmite kontrolu nad svojimi peniazmi.

Máte nejaké otázky alebo záujem o pomoc s výpočtom hodnoty svojho čistého majetku? Neváhajte ma kontaktovať telefonicky, emailom alebo cez formulár nižšie a môžeme sa na to spoločne pozrieť.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jana Volná, PhD. - expertnafinancie.sk

Mgr. Jana Volná, PhD.

Som lektorkou a programovou riaditeľkou Inštitútu Finančného Zdravia (www.ifz.sk), kde mám na starosti program Finančný Fitnes a workshopy na rôzne témy, napríklad dôchodkový systém na Slovensku či budovanie finančnej nezávislosti. V spolupráci so spoločnosťou Swiss Life Select Slovensko sa ako finančný kouč taktiež špecializujem na pomoc s osobnými financiami svojich klientov. Ponúkam služby finančného plánovania na mieru klientovi ako aj následnú realizáciu plánu (finančné sprostredkovanie). Riešim komplexnú správu majetku klientov s hlavným zámerom tvorby a rastu majetku. Svojim klientom taktiež pomáham platiť menej za finančné produkty. Zastrešujem všetky oblasti osobných financií: úvery, ochrana pred rizikami / poistenie, sporenie, investovanie a dôchodky.

jana.volna@swisslifeselect.sk    0948 020 126