Ako na poistenie auta a motorových vozidiel: PZP, havarijné poistenie, GAP poistenie

Ako na poistenie auta a motorových vozidiel: PZP, havarijné poistenie, GAP poistenie
Povinné zmluvné poistenie je nevyhnutnosť, ktorá čaká každého majiteľa auta. Či kupujete nové auto alebo jazdené, komunikácia s poisťovňou vás neminie. Našťastie, dnes už nemusíte fyzicky navštíviť kamennú pobočku poisťovne, všetko dokážete zariadiť online cez internet. Stačí si len urobiť malý prieskum a vybrať si poisťovaciu spoločnosť, ktorá ponúka najlepšie podmienky.

Viete, čo hľadať v ponuke poisťovní? Čím sa môžu jednotlivé poistky líšiť? Čo je havarijné poistenie a GAP poistenie a kedy ho potrebujete? Ak ste v tejto oblasti nováčikom, pomôžeme vám zorientovať sa.

Čo je poistenie auta?

Poistenie je akási finančná záchranná sieť, ktorá vám a vašim blízkym pomáha zotaviť sa po niečom zlom, ako je dopravná nehoda, krádež či akékoľvek poškodenia vozidla.

Keď s poisťovňou uzavriete poistku, resp. kúpite si poistenie, dostanete poistnú zmluvu, čo je zákonná zmluva medzi vami a vaším poskytovateľom poistenia. Keď dôjde k nejakej nečakanej udalosti, ktorá je krytá vašou poistkou, je potrebné podať žiadosť o vybavenie poistnej udalosti. Po jej prešetrení vám alebo určenému príjemcovi vyplatí poisťovňa istú sumu, tzv. poistné krytie, podľa podmienok vašej poistky.

Najťažšia vec na poistení je akceptovať, že platíte za niečo, o čom dúfate, že nikdy nebudete musieť využiť. Nikto predsa nechce, aby sa mu stalo niečo zlé. Utrpenie škody bez poistenia vás však môže dostať do ťažkej finančnej situácie.

Aké sú výhody poistenia auta?

Pri PZP veľmi nemáte na výber. Toto poistenie je povinné zo zákona, teda sa vám veľmi neoplatí zvažovať pre a proti. Svoju energiu tak môžete priamo sústrediť na výber poisťovne a poistného produktu. No aj napriek tomu, že ide o povinnosť každého majiteľa auta, poistenie vozidla má niekoľko nesporných výhod.

Poistenie auta vás kryje, ak spôsobíte nehodu

Ak ste už niekedy spôsobili nehodu, určite viete, že je to jedna z najstresujúcejších vecí, ktoré sa môžu vodičovi stať. Keď ste na vine vy, budete musieť znášať prípadne náklady na opravu.

Práve v týchto chvíľach vám prichádza na pomoc PZP, ktoré vám pomôže uniesť náklady potrebné na opravu vozidla, ktorého poškodenie ste spôsobili, ale aj náklady na kompenzáciu v prípade zranení, úrazov, trvalých následkov či smrti poškodeného.

Poistenie auta chráni vás aj ostatných

Správne nastavené poistenie auta môže pomôcť chrániť vás, vašich rodinných príslušníkov, spolujazdcov, ostatných vodičov a pasažierov vozidiel, ktorí sa stali účastníkmi dopravnej nehody, ktorú ste spôsobili.

Ak k takejto nehode dôjde, určite chcete vedieť, že máte správnu poistku s dostatočným krytím, aby ste sa mohli postarať o akékoľvek náklady spojené s ublížením na zdraví, prípadne náklady pre prípad úmrtia poškodeného.

Poistenie auta šetrí váš čas a námahu

Následky dopravnej nehody môžu byť časovo náročné a únavné. S primeraným krytím sa môžete vyhnúť rokovaniam s ostatnými vodičmi a vlastníkmi nehnuteľností, ktorí sa zúčastnili nehody, a riadeniu nákladov na opravu vášho vozidla, kúpu náhradných dielov a pod.

Dobrá poistka na auto môže pomôcť pri odťahovaní, opravách vozidla a pri pokrytí nákladov na škody spôsobené iným vodičom. Poisťovňa vám môže pomôcť s právnym zastupovaním v prípade komplikácií.

Poistenie auta - PZP, Kasko, GAP

Poistenie auta pomáha niesť náklady za škody spôsobené „zásahom vyššej moci“

Poistenie nepríde vhod len pri nehodách. Živelné udalosti ako krupobitie, silný vietor, požiare a ďalšie môžu poškodiť vaše auto. Preto sa oplatí pripoistenie k PZP, ktoré kryje udalosti, ktoré ste nespôsobili ani vy, ani iný vodič.

Rôzne pripoistenia sa môžu zísť aj v prípade krádeže alebo vandalizmu spôsobeného na vašom aute. V závislosti od poistného produktu sa môžu vzťahovať aj na ukradnuté alebo poškodené predmety vo vašom aute.

Poistenie auta chráni podniky, ktoré vlastnia/používajú autá

Existuje mnoho typov podnikov, ktoré sú závislé od áut. To zahŕňa spoločnosti, ktoré doručujú položky alebo chodia k zákazníkovi vykonávať služby (napríklad inštalatéri), ako aj autoškoly, taxislužby a sťahovacie spoločnosti.

Aj keď vaša firma nepoužíva autá denne, stále budete potrebovať poistenie, ktoré zaistí ochranu vašich vodičov a ochranu vašej firmy pred finančnými komplikáciami v prípade nehody.

PZP, havarijné poistenie, GAP poistenie

Poistenie auta je široký pojem, ktorý zahŕňa rôzne druhy krytia a ochrany. Povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie sú dva základné typy, s ktorými už pravdepodobne máte nejaké skúsenosti. GAP poistenie je pomerne nový poistný produkt, ktorý sa však veľmi rýchlo ujal aj v našich končinách.

Aké sú rozdiely medzi týmito základnými poistnými produktmi?

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Ide o poistenie, ktoré je stanovené zákonom a je povinné pre všetkých vodičov na cestách. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým alebo prípojným vozidlom musí uzavrieť každý motorista, a to podľa zákona č. 381/2001 Zb.z.

Kryje škody, ktoré pri dopravnej nehode spôsobíte svojím vozidlom iným osobám, či už na ich zdraví alebo majetku. V prípade takýchto škôd poisťovňa zaplatí náhradu poškodeným.

Avšak PZP nekryje škody na vašom vlastnom vozidle. Ak sa pri dopravnej nehode napríklad poškodia dvere na vašom aute alebo sa rozbijú sklá či svetlá, PZP tieto náklady nepokryje. Pre takéto prípady existuje havarijné poistenie, ktoré kryje škody na vašom vozidle v dôsledku nehody, vandalizmu alebo iných udalostí.

K PZP si však môžete pripoistiť ďalšie nadštandardné služby poistného krytia, ktoré vám poskytnú dodatočnú ochranu v rôznych situáciách. Môže to byť napr.:

 • Asistenčné služby: Napríklad odtiahnutie nepojazdného vozidla, oprava na mieste, poskytnutie náhradného vozidla alebo pomoc v prípade poruchy.
 • Úrazové pripoistenie: Kryje úraz všetkých prepravovaných osôb pre prípad smrti alebo trvalého telesného poškodenia.
 • Čelné sklo: Toto pripoistenie kryje poškodenie, zničenie alebo ukradnutie čelného skla vozidla z dôvodu náhodnej udalosti, ktorá nenarobila škodu na ďalších častiach vozidla.
 • Pripoistenie výtlku: Chráni disky, pneumatiky kolies a v niektorých prípadoch aj puklice pre prípad poškodenia alebo zničenia následkom náhodného a nepredvídateľného nárazu zapríčineného zlým stavom vozovky.
 • Stret so zverou: Toto pripoistenie kryje poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku priameho stretu so zverou na cestách.
 • Živelné udalosti: Toto pripoistenie chráni vozidlo pred poškodením alebo zničením spôsobeným živelnými udalosťami, ako sú požiar, výbuch, blesk, víchrica, pád stromov a iné udalosti, ktoré nie sú priamym výsledkom dopravnej nehody.

Tu je však nevyhnutné, aby ste opravu vozidla, resp. nahlásenie poistnej udalosti riešili hneď. Opravu vozidla po strete so zverou či poškodení poveternostnými podmienkami by ste nemali odkladať.

Miesta zasiahnuté krúpami, dažďom, spadnutými stromami nielenže vyzerajú nepekne, ale pravdepodobne došlo aj k poškodeniu protikoróznej ochrany. V praxi to znamená, že ak opravu vozidla budete odkladať, práve na týchto miestach začne vaše auto hrdzavieť a môže to dospieť až do takého štádia, že už nebude stačiť iba farba na hrdzu. Škoda na aute bude o to väčšia.

Výhody PZP:

 • finančná istota v prípade, keď spôsobíte dopravnú nehodu;
 • poistné krytie nákladov pri škodách na majetku, zdraví alebo živote tretích osôb;
 • kryje aj škody, ktoré vozidlom spôsobíte chodcovi, cyklistovi či ďalším účastníkom cestnej premávky;
 • široká ponuka poistných produktov od rôznych poskytovateľov poistenia;
 • možnosti pripoistenia;
 • úľavy z ceny pri zohľadnení niektorých faktorov (vek, nehodovosť a pod.);
 • zľava na havarijné poistenie v tej istej poisťovni.

Nevýhody PZP:

 • nevzťahuje sa na škody spôsobené na vašom vlastnom vozidle.

Havarijné poistenie (kasko poistenie)

Na rozdiel od PZP nie je havarijné poistenie povinné a väčšinou je dobrovoľné - povinné môže byť napríklad v prípade lízingu. Havarijné poistenie pokrýva škody na vašom vozidle v prípade havárie, poškodenia alebo krádeže.

Toto poistenie vám poskytuje väčšiu mieru ochrany a bezpečnosti pri jazde, pretože v prípade nešťastia budete mať krytie na opravu vášho vozidla alebo na náhradu jeho hodnoty.

Havarijné poistenie (často nazývané aj kasko poistenie) môže poskytovať rozsiahle krytie pre rôzne typy škôd na vozidle, vrátane:

 • Škody spôsobené nehodou: Havarijné poistenie kryje škody spôsobené dopravnými nehodami, bez ohľadu na to, či ide o čiastočné alebo totálne poškodenie vozidla. To znamená, že ak váš automobil utrpí škodu v dôsledku nehody, kasko poistenie vám pomôže s opravou alebo náhradou vozidla.
 • Škody spôsobené živelnými udalosťami: Havarijné poistenie zahŕňa aj škody spôsobené rôznymi živelnými udalosťami, ako sú povodne, silný vietor, krupobitie a iné prírodné katastrofy.
 • Škody spôsobené vandalizmom alebo krádežou: Havarijné poistenie poskytuje ochranu aj voči škodám spôsobeným vandalizmom, ako aj v prípade krádeže vozidla. Pokrýva náklady na opravu poškodení, ktoré boli spôsobené neoprávneným vniknutím alebo pokusom o krádež vozidla.
 • Menšie škody: Okrem toho kasko poistenie často kryje aj menšie škody, ako je poškodenie čelného skla, strata batožiny, poškodenie kolies a iné drobné incidenty, ktoré nemusia byť priamo spojené s dopravnou nehodou.
 • Zlý stav vozovky a výtlky: Havarijné poistenie môže kryť aj škody na aute spôsobené zlým stavom vozovky a výtlkmi na cestách.

Havarijné poistenie zvyčajne kryje riziká spojené s poškodením vozidla do určitej hodnoty, ktorá je definovaná ako trhová cena auta. Trhová cena vozidla časom klesá, pretože vozidlo stráca na hodnote každým mesiacom po jeho kúpe. Po troch rokoch môže byť trhová cena vozidla len približne tretinová oproti jeho pôvodnej hodnote. Vtedy sa vám oplatí mať GAP poistenie.

Výhody havarijného poistenia:

 • kryje škody na vašom vozidle;
 • poistné krytie poskytne aj pri totálke a krádeži auta;
 • zaručená finančná istota;
 • poistenia auta proti živelným pohromám.

Nevýhody havarijného poistenia:

 • je drahé;
 • krytie sa odvíja od trhovej ceny vozidla v čase tesne pred poistnou udalosťou;
 • neoplatí sa pre autá staršie ako 10 rokov;
 • vyššia spoluúčasť.

GAP poistenie

GAP poistenie v anglickom origináli znamená „Guaranteed Asset Protection“, teda zaručená ochrana majetku. Ide o poistenie, ktoré sa uzatvára k havarijnému poisteniu na osobné automobily, dodávky, nákladné automobily či autobusy.

Laicky povedané, ide o poistenie medzery v hodnote automobilu.

Toto poistenie poskytuje ochranu majetku v prípade havárie, krádeže alebo totálnej škody vozidla. Oplatí sa tak pri kúpe nového, ako aj použitého vozidla, pretože kryje finančnú stratu, ktorá vzniká medzi obstarávacou cenou vozidla a jeho všeobecnou hodnotou tesne pred poistnou udalosťou.

Aby ste tomu správne porozumeli, musíme GAP poistenie spojiť s havarijným poistením.

V prípade totálnej škody alebo krádeže vozidla vám z havarijného poistenia vyplatia všeobecnú hodnotu vozidla v čase tesne pred poistnou udalosťou (trhovú cenu). Z tejto čiastky vám bude ďalej odpočítaná suma dohodnutej spoluúčasti, ktorá môže byť stanovená fixnou čiastkou alebo %.

GAP poistenie pokryje rozdiel medzi obstarávacou cenou (teda nákupnou cenou vozidla) a spomínanou zníženou všeobecnou hodnotou vozidla tesne pred poistnou udalosťou do výšky 50 000 €. Okrem toho, ak sa uzatvorí GAP poistenie spolu s pripoistením náhrady spoluúčasti, môže tiež pokryť náklady spojené so spoluúčasťou z havarijného poistenia až do určitej sumy, napríklad do 4 000 €.

Musíme upozorniť, že väčšina poisťovní poskytuje GAP poistenie pre vozidlá do určitého veku a s obmedzením týkajúcim sa hodnoty vozidla. Zvyčajne je to do 3 až 5 rokov od výroby vozidla a s maximálnou poistnou sumou, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 40 000 do 100 000 eur, v závislosti od konkrétnej poisťovne.

Výhody GAP poistenia:

 • stopercentná návratnosť investície v prípade krádeže alebo totálnej škody;
 • dá sa uzatvoriť pre úplne nové vozidlá, ale i vozidlá do 3 - 5 rokov;
 • oplatí sa najmä pri kúpe vozidla na úver;
 • výška poistnej sumy až do výšky 100 000 €.

Nevýhody GAP poistenia:

 • poistné krytie sa nevzťahuje na vozidlá taxislužieb, autoškoly, požičovne automobilov či pretekárske vozidlá;
 • možné uzavrieť iba na obmedzenú dobu na 3 - 5 rokov od kúpy vozidla;
 • vysoké poistné.

Ako poistiť vozidlo?

Povinné zmluvné poistenie si musíte vybaviť hneď, ako si vozidlo zaobstaráte, pritom je jedno, či kupujete nové auto alebo jazdené. S potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa musíte preukázať už pri prepise auta.

TIP: Na čo si dať pozor pri prepise auta?

Uzatvorenie havarijného či GAP poistenia si môžete premyslieť. V každom prípade proces uzatvorenia poistky na auto začína dôkladným prieskumom rôznych ponúk na poisťovacom trhu.

Porovnajte si jednotlivé možnosti a nájdite najvýhodnejšiu ponuku so zaujímavými limitmi poistenia, pripoisteniami a výhodnými cenami. Dnes už každá poisťovňa má k dispozícii praktickú kalkulačku na prepočet poistného, čím získate prehľad o výške ročného či polročného poistného.

Navštíviť môžete aj rôzne porovnávače poistenia, ktoré vám na jednom mieste ponúkajú komplexný prehľad poistných produktov od všetkých poskytovateľov poistenia, ktorí figurujú na slovenskom trhu poistenia.

Uzatvoreniu poistky predchádza vyplnenie formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a informácie z Osvedčenia o evidencii vozidla (technického preukazu), zvolíte si preferované pripoistenia a zaplatíte platobnou kartou alebo internet bankingom. Všetky doklady máte ihneď k dispozícii, obdržíte ich na e-mailovej adrese, ktorú ste uviedli vo formulári.

Čo obdržíte po uzatvorení poistnej zmluvy?

Poistná zmluva obsahuje:

 • Návrh na uzavretie poistnej zmluvy, resp. podpísaný formulár poistnej zmluvy.
 • Poistné podmienky - Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania, osobitné dojednania, prílohy, dodatky.
 • Zelená karta, ktorá od 01. októbra 2019 nahrádza aj dovtedy platnú “bielu kartu”. Po novom sa vydáva v čiernobielom prevedení, hoci sa jej naďalej hovorí “zelená”. Je to potvrdenie o uzavretí PZP a platí aj v zahraničí. Je povinnou výbavou vozidla.
 • Asistenčná karta – obsahuje kontakt na asistenčnú službu a základné informácie o nárokoch v prípade problémov na ceste.
 • Správa o dopravnej nehode – formulár vo viacerých jazykoch, ktorý vypĺňajú účastníci dopravnej nehody a je povinnou výbavou vozidla.

K úplnej platnosti poistnej zmluvy pri havarijnom poistení je pri ojazdených vozidlách u väčšiny poisťovní nutná obhliadka poisťovaného vozidla zvyčajne spojená s fotodokumentáciou.

Koľko stojí poistenie auta?

Existuje mnoho faktorov, ktoré rozhodujú o cene poistenia. Z tých, ktoré sa týkajú vozidla, ovplyvňuje výpočet najmä druh a využitie vozidla, jeho značka, hmotnosť, objem a výkon motora alebo vek auta. Čím je napríklad auto výkonnejšie, tým väčšie riziko pre poisťovňu predstavuje a poistenie je drahšie. To platí tak pre PZP, ako aj pre havarijné poistenie.

Koľko stojí PZP?

Zákon stanovuje, že PZP má byť uzatvorené najneskôr v prvý deň používania vozidla, pričom auto má ostať poistené až do doby, keď dochádza k jeho vyradeniu z evidencie motorových vozidiel. Povinné zmluvné poistenie sa väčšinou uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok.

Pre výpočet ceny povinného zmluvného poistenia sa používajú rôzne parametre, ktoré ovplyvňujú výšku poistného. Niektoré z týchto parametrov sú spoločné pre väčšinu poisťovní, ale niektoré sú špecifické pre konkrétne poisťovne. Medzi najdôležitejšie parametre pre výpočet ceny PZP patria:

 • Značka a model vozidla: Každý model vozidla má svoje vlastnosti a riziká spojené s poistením, preto je dôležité poznať presný typ vozidla.
 • Rok výroby: Staršie vozidlá môžu byť náchylnejšie na poruchy a havárie, čo môže ovplyvniť výšku poistného.
 • Objem valcov: Objem valcov motora je ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výkon, a tým aj riziko havárie.
 • Výkon motora (kW): Výkon motora je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje schopnosť vozidla reagovať v rôznych situáciách, a tým vplýva na bezpečnosť jazdy.
 • Okres registrácie/bydliska držiteľa vozidla: Štatistiky o nehodovosti sa môžu líšiť v rôznych regiónoch, a preto sa miesto registrácie alebo bydliska držiteľa vozidla používa na určenie rizika.
 • Vek držiteľa vozidla: Mladí a nezrelí vodiči sú menej skúsení na to, aby správne a včas posúdili riziko počas jazdy. Toto môže byť zohľadnené pri výpočte poistného.
 • Ako sa vozidlo používa: Ak často jazdíte počas dopravnej špičky alebo vaše auto má vyšší ako priemerný počet najazdených kilometrov, môže to zvýšiť vaše poistné. Podobne, ak sa vaše vozidlo bude používať na služobné účely, môže to spôsobiť zvýšenie poistného.
 • Nehodovosť: Ak máte na konte dopravnú nehodu, ktorú ste spôsobili, alebo sa s vami spájajú iné prehrešky týkajúce sa cestnej premávky, môže to zvýšiť vaše poistné.
 • Dobrovoľná spoluúčasť: Ak sa rozhodnete pre vyššiu spoluúčasť nad rámec povinnej sumy stanovenej poisťovateľom, môže to znamenať úľavu na poistnom.
 • Zvolené pripoistenia k PZP: Ak si pripoistíte napríklad čelné sklo, za poistku samozrejme zaplatíte o niečo viac.

Okrem týchto parametrov existuje veľa iných, ktorými sa základná cena upravuje. Medzi najdôležitejšie patria rôzne bonusy a zľavy, ktoré môžete dostať. Môže to byť napríklad bonus za bezškodový priebeh, alebo zľava za iné poistenie v rovnakej poisťovni.

Poistenie auta cena

Koľko stojí havarijné poistenie?

Cena havarijného poistenia nie je jednotná. Každá poisťovňa vám poskytne inú ponuku. Konečná suma sa odvíja od jednotlivých služieb, ktoré si zvolíte, pripoistení, spoluúčasti a od vášho vozidla.

Cenu havarijného poistenia ovplyvňuje niekoľko faktorov:

 • Aktuálna hodnota vozidla: Nové vozidlá majú vyššiu hodnotu a teda aj vyššiu cenu poistenia ako staré a ojazdené vozidlá.
 • Vek vodiča: Mladí začínajúci vodiči majú väčšiu pravdepodobnosť účasti na nehodách, a preto platia vyššie poistné ako skúsení vodiči.
 • Čas od poslednej nehody: Vodiči, ktorí nemali žiadne nehody dlhší čas, zvyčajne platia nižšie poistné ako tí, ktorí boli nedávno zapojení do nehody.
 • Výška spoluúčasti: Čím vyššiu spoluúčasť akceptujete, tým nižšie bude poistné.
 • Región bydliska: Poisťovne zohľadňujú regionálne faktory, ako je napríklad miesto bydliska majiteľa vozidla, ktoré môže ovplyvniť riziko nehody.
 • Bonus/Malus: Zľava alebo prirážka k základnému poistnému na základe počtu poistných udalostí v predchádzajúcom období.
 • Balík pripoistení: k základnému havarijnému poisteniu si môžete zvoliť ďalšie pripoistenia, ako napríklad poškodenie hlodavcami, a to aj počas parkovania v garáži; pripoistenie batožiny; pripoistenie úrazu; pripoistenie prepravy; pripoistenie čelného skla; pripoistenie náhradného vozidla; poistenie pneumatík, poistenie nákladov pri zámene paliva a pod.
 • Doplnkové výhody: Niektoré poisťovne ponúkajú doplnkové výhody ako nonstop asistenčné služby, pripoistenie pozáručného servisu a možnosť dohodnúť neobmedzenú výšku limitu opráv.

Koľko stojí GAP poistenie?

GAP sa uzatvára spolu s havarijným poistením pre prípady krádeže alebo totálnej škody v dôsledku havárie alebo živelných udalostí. Na rozdiel od pripoistení ide o samostatný základný balík poistenia, ktorý poskytuje množstvo výhod nielen pre nové, ale aj staršie autá.

Cena GAP poistenia sa líši pre každé vozidlo. Pri poistení sa najprv určuje poistná suma, ktorá sa odvíja od samotného vozidla. Ide o maximálnu sumu, ktorá môže byť pri škode na vozidle vyplatená.

Okrem toho sa pri výpočte poistného berú do úvahy aj druh a značka vozidla, objem motora, výška zľavy poisťovne, vybrané služby v rámci zmluvy, ďalej nastavené pripoistenia či výška spoluúčasti pri poistnej udalosti. Vo všeobecnosti však platí, že ročné poistné GAP je približne 1 % z celkovej nákupnej ceny vozidla.

Ako poistiť posádku auta najvýhodnejšie?

Počuli ste už o poistení sedadiel auta? V tomto prípade nejde o poistenie elektroniky obsiahnutej v sedadlách či o kožené poťahy.

Poistenie sedadiel je úrazovým poistením, ktoré kryje trvalé následky po úraze alebo smrť v dôsledku úrazu, a to v rámci poistnej udalosti súvisiacej s vozidlom. Niektoré poisťovne umožňujú poistiť len vodiča, mnohé ponúkajú poistenie celej posádky.

Úrazové poistenie sedadiel je vhodné pre tých, ktorí nemajú životné poistenie alebo majú len obmedzenú poistku, ktorá nemusí úplne pokryť náklady v prípade úrazu pri vedení motorového vozidla. Toto poistenie poskytuje ochranu v prípade úrazu, trvalých následkov alebo smrti vodiča a prepravovaných osôb. Je dôležité si však overiť konkrétne parametre a podmienky u svojej poisťovne, pretože sa môžu líšiť.

Toto poistenie býva súčasťou havarijného poistenia ako pripoistenie. Uzatvoriť si ho však môžete aj zvlášť ako samostatné poistenie mimo havarijnej poistky. Niektoré poisťovne umožňujú si bezpečnosť sedadiel a posádky bezplatne zakomponovať už do PZP. To by znamenalo, že už nič navyše vybavovať nemusíte.

Tu sú niektoré z typických parametrov úrazového poistenia sedadiel:

 • Rozsah krytia: Poistenie môže kryť škody a finančné následky pri úraze, trvalých následkoch alebo smrti vodiča a prepravovaných osôb.
 • Typy vozidiel: Toto pripoistenie sa zvyčajne vzťahuje len na osobné alebo ľahké úžitkové autá do 3,5 ton, nie na motocykle, skútre alebo prípojné vozidlá.
 • Obmedzenia poistného plnenia: Poistné plnenie sa väčšinou poskytuje len raz za poistné obdobie počas platnosti PZP a platí pre poškodeného pri úraze alebo pre pozostalých v prípade smrti.
 • Cena a poistné plnenie: Poistné je pomerne nízke v porovnaní s výškou poistného plnenia. Ročné náklady na úrazové poistenie sedadiel sa pohybujú v desiatkach eur, pričom poistné plnenie môže dosiahnuť až 20 000 eur.

Je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní a zvážiť svoje individuálne potreby a možnosti, aby ste si vybrali najvhodnejšiu ponuku úrazového poistenia sedadiel pre váš konkrétny prípad.

Ako sa poistiť na dovolenku?

Plánujete dovolenku a rozmýšľate, že by ste išli autom? V prvom rade vám pravdepodobne napadne kvalitné cestovné poistenie, ktoré kryje riziká ako liečba v zahraničí, úraz, spôsobenie škody tretej strane, strata batožiny a pod. Dodá vám istotu, že vám niekto kryje chrbát aj pre prípad poistných udalostí týkajúcich sa neočakávaných ochorení či úrazov. Obzvlášť nápomocné môže byť, ak sa chystáte na zahraničnú cestu s tehotnou ženou.

Zaujímavosť: Pozor na nástrahy cestovania v tehotenstve!

Pri ceste do zahraničia by ste však mali zvážiť nielen kvalitné poistenie pre seba a členov rodiny, ale aj pre samotné vozidlo. Je nevyhnutné mať PZP, ktoré je platné nielen na Slovensku, ale aj v cieľovej destinácii. Toto poistenie je dôležité pre vašu bezpečnosť a zabezpečuje, že v prípade nehody budete mať finančnú ochranu a bude možné riešiť prípadné škody, ktoré môžete spôsobiť iným účastníkom cestnej premávky.

PZP však nekryje škody na vašom vlastnom vozidle, preto sa oplatí cestovať s havarijným poistením. Ak však hľadáte alternatívu k havarijnému poisteniu, ktorá by platila iba na obdobie vašej dovolenky, máte k dispozícii tzv. poistenie auta do zahraničia (krátkodobé havarijné poistenie, sezónne havarijné poistenie).

Cestovné poistenie auta do zahraničia

Cestovné poistenie, ktoré si uzatvárate pre seba a členov rodiny je v niektorých poisťovniach možné rozšíriť o asistenčné služby týkajúce sa motorového vozidla, ktoré vám pomôžu pri nehode alebo poruche vozidla, náhradnej preprave či preplatení ubytovania. Prinesie vám teda podobné výhody ako asistenčné služby poskytované v rámci povinného zmluvného alebo havarijného poistenia.

Pri uzatváraní si všímajte nielen rozsah poistenia, ale aj výšku krytia. Lacné poistenie s nízkymi limitmi vám totiž v prípade vzniku poistnej udalosti nemusí vôbec pomôcť.

Krátkodobé havarijné poistenie

Je forma poistenia vozidla, ktorá je platná iba počas krátkeho obdobia, najčastejšie počas dovolenky alebo konkrétnej cesty do zahraničia. Je ideálna pre jednotlivcov, ktorí cestujú len raz ročne a chcú mať istotu, že sú chránení pri riadení vozidla.

Toto poistenie poskytuje základnú ochranu, ako je krytie škôd a asistencia pri vozidle, a zvyčajne ho môžete doplniť o ďalšie pripoistenia podľa potreby.

Sezónne havarijné poistenie

Ak plánujete viacero ciest do zahraničia, môže byť výhodnejšie zvážiť sezónne havarijné poistenie, ktoré často vyjde lacnejšie. Uzatvára sa iba na určité obdobie v roku, napríklad počas leta alebo zimy, keď sú cesty často rizikovejšie. Tento typ poistenia poskytuje ochranu počas niekoľkých mesiacov a automaticky sa zruší po uplynutí platnosti.

Je vhodné pre tých, ktorí cestujú viackrát počas určitého obdobia a hľadajú flexibilné riešenie. Avšak pre tých, ktorí cestujú počas celého roka, by sa sezónne poistenie mohlo zdať nevýhodné, pretože by si ho museli uzatvoriť minimálne dvakrát a mohlo by to byť finančne náročnejšie ako klasické celoročné poistenie.

Hraničné poistenie

Nakoniec spomenieme ešte hraničné poistenie. Je špecifickým typom poistenia vozidla, ktoré sa využíva v situáciách, keď v cieľovom štáte neplatí zelená karta (PZP). Zelená karta je medzinárodný doklad, ktorý preukazuje, že vozidlo je poistené v krajine, v ktorej je registrované. Ak takéto poistenie neplatí v krajine, kam sa chystáte na dovolenku, môže byť vyžadované hraničné poistenie.

Je dôležité uzatvoriť hraničné poistenie nielen v prípade dlhšieho pobytu v danom štáte, ale aj pri priechode cezeň. V prípade dopravnej nehody by škody mala kryť zahraničná poisťovňa, avšak podmienky a rozsah krytia môžu byť rôzne v závislosti od krajiny a poisťovne.

Ako poistiť motocykel, firemné auto či kamión?

Povinné zmluvné poistenie je nutné uzatvárať na väčšinu typov motorových a prípojných vozidiel. Uzavretie je povinné pre všetky vozidlá, ktoré jazdia po verejnej komunikácii. Ako to je s havarijným poistením?

Ako poistiť osobné a firemné autá?

Pre osobné autá je PZP uzatvárané držiteľom vozidla, môže pritom ísť o fyzickú či právnickú osobu. Ceny sa odvíjajú od objemu valcov, výkonu motora, okresu registrácie a ďalších faktorov.

Aj keď havarijné poistenie nie je zo zákona povinné, je to rozumná voľba pre firmy, ktoré majú vozidlá vo svojom podnikaní. Havarijné poistenie je naozaj výhodné, najmä ak sa vozidlá používajú na časté služobné alebo dlhé cesty. Existuje zvýšené riziko poškodenia vozidla pri častom používaní, a to nielen kvôli vyššej pravdepodobnosti nehôd, ale aj kvôli opotrebovaniu a možným technickým poruchám.

Firmy, ktoré vlastnia päť a viac vozidiel, majú možnosť flotilového poistenia. V praxi to znamená, že ak firma vlastní viac automobilov, môže získať lepšiu cenu za poistenie.

Tip: Viete, ako udržiavať interiér auta čistý?

Ako poistiť elektromobily?

Elektromobily môžu predstavovať vyššie obstarávacie náklady, avšak ich prevádzka môže byť následne oveľa výhodnejšia ako pri bežných autách. Dobrou správou je, že poistenie auta medzi vysoké výdavky nepatrí. Pri výpočte výslednej ceny PZP poisťovne berú do úvahy rôzne kritériá, ako je vek držiteľa vozidla, jeho bydlisko, počet spôsobených škôd a tiež aj zdvihový objem motora.

Vo všeobecnosti platí, že čím má motor vyšší výkon, tým je povinné zmluvné poistenie drahšie. Elektromobil zdvihový objem nemá, vďaka čomu je aj výsledné PZP lacnejšie. Ďalším faktorom, ktorý znižuje cenu zákonného poistenia, je palivo. Elektrina je považovaná za výhodnejší druh pohonnej látky než klasický benzín alebo nafta.

Pri havarijnom poistení je však zohľadnené to, že oprava elektromobilov je vo všeobecnosti náročnejšia a teda aj drahšia, s čím sa spájajú vyššie náklady na poistné krytie, a preto je vyššie aj poistné.

Ako poistiť nákladné autá a kamióny?

Nákladné vozidlo alebo kamión sú priamo určené na prepravu tovaru alebo materiálu po cestných komunikáciách. Z toho vyplýva, že na cestách sú takmer neustále, a to aj v noci alebo počas zlých poveternostných podmienok. Manipulácia s nimi navyše vyžaduje vysokú zručnosť a pri prípadnej kolízii alebo dopravnom incidente sú schopné spôsobiť obrovské škody.

Poistenie pre nákladné autá je zvyčajne drahšie ako pre osobné autá. Dôležité je rozlišovať medzi nákladnými autami a ťahačmi s návesmi, pričom poistenie pre ťahače môže byť výrazne drahšie. Poisťovne tiež odlišujú, či ide o nákladné vozidlá do 3,5 tony (dodávky) alebo autá s vyššou maximálnou hmotnosťou (nad 3,5 tony).

Pri výbere PZP pre nákladné auto je dôležité zvážiť aj výber franšízy. V tomto prípade ide o zmluvne dohodnutú sumu, do výšky ktorej poisťovňa neposkytne poistné plnenie. No keď škody túto sumu presiahnu, poisťovňa musí preplatiť všetky náklady bez ďalšej účasti poistníka.

Ako poistiť traktor?

Podľa zákona o PZP, ak vlastníte traktor, musíte si aj vy uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, aj keď traktor používate zväčša mimo cestných komunikácii. PZP je povinný uzatvoriť majiteľ vozidla. Musí byť zapísaný v osvedčení o evidencii.

Ktoré traktory je možné poistiť?

 • Jednonápravový kultivačný traktor,
 • Pojazdný pracovný stroj bez EČV,
 • Pojazdný pracovný stroj s EČV,
 • Poľnohospodársky alebo lesný traktor,
 • Malotraktor,
 • Špeciálne vozidlo,
 • Vysokozdvižný vozík.

Ak chcete mať pokoj v duši aj v prípade škôd na vlastnom traktore, mali by ste zvážiť dobrovoľné havarijné poistenie pre traktor. Havarijné poistenie pre traktor pokrýva škody na traktore spôsobené nehodou, krádežou, požiarom alebo inými udalosťami. Cena havarijného poistenia závisí od mnohých faktorov, ako sú typ a hodnota traktora, požadovaná úroveň krytia a vaša história jazdy s traktorom.

Ako poistiť prívesné vozíky?

Poistenie prívesných vozíkov sa zvyčajne uzatvára spolu s PZP pre auto, pretože rozširujú nákladnú kapacitu vozidla. Povinné zmluvné poistenie pre prívesný vozík sa riadi podobnými pravidlami ako pre osobné vozidlá. Čím je vozík väčší a ťažší, tým vyššiu sumu budete platiť.

Avšak cena povinného zmluvného poistenia pre prívesný vozík nie je jednotná a odvíja sa od množstva parametrov. Jeho výsledná cena závisí hlavne od účelu použitia, roku výroby, typu prípojného vozidla, najvyššej celkovej prípustnej hmotnosti. Cenu môžu ovplyvniť aj informácie o vodičovi a jeho nehodovosti.

Na prípojný vozík a príves si môžete dojednať aj havarijné poistenie, a to konkrétne na:

 • príves za osobné auto,
 • prívesný vozík za motocykel,
 • obytný príves,
 • autobusový príves,
 • nákladný príves,
 • traktorový príves.

Ako poistiť motocykle a skútre?

PZP musí mať podľa zákona uzatvorené každé motorové vozidlo s prideleným evidenčným číslom. Výnimkou nie sú ani motocykle, medzi ktoré patria aj skútre, mopedy, trojkolky či štvorkolky. PZP na motorku musíte mať uzatvorené od prvého dňa, ako ju začnete používať na cestách.

Na rozdiel od majiteľov štvorkolesových dopravných prostriedkov majú motorkári pri PZP často výhodu nižšej ceny. Navyše poisťovne začali už aj pri motorkách ponúkať možnosť pripoistiť si niektoré ďalšie riziká.

Tip: Pre vyššiu bezpečnosť na motorke používajte kvalitné motorkárske prilby.

Zaujímavým produktom je sezónne poistenie motocyklov, ktorý môže byť vhodný pre tých, ktorí motorku využívajú iba počas určitého obdobia v roku. Jeho hlavnou výhodou je možnosť zvoliť si obdobie, v ktorom chcete mať motorku poistenú, a platiť za poistenie len v tomto čase.

Je dôležité si uvedomiť rozdiel medzi sezónnym a krátkodobým poistením. Sezónne poistenie je platné celý rok, ale zahŕňa len určité obdobie, kedy je motocykel v skutočnosti využívaný. Na druhej strane krátkodobé poistenie má jasne stanovený začiatok a koniec a vyžaduje odhlásenie motocykla po skončení platnosti poistenia.

Motocyklista je jedným z najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ktorá z roka na rok hustne a stať sa môže čokoľvek. Preto havarijné poistenie motocykla a úrazové pripoistenie rozhodne nie sú zbytočne vyhodené peniaze.

Ako zmeniť poisťovňu?

Ak chcete zmeniť poisťovňu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Dodržte termín na zmenu poisťovne: Ak máte uzatvorenú poistnú zmluvu na celý kalendárny rok, máte čas na zmenu poisťovne do 18. novembra daného roka. Ak sa vaše poistné obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, môžete sa rozhodnúť pre zmenu poisťovne najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia.
 2. Podajte výpoveď pôvodnej poisťovni: V termíne podľa bodu 1 podajte výpoveď pôvodnej poisťovni. Výpoveď by mala obsahovať údaje o vozidle, jeho majiteľovi a číslo poistnej zmluvy. Zároveň môžete požiadať aj o vystavenie dokladu o bezškodovom priebehu, ktorý môže byť užitočný v prípade budúcich poistných udalostí.
 3. Vyberte si novú poisťovňu: Môžete si vybrať novú poisťovňu a uzatvoriť s ňou novú poistnú zmluvu. Uzatvorenie novej zmluvy by malo byť dokončené tesne pred uplynutím pôvodného poistného obdobia. Platnosť novej zmluvy musí začínať dňom nasledujúcim po dni vypršania platnosti pôvodnej zmluvy.
 4. Dodržiavajte termíny: Je dôležité dodržať stanovené termíny pre podanie výpovede pôvodnej poisťovni a uzatvorenie novej zmluvy s novou poisťovňou. V opačnom prípade môžete zostať v pôvodnej poisťovni ďalší rok.
 5. Sledujte komunikáciu s poisťovňou: Uistite sa, že ste v prípade potreby dostatočne komunikovali s pôvodnou a novou poisťovňou a že všetky potrebné dokumenty boli doručené včas.

Dôvody na zánik poistnej zmluvy

Zánik poistnej zmluvy môže nastať z rôznych dôvodov. Niektoré z najčastejších dôvodov sú:

 • Výpoveď poistnej zmluvy: Poistná zmluva môže byť ukončená výpoveďou od jednej zo strán šesť týždňov pred jej výročným dňom.
 • Zánik predmetu poistenia: Ak predmet poistenia viac neexistuje, alebo stráca svoju hodnotu, môže to viesť k zániku poistnej zmluvy. Typickými príkladmi sú totálna škoda po havárii alebo vyradenie vozidla z evidencie motorových vozidiel.
 • Zmena držiteľa vozidla: Zmena vlastníka alebo držiteľa vozidla môže tiež mať za následok zánik poistnej zmluvy, pretože nový majiteľ alebo držiteľ môže mať odlišné požiadavky alebo preferencie na poistenie.
 • Prevzatie leasingu: Poistná zmluva zanikne aj pri zmene leasingového nájomcu.
 • Nezaplatenie poistného včas: Ak poistník nezaplatí poistné do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti a ak nebola v poistnej zmluve dohodnutý dlhšia lehota, poisťovňa môže zrušiť poistnú zmluvu.
 • Prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom.
 • Vrátenie dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách bez evidenčného čísla: Týka sa poľnohospodárskych, stavebných, pracovných strojov a pod.

Tieto dôvody by mali byť špecifikované v poistnej zmluve a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétneho typu poistenia. Preto je dôležité, aby ste poznali podmienky svojej poistnej zmluvy a porozumeli im, aby ste sa tak vyhli nežiaducim situáciám.

Na záver

Hoci celá tá záležitosť s poistením vyzerá ako hotová veda, nie je to až také zložité. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že zákon vám udeľuje jedinú povinnosť, a to uzatvoriť si PZP. Havarijné poistenie spolu s GAP poistením je dobrovoľné, no ich výhody sú nesporné.

Povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené každé vozidlo, ktoré jazdí po slovenských cestách. Pomôže vám zniesť náklady za škody na majetku, zdraví či živote tretích osôb, ktoré súvisia s dopravnou nehodou a došlo k nim vaším zapríčinením.

Havarijné poistenie je zas ochrana vášho vozidla ako vášho majetku. Máte v ňom ukryté finančné krytie poškodenia auta pri nehode, krádež auta alebo vandalizmus, škody spôsobené živelnými udalosťami, úrazové poistenie a pod.

S havarijným poistením však súvisí finančná strata. Tá predstavuje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a trhovou cenou tesne pred poistnou udalosťou, ktorou môže byť krádež alebo totálna škoda v dôsledku havárie alebo živelných udalostí. Nenechajte peniažky uletieť do vzduchu a pripoistite si GAP poistenie, ktoré je zárukou 100 % návratnosti nemalej investície do drahého vozidla.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

Autor článku: Eva Dedinská, skúsená SEO copywriterka z PoctiveSEO.sk, autorka 9 kníh.

Je fascinujúce vymýšľať príbehy, vytvárať postavy a formovať ich osudy. Keď píšem, stáva sa zo mňa víla sudička, občas dobrá, občas zlá. Písanie je mojou vášňou od školských čias, mojou súčasťou a súčasťou môjho profesijného života už viac ako 10 rokov. Ako profesionálna spisovateľka prinášam ľuďom príbehy plné vášne, napätie a lásky, a to pod záštitou renomovaných vydavateľstiev Ikar a.s. a Bestseller Books.

Občas však musím opustiť tento fiktívny svet, vtedy sa zo mňa stáva redaktorka, copywriterka a prekladateľka.

Už od roku 2018 sa venujem SEO otázkam a tvorbe contentu. Píšem články, reklamné texty, sprievodcov a odborné recenzie na rôzne produkty. Nijaká téma mi nie je cudzia. Na mojom konte pristálo už zopár menej či viac odborných článkov z oblasti auto-moto, financie a poistenie, bývanie, stavebníctvo, zdravotníctvo, ale aj na tému kozmetika, móda či šport.

Som tiež redaktorka a editorka na voľnej nohe a pomáham autorom a podnikateľom pripraviť ich práce na publikovanie. Okrem toho ma zamestnávajú preklady z poľského a anglického jazyka. A môj voľný čas? Ten venujem predovšetkým rodine, chalupárčeniu a čítaniu.

Zdroje:

https://openeducationonline.com/magazine/10-reasons-why-car-insurance-is-important/
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/poistenie-gap-kedy-sa-oplati
https://www.colonnade.sk/najnovsie-clanky/co-je-to-gap-poistenie-prehladny-sumar
https://www.financnykompas.sk/clanok/ake-su-vyhody-havarijneho-poistenia
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/k-comu-sluzi-zelena-karta-a-preco-bielu-uz-nepotrebujete
https://www.netfinancie.sk/havarijne/
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/kolko-stoji-gap-poistenie
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/skody-po-zvieratach-mozu-vyjst-drahsie-ako-havaria
https://www.poistit.sk/poistenie-sedadiel-v-aute/
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/poistenie-auta-pri-ceste-za-hranice
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/poistenie-auta-v-zahranici-kde-vsade-vam-plati-poistenie-auta
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/sezonne-havarijne-poistenie-kedy-sa-oplati
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/ako-si-poistit-auto-na-dovolenku
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/ako-poistit-firemne-auto#flotilove-poistenie-vozidiel
https://www.energia.sk/maju-elektromobily-lacnejsie-povinne-zmluvne-poistenie/
https://www.finreport.sk/banky-a-poistovne/fransizova-spoluucast-pri-poisteni-sa-moze-oplatit-vyhodou-je-nizsia-cena/
https://www.kpas.sk/vozidla/povinne-zmluvne-poistenie-%E2%80%93-traktor
https://www.porovnajto.sk/magazin/potrebujete-poistenie-traktora-mame-odpoved/
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/povinne-zmluvne-poistenie-privesny-vozik
https://www.superpoistenie.sk/aktuality/ako-uzatvorit-povinne-zmluvne-poistenie-motocykla
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_poistenie-motoroveho-vozidla/

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221