Sú privátni bankári naozaj najlepším riešením pre bohatých klientov?

Sú privátni bankári naozaj najlepším riešením pre bohatých klientov?
Privátne bankovníctvo ponúka dnes takmer každá banka. Bohatí ľudia tieto služby využívajú aj napriek tomu, že dosahujú podpriemerné výnosy. Sú naozaj príliš konzervatívni alebo len nevedia o iných možnostiach? Ak medzi nich patríte a chcete dosiahnuť vyšší výnos, tak nech sa páči, čítajte ďalej. Chcem poradiť

Privátne bankovníctvo na Slovensku.

Svoju cestu k investovaniu začínajú peniaze podnikateľov alebo manažérov najčastejšie v banke. Banka totiž o ich peniazoch vie a aktívnym marketingom ich láka, aby svoje peniaze “zhodnocovali“.

Aj bohatí ľudia majú často mylnú predstavu, že banky sú pre ich peniaze bezpečným prístavom. Portfólio privátneho bankovníctva však nie je automaticky bezpečnejšie, neponúka nižšie riziko alebo vyššiu ochranu ako portfóliá iných investičných spoločností. Trhové riziká sú v oboch prípadoch rovnaké. Len v prípade privátneho bankovníctva sa k nemu pridáva ešte kreditné riziko, ktoré je vďaka investovaniu cez jednu banku podstatne vyššie.

Cieľom bohatého klienta je často hlavne uchovanie hodnoty majetku a nie jeho rýchly rast. Preto siaha po riešeniach zložených z korporátnych dlhopisov a iných certifikátov finančných skupín. O rizikách s tým spojených som písal nedávno v článku “8 vecí, ktoré by ste mali vedieť pred tým ako si kúpite korporátny dlhopis”.

Nevýhody privátneho bankovníctva

Obmedzená ponuka fondov

Prvou veľkou nevýhodou je veľmi malá ponuka podielových fondov a takmer úplná absencia ETF fondov. Väčšinou je možné vyberať len z portfólia finančnej skupiny, ktorá banku vlastní.

Klient prichádza často s pomerne veľkým majetkom, ktorý si vyžaduje adekvátnu diverzifikáciu. To však privátne bankovníctvo s výrazne oklieštenou ponukou investičných produktov zabezpečuje len veľmi ťažko.

Zvýšené kreditné riziko

Produkty privátneho bankovníctva sú väčšinou takmer výlučne z portfólia vlastnej finančnej skupiny - nechýbajú korporátne dlhopisy a rôzne certifikáty banky.

Aj keď si zvolíte rôzne produkty (fond, dlhopis …), stále máte takpovediac všetky vajíčka v jednom košíku. Keď sa finančná skupina dostane do problémov, ste v tom s nimi.

Jednoducho povedané, väčšinou na vás čaká len minimálna diverzifikácia a nízka likvidita, ale za to vysoké kreditné riziko.

Fluktuácia privátnych bankárov a ich neosobný prístup

Nie je žiadnym tajomstvom, že privátni bankári v prvom rade plnia plány svojej banky a až na druhom mieste sú ciele ich klientov. Občas preto ich klientom chýba aj absencia servisu privátneho bankára z pohľadu využitia príležitostí na trhu, ak to nie je dobrá príležitosť z pohľadu banky. Napríklad v prípade poklesov trhu. Niekedy to môže byť spôsobené aj pomerne častou fluktuáciou pracovníkov, ktorí si s klientom ani nestihnú vytvoriť štandardný obchodný vzťah.

Chýbajúca „appka“

A ako čerešničku na torte k tomu všetkému pridajte ešte v niektorých bankách chýbajúcu aplikáciu s „user friendly“ prostredím, ktorá by vám dala transparentný a flexibilný prehľad o vašom portfóliu mimo materskej banky.

Služby investičného poradcu ako alternatíva k privátnemu bankovníctvu

Bohatí ľudia objavili výhody nezávislého investičného poradenstva len nedávno. Vďaka týmto veciam ponúka takmer ideálne podmienky pre bohatých investorov:

  • individuálne investičné stratégie,
  • komplexné riešenia dlhodobej správy,
  • sledovanie trendov,
  • pokročilé digitálne nástroje.

Okrem aktívne riadených fondov ponúkajú investiční poradcovia aj tzv. ETF fondy, ktoré sú riadené pasívne. Vďaka nim môžu využiť výhody, ktoré v privátnom bankovníctve nenájdu. Tu sú tie najväčšie:

Daň z príjmu

Táto úspora je zásadnou pri posudzovaní výnosnosti investície. Pri investovaní cez slovenských správcov sa pri vyberaní investovaných peňazí uplatňuje tzv. zrážková 19% daň. Z výnosu, ktorý klient dosiahne, správcovská spoločnosť zrazí automaticky daň a odvedie ju daňovému úradu.

V prípade investovania cez investičného poradcu sú príjmy z investovania do finančných nástrojov, ktoré sú voľne obchodované na burze, oslobodené od dani z príjmu. Podľa aktuálne platnej legislatívy musia byť držané na investičnom účte viac ako 1 rok a vzťahuje sa napr. na investovanie do ETF fondov.

V prípade väčších investícií je úspora na dani z príjmu naozaj zaujímavá. (viď. tabuľka)

Zdroj: prepočet autora

Poplatky

Ďalším dôležitým parametrom pri posudzovaní efektívnosti investície sú poplatky. Patria medzi ne napríklad náklady na správu fondu (výplaty manažérov, marketing fondu, náklady na distribúciu). Tieto poplatky, všeobecne nazývané priebežné, samozrejme nesú na svojich pleciach investori - a vám tak znižujú potenciálny výnos vašej investície.

Na rozdiel od privátnych bankárov, väčšina investičných poradcov ponúka ETF fondy, ktoré majú vďaka pasívnej správe podstatne nižšie priebežné poplatky ako fondy slovenských správcovských spoločností, ktoré najčastejšie využívajú privátni bankári. Viď tabuľka:


Zdroj: www.erste-am.sk, www.csob.sk, www.tatrabanka.sk, www.ishares.com, spracované autorom

V prípade portfólií zložených z ETF fondov si môže investičný poradca účtovať ešte poplatok za správu portfólia a poplatok za úschovu. V prípade silnej investičnej spoločnosti a jeho kvalitnom dobre vyškolenom poradcovi môžete očakávať rozumnú výšku týchto poplatkov do 1% p.a. Pri pohľade do tabuľky je zrejmé, že aj pri zohľadnení týchto poplatkov vo výške môžu byť riešenia od investičného poradcu podstatne lacnejšie.

Výnosy investičných portfólií

Dostávame sa k hlavnému bodu tohto článku. Výnos je vždy to, čo zaujíma klienta najviac. Porovnanie historických výnosov investičných portfólií veľa napovie, ale nie je samozrejme zárukou budúcich výnosov.

Ako sú na tom fondy slovenských správcovských spoločností, ktoré tak často používajú privátni bankári v porovnaní s fondmi (benchmarky), ktoré zase najčastejšie využívajú investiční poradcovia? Priemerné ročné výnosy nájdete v tabuľke.

Zdroj: www.erste-am.sk, www.csob.sk, www.tatrabanka.sk, www.ishares.com, spracované autorom

Záver

Ak sa na investovanie do portfólií privátneho bankovníctva pozrieme len z hľadiska výnosov, vidíme z tabuľky, že väčšina bánk sa k svetovým správcom ani nepribližuje. Rozdiel je tak výrazný, že aj prípadné poplatky za správu portfólia a úschovu jednoznačne zvýhodňujú fondy, ktoré bežne používa investičný poradca.

Keď navyše vezmeme do úvahy spomínané výhody služieb investičného poradcu a nevýhody privátneho bankovníctva, tak pre bohatého investora dáva veľký zmysel spolupráca s investičným poradcom. Skúsený poradca vám môže pripraviť diverzifikované portfólio riadené svetovými správcami, kde získate vyšší výnos a ušetríte na dani.

Chcete poradiť s investovaním?
NAPÍŠTE MI.

Ing. Igor Skýpala - expertnafinancie.sk

Ing. Igor Skýpala

Môj klient nemá čas a neznáša amatérizmus. Neodpúšťa chyby. Chce poradcu na jeho úrovni a na celý život.

igor.skypala@swisslifeselect.sk    0917 175 466