8 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako si kúpite korporátny dlhopis

8 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako si kúpite korporátny dlhopis
Udalosti posledných dní rozvírili relatívne pokojnú hladinu slovenského investičného sveta. Honba za sľubovanými výnosmi korporátnych dlhopisov skrývala vážnu trhlinu, a vyzerá to tak, že slovenský investor môže prísť o svoje peniaze. Ak ste napriek tomu nezanevreli na tento druh investície a chcete nakúpiť korporátne dlhopisy, určite by ste mali vedieť týchto 8 vecí. Chcem poradiť

Investovať alebo sporiť?

Ak chcete poraziť infláciu, sporiť nestačí. Úrokové sadzby na sporiacich produktoch sú dnes totiž historicky najnižšie. Vyššie zhodnotenie svojich úspor sa dá dosiahnuť investovaním - treba však poznať všetky riziká a investíciu nastaviť podľa overených investičných stratégií.

Konzervatívny investor verzus špekulant: aký výnos očakávať?

Vo svojej praxi stretávame klientov, ktorí o sebe hneď od začiatku tvrdia, že sú veľmi konzervatívni. Že nechcú podstupovať veľké riziko. A jedným dychom zároveň dodajú, že hľadajú investíciu s čo najväčším výnosom. Myslia si, že investovanie do dlhopisov je menej rizikové.

Keď sa pozriete na ponuku korporátnych dlhopisov, nájdete široké rozpätie výnosností – bežne od 4 do 8% p.a. Vyšší výnos však nepadá len tak “z neba” - je to odmena za vyššie riziko, ktoré ste ochotný podstúpiť. Slovenský konzervatívny investor však častokrát tento fakt ignoruje a pozerá len na výnos. Ideálne, keď je ten výnos vyhlásený, sľúbený, alebo ak chcete „garantovaný“.

Garancia výnosu?

Čarovný výraz „garantovaný“ vypustite zo svojho slovníka. Korporátny dlhopis so sebou prináša vyhlásený úrok, tzv. kupón, ktorý sa zaväzuje emitent - čiže spoločnosť, ktorá dlhopis vydáva – vyplácať v dohodnutých termínoch. Je to všeobecný záväzok, ktorý musí spoločnosť splatiť aj s istinou. Teda, platí to aspoň do doby, pokým sa nedostane do problémov.

Ignorujte výrazy ako garantovaný alebo garancia. Radšej sa pokúste spoznať riziká spojené s investovaním.

Kreditné riziko emitenta

Nie je riziko ako riziko.

Pri dlhopise hovoríme hlavne o kreditnom riziku (teda možnosť, že firma nebude schopná vyplatiť svoje záväzky). Na rozdiel od podielových fondov si kupujete cenný papier jedného emitenta resp. jednej firmy - a tak celá vaša investícia stojí a padá na výsledkoch tejto firmy … a v prípade insolventnosti beriete na seba celé riziko. Ak firma bude mať problémy, vaša investícia tiež.

Pri podielových fondoch ide hlavne o riziko kolísania ceny podielovej jednotky respektíve hodnoty investičného účtu. Správca podielového fondu za vaše peniaze nakupuje cenné papiere rôznych emitentov v prípade dlhopisov, a rôznych firiem v prípade akcií.

Vaša investícia je diverzifikovaná, t.j. rozdelená medzi desiatkami až stovkami emitentov a firiem. Obyčajne žiadna firma nemá v portfóliu fondu viac ako 2%. Ak jedna firma začne krachovať, vašu investíciu to neohrozí.

Komu požičiavam peniaze?

Korporátny dlhopis je vlastne vaša pôžička jednej firme, ktorá potrebuje peniaze pre svoje investičné zámery. Dlhopis je vlastne sľub firmy, že po dobe splatnosti vám vyplatí istinu a navyše aj sľúbený výnos v stanovených termínoch.

Dôležité však je vedieť, komu požičiavate. Rovnako ako pri všetkých investíciách, aj tu si treba spraviť poriadny prieskum.

Čo viem o tej firme? Naštudoval som si, aké majú investičné zámery, v akej sú finančnej kondícii? Aké majú záväzky? Alebo len slepo odovzdávam kontrolu nad mojimi peniazmi predajcovi, ktorý mi dlhopisy ponúka?

Istota výnosu s kreditným rizikom alebo radšej potenciálny výnos s diverzifikovaným rizikom?

Ak chcete investovať (pravidelne alebo jednorazovo), mali by ste mať vytvorené svoje diverzifikované portfólio. Môžu v ňom mať miesto aj korporátne dlhopisy. Ale len také, ktoré sa obchodujú na burze a ideálne, ak majú pridelený rating. A treba ich nakupovať prostredníctvom fondov, ktoré im zabezpečujú diverzifikáciu.

Ak sa chcete vyhnúť kreditnému riziku, čiže situácii, že firma nebude schopná vám peniaze vrátiť, jednou z možností sú podielové fondy alebo ETF fondy. Nemajú síce vyhlasovaný výnos a už vôbec nie garantovaný. Ale história ukazuje, že potenciál výnosu s rozloženým rizikom je bezpečnejší prístav pre vaše peniaze ako istý výnos od firmy, ktorá môže skrachovať.

Budete vedieť svoje dlhopisy predať?

Medzi najväčších emitentov dlhopisov patria firmy z finančných skupín ako je J&T, Penta, Arca Capital a Proxenta. S tými sa stretávame najčastejšie. Potrebujú lacné zdroje peňazí na svoje investičné zámery, a preto vydávajú dlhopisy. Vytvoria si vlastný distribučný kanál (napríklad banku, správcovskú spoločnosť alebo kúpia maklérsku spoločnosť), cez ktorý potom posúvajú svoje dlhopisy klientom - väčším aj menším.

Sprostredkovatelia, presvedčení o tom, že majú v rukách najvýhodnejší investičný produkt, začnú vo veľkom predaj nielen u bohatších investorov, ale aj u tých drobných, ktorí častokrát investujú celoživotné úspory. Samotné investovanie však nie je až taký problém - horšie je, keď klienti investujú bez toho, aby poznali princípy fungovania dlhopisov, a hlavne ich riziká.

Na Slovensku môže akákoľvek firma vydať dlhopis, ak splní požiadavky NBS. Takýto dlhopis však nie je vždy na Slovensku obchodovateľný na burze. Tým pádom, ak by ste ho chceli predať, tak je to prakticky nemožné alebo ho predáte so stratou.

Mnohé z firiem, ktoré vydávajú dlhopisy, sú ekonomicky silné a majú kvalitné investičné zámery. Avšak v prípade neočakávaných udalostí, ako je napr. korona kríza, môžu mať aj títo, inak silní emitenti existenčné problémy - a vaše investované peniaze môžu byť ohrozené.

Kto je na vine?

Je to emitent, ktorý splnil zákon a uviedol vo svojich materiáloch všetky riziká spojené s investovaním?

Sprostredkovateľ, ktorému chýba profesionálna obozretnosť pri odporúčaní investičných produktov?

Klient, ktorý si pred podpisom neprečítal o všetkých rizikách investície?

Dôležité je, zobrať si z tejto situácie základné poučenie, že človek by mal rozumieť tomu, do čoho investuje  a investovať do toho, čomu rozumie.

Ak idete svoje peniaze zveriť investičnému poradcovi alebo správcovi financií, hľadajte takého, ktorý sa riadi princípmi, nenechá sa ovplyvňovať firmou, ktorá ho zastrešuje a je profesionálne obozretný.

Chcete poradiť s investovaním?
NAPÍŠTE MI.

Ing. Igor Skýpala - expertnafinancie.sk

Ing. Igor Skýpala

Môj klient nemá čas a neznáša amatérizmus. Neodpúšťa chyby. Chce poradcu na jeho úrovni a na celý život.

igor.skypala@swisslifeselect.sk    0917 175 466