Príspevok na hypotéku – kto ho naozaj dostane?

Príspevok na hypotéku – kto ho naozaj dostane?
Príspevok na hypotéku môžete využiť od začiatku roka 2024. Dotované hypotéky spomínali viacerí politici v predvolebnej kampani a pred koncom roka to nakoniec schválili. Na jednej strane sa príspevok na hypotéku stal realitou, no na druhej strane možno polovica ľudí ho nezíska kvôli jednej podmienke. Chcem poradiť

Dotované hypotéky vznikli ako reakcia na zvýšenie úrokových sadzieb na hypotékach. Nárast úrokov bol pocitovo pomerne drastický, keď z úrokov pod 1% p.a. hypotéky podskočili nad 4% p.a. Ľudí, ktorým končia fixácie na hypotékach v roku 2024, čaká celkom slušný nárast, keďže mnohí pôjdu s úrokov 0,4 až 1% p.a. na 4 až 5% p.a.

Čo robiť, ak vás čaká nárast úroku na hypotéke

Banka je povinná minimálne 2 mesiace pred výročím fixácie poslať vám oznámenie o novej výške úrokovej sadzby. Podľa toho budete vedieť vopred, ako na tom ste a čo vás čaká. Nie je to definitíva, ešte máte možnosť si to vylepšiť.

Máte v podstate 3 možnosti, ak nerátam možnosť nerobiť nič:

  • požiadať o príspevok na hypotéku z dôvodu zvýšenej splátky (musíte splniť podmienky),
  • vyjednať si zníženie úroku v banke, kde máte hypotéku (niekde to ide ľahko, niekde to nejde vôbec a tiež treba vedieť, ako s ktorou bankou jednať),
  • refinancovať hypotéku do inej banky, kde vám dajú lepšie podmienky (tu sa oplatí dať si spraviť prehľad všetkých bánk na trhu).

Kto môže žiadať o príspevok na hypotéku

Žiadať o príspevok môže každý, kto:

  • má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku,
  • je dlžníkom alebo spoludlžníkom na hypotéke (úver na bývanie),
  • má zmluvu o úvere na bývanie, ktorá bola uzatvorené pred dátumom 1.1.2024 a bola mu zvýšená výška mesačnej splátky na hypotéke z dôvodu zvýšenia úroku pri výročí fixácie v roku 2023 alebo 2024.

Kto má nárok na príspevok k hypotéke

Podanie žiadosti neznamená automaticky aj jej schválenie. Na získanie dotovanej hypotéky musíte splniť tieto 3 podmienky.

Maximálna výška príjmu

Pre žiadosti podané v roku 2024 sa posudzuje príjem za rok 2022. Hranica maximálneho hrubého príjmu je 1,6 násobok priemernej nominálnej mzdy zamestnanca. Je to údaj zverejnený Štatistickým úradom SR.

Tak isto aj priemerný príjem sa berie za ten istý rok a podľa Štatistického úradu to bolo 1.304 EUR. Keď to vynásobíme 1,6, tak dostaneme 2.086,4 EUR mesačne a to je maximálny príjem v hrubom, ktorý ste mohli mať v roku 2022, aby ste v roku 2024 spĺňali jednu z podmienok na získanie príspevku na zvýšenú splátku hypotéky.

V prípade, že sú na zmluve 2 osoby (napr. manžel a manželka, partner a partnerka), tak sa posudzuje príjem spoločne a vtedy je hranica hrubého príjmu 4.172,8 EUR pre dvoch ľudí. Napr. ak má manžel hrubý príjem 2.600 EUR a manželka 1.500 EUR, čo je spolu 4.100 EUR, podmienku príjmu spĺňajú.

Príjem štandardne nemusíte dokladovať, pretože úradu práce túto informáciu poskytne Finančné riaditeľstvo SR.

Môže však nastať situácia, že v roku 2022 ste mali vyšší príjem a prekročili ste túto hranicu. Je tu potom ešte jedna možnosť, ak máte aktuálne nižší príjem a to vydokladovanie príjmu za posledných 6 mesiacov. Ak napr. budete podávať žiadosť v apríli 2024, tak sa posudzuje príjem spätne za prvé 3 mesiace roka 2024 a posledné 3 mesiace predchádzajúceho roka.

V tomto prípade vydokladovanie príjmu je na žiadateľovi o príspevok na hypotéke.

Zmluva k hypotéke

Toto môže byť najčastejší kameň úrazu. Páni poslanci síce splnili predvolený sľub, ale nedomysleli to. Kvôli tomu možno aj polovica ľudí, ktorí spĺňajú ostatné podmienky, nebude mať nárok na príspevok k hypotéke.

Aké podmienky musí vaša hypotéka spĺňať:

  • zmluva bola uzatvorená pred 1.1.2024,
  • hypotéka (úver na bývanie) bola poskytnutá na nehnuteľnosť v SR určenú na bývanie, slúžiacu výlučne k vlastnému bývaniu (žiadateľovi o príspevok spolu s blízkymi osobami alebo manželovi/manželke, dieťaťu, rodičom).

Úhrada mesačnej splátky hypotéky

Treťou podmienkou, ktorá je najľahšie splniteľná, je úhrada mesačnej splátky v plnej výške a včas podľa podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Zjednodušene povedané nemohli ste byť pri splátke hypotéky v omeškaní. Podľa zákona tam síce nejaká tolerancia oneskorenia splátky je (omeškanie do konca mesiaca, v ktorom mala byť uhradená splátka), ale odporúčam sa na to absolútne nespoliehať.

O žiadosť o príspevok k hypotéke môžete požiadať až po úhrade mesačnej splátky.

Aká je výška príspevku na hypotéku a ako sa vypláca

Ak spĺňate podmienky na príspevok, štát vám prispeje vo výške 75% z navýšenia splátky na hypotéke a maximálne vo výške 150 EUR mes.

Ak sa Vám zvýši mesačná splátka o 100 EUR, tak vám štát prispeje vo výške 75 EUR. Ak sa Vám zvýši splátka na hypotéke o 250 EUR, tak dostanete príspevok 150 EUR.

Príspevok k hypotéke vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vypláca sa mesiac pozadu, ako splácate hypotéku a úrad vám peniaze posiela na účet, ktorý ste uviedli v žiadosti o príspevok.

Akým spôsobom môžete požiadať o príspevok

Bez byrokracie to samozrejme nepôjde, ale ak chcete peniaze, tak sa tomu nevyhnete. V prvom kroku je potrebné vyplniť žiadosť, podpísať ju a doručiť na úrad práce. Môžete ju doručiť osobne, poslať poštou a je možné ju doručiť aj elektronicky.

Tento týždeň si podával žiadosť môj známy a posielal ju elektronicky cez portál slovensko.sk. Mal to spravené za niekoľko minúť. No k tomu musíte mať zaručený elektronický podpis a občiansky preukaz s funkčným elektronickým čipom. Je to v každom prípade najkomfortnejšie riešenie.

K žiadosti je potrebné doložiť aj kópiu celej úverovej zmluvy aj s prípadnými dodatkami.

Ak ste hypotéku refinancovali, tak musíte doložiť aj kópiu zmluvy starej hypotéky, ktorú ste novou hypotékou refinancovali a musí tam byť napísané, že hypotéka bola použitá na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. Ak ste aj predchádzajúci hypotéku refinancovali, tak musíte predložiť aj kópiu tretej úverovej zmluvy. Rozhoduje prvá hypotéka a jej účel. Refinančné hypotéky majú účel refinancovanie. Dôležitá je prvá hypotéka a jej účel. Takéto inštrukcie sme dostali na úrade práce.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť žiadosť platnú v čase písania tohto článku: Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Vždy aktuálne informácie k príspevku na zvýšené splátky k úveru na bývanie nájdete priamo na stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Najčastejšie otázky a odpovede

Mám 2 hypotéky. Môžem žiadať o príspevok na oboch?

Nie. O príspevok na hypotéku môžete žiadať iba pri jednej z nich.

V úvere sme dvaja. Kto má žiadať o príspevok na hypotéku?

Je to jedno. O príspevok môže požiadať ktorákoľvek z osôb na úvere. Príjem sa posudzuje spoločne.

V roku 2020 sme refinancovali hypotéku. V máji 2024 budeme mať výročie fixácie. Budeme mať nárok na príspevok?

Na príspevok máte nárok, ak bolo účelom úveru splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na bývanie. Podľa zákona pre získanie dotovanej hypotéky musí byť účelom úveru nadobudnutie nehnuteľnosti. V tomto prípade bude rozhodovať úverová zmluva k hypotéke, ktorú ste novou hypotéku refinancovali a musíte ju doložiť k žiadosti.

Pri kúpe nehnuteľnosti som z hypotéky splatil aj starý spotrebný úver. Budem mať nárok na príspevok k hypotéke?

Áno. Na príspevok máte nárok, ak je jedným z účelov hypotéky aj kúpa nehnuteľnosti.

Ako je to s príspevkom, ak máte bezúčelovú hypotéku (americkú hypotéku)?

Pri týchto typoch úveru nie je možné získať príspevok na hypotéku.

Bývame s rodičmi, ale máme hypotéku na byt, ktorý prenajímame. Môžeme žiadať o príspevok?

Požiadať o príspevok si môžete, ale pri pravdivom vyplnení žiadosti (musíte to vyplniť pravdivo), vám príspevok schválení nebude. Nemôže, pretože jednou z podmienok je využívanie nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže účel hypotéky, využívanie nehnuteľnosti na vlastné bývanie alebo bývanie blízkej osoby v zmysle zákona.

Pri výročí fixácie plánujeme skrátenie doby splácania hypotéky, aby sme sa jej zbavili čo najskôr. Ovplyvní to nejako priznanie dotácie na mesačnú splátku?

Áno. Zákon špecifikuje to, že k nárastu mesačnej splátky musí prísť z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby na hypotéke. Ak si skrátite dobu splácania, tak vám z toho dôvodu narastie mesačná splátka viac, ako by narástla len kvôli zvýšenému úroku. Podľa všetkého to bude dôvodom zamietnutia žiadosti o príspevok.

Kedy je možné žiadať o príspevok?

Ak došlo k zvýšeniu splátky v minulom roku, tak bolo možné požiadať o príspevok hneď na začiatku januára. Ak došlo k zvýšeniu v priebehu roka 2024, tak žiadosť je možné podať až po zvýšení úrokovej sadzby (po výročí fixácie) a po úhrade prvej zvýšenej splátky.

Ako sa dokladuje príjem?

Nie je potrebné dávať žiadne doklady k príjmov, pretože tieto údaje poskytne úradu práce Finančne riaditeľstvo SR, čiže daňový úrad. V prípade, že dokladujete príjem za 6 mesiacov (ak ste mali v minulosti vyšší), tak vás úrad práce vyzve k predloženiu dokladov o výške príjmu.

Čo sa stane, ak si požiadam o príspevok až po zaplatení 5 zvýšených splátok? Dostanem príspevok na hypotéku spätne za päť mesiacov?

Nie, nedostanete. Nárok na príspevok vám vznikne až po podaní žiadosti a dostanete príspevok len za 1 mesiac spätne.

Chcete poradiť s hypotékou?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221