Má zmysel byť poistený?

Má zmysel byť poistený?
Životné poistenie je ako padák. Keď ho nemáte vtedy, keď ho potrebujete, tak ho už nikdy potrebovať nebudete. Prečítajte si, kedy sa životné poistenie oplatí a ako by malo byť nastavené, aby ste z neho mali úžitok.

Životné poistenie ako finančná služba má pomerne dlhú históriu. Ťažko nájdete človeka, ktorý by sa s ním nestretol. V podstate vzniklo zo strachu ľudí z nepredvídaných udalostí. Nikto nepozná svoju budúcnosť a určite nechce zažiť tragickú udalosť. Ale ak k tomu príde, tak strata príjmu s tým spojená sťažuje bežný život dotknutej osoby a jej rodiny.

V čom je životné poistenie prínosné?

Hlavným zmyslom poistenia je zabrániť finančnej katastrofe v rodinnom rozpočte. Tým myslím veľké finančné straty, ktoré vzniknú dlhodobým výpadkom príjmu a jednorazové výdaje po poistnej udalosti (úprava bývania, úprava motorového vozidla, platby za lekársku starostlivosť a pod.).

Vykrývať si životným poistením malé výpadky príjmu je obyčajne neekonomické a jednoduchším riešením je vlastná rezerva. Poistenie drobných úrazov alebo krátkodobej PN síce každého poteší, ale finančne dáva menší zmysel. Ak máte dostatočnú rezervu, tak to nemusíte riešiť poistením.

Životné poistenie je aj o psychike. Poistenie pôsobí preventívne aj ako psychická prevencia. Človek si častokrát privodí nešťastie tým, že na neho myslí, pretože sa ho bojí. Poistený človek sa cíti istejšie a aj vďaka tomu je menšia pravdepodobnosť, že dôjde k nejakej nepríjemnej udalosti.

Poistenie by nemalo slúžiť výlučne na sporenie. Hlavnou úlohou poistenia je v prvom rade samotné poistenie rizík straty príjmu.

Sporenie je len jeho pridanou hodnotou. Na druhej strane však u ľudí, ktorí si nevedia sporiť, je poistenie jediným spôsobom ako si nejaké peniaze nasporiť. Platby za poistenie sú pravidelné a hlavne povinné a pod hrozbou sankcií za zrušenie motivujú človeka sporiť.

Ako by malo vyzerať optimálne životné poistenie?

Optimálne poistenie musí byť vždy prispôsobené Vašej aktuálnej situácii, hlavne záväzkom a existenčným výdajom. Malo by slúžiť na poistenie veľkých škôd, na ktoré nepostačujú naše finančné rezervy.

Na čo sa treba zamerať pri optimálnom nastavení poistenia? Vybrať opodstatnené poistné riziká, stanoviť správnu výšku poistných súm a vybrať najvhodnejšiu poisťovňu. Pri výbere poisťovne ide o kompromis medzi poistným krytím a cenou za poistenie. Viac informácii o tom, ako si kvalitne nastaviť životné poistenie nájdete v tomto článku.


Zaujíma Vás ako si môžete kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?