Finančný stres. Ako sa ho môžete zbaviť?

Finančný stres. Ako sa ho môžete zbaviť?
Starostlivosť o svoje financie a ich udržiavanie v dobrej kondícii je rovnako dôležité ako starostlivosť o svoje fyzické a duševné zdravie. Ak nemáte svoje financie pevne v rukách, vedome či podvedome začnete pociťovať tzv. finančný stres. Čo je finančný stres? Ako vzniká? Čo nám spôsobuje? Ako ste na tom s finančným stresom Vy? Chcem poradiť

Je známe, že človek, ktorý je v dobrej finančnej kondícii, a ktorý aktívne pristupuje k budovaniu svojho finančného zdravia, si po čase užíva väčší majetok, ako by si užíval, keby sa svojmu finančnému zdraviu nevenoval. Tento rozdiel sa v čase dokonca zväčšuje exponenciálne.

Byť v dobrej finančnej kondícii však znamená aj užívať si výhody prameniace z dosiahnutia finančnej pohody a absencie finančného stresu.

Ak pociťujete finančný stres, má to negatívne dopady na Vaše zdravie, na Váš pracovný výkon a v neposlednom rade na Váš partnerský život.

Ako vzniká finančný stres a ako ho eliminovať?

Tí, ktorí svoje financie nemajú pevne v rukách, vedome či podvedome pociťujú tzv. finančný stres. Finančný stres vzniká najmä u ľudí, ktorí majú tzv. pasívny prístup k svojim financiám.

Sú to ľudia, ktorí neplánujú a neriadia svoje finančné toky a možno im ani nerozumejú. Vo všeobecnosti sú tri typické situácie, kedy ľudia obyčajne cítia finančný stres a musia sa vysporiadavať s jeho negatívnymi následkami.

Míňajte menej, ako zarobíte

Keď človek pravidelne míňa viac ako zarobí, t.j. jeho výdavky sú vyššie ako jeho príjmy. Finančný stres prameniaci z tejto príčiny je možné znížiť revíziou a zmenou finančného správania, ako aj revíziou existujúcich zmlúv a poplatkov. Iba revíziou a správnym nastavením finančných produktov vie človek v priemere ušetriť desiatky až stovky eur mesačne. Kľúčové je ale zmeniť aj svoje finančné správanie a dosiahnuť tak zníženie výdavkov pod úroveň príjmov.

Myslite na svoju budúcnosť

Aj ľudia, ktorí naoko nemajú finančné ťažkosti a zarobia viac ako minú, môžu pociťovať finančný stres, pretože nemajú dostatočne ošetrené finančné zabezpečenie na obdobie v budúcnosti, kedy to môžu potrebovať. Buď sa jedná o šetrenie na obdobie, kedy už z dôvodu veku nebudú môcť vykonávať svoju prácu (odchod na dôchodok), prípadne šetrenie či poistenie na obdobie, ak nám do života vstúpi neočakávaná udalosť, ktorá nám ohrozí náš príjem (strata zamestnania, úraz, škoda na majetku).

Finančné zdravie riešte komplexne

V neposlednom rade, finančný stres vzniká aj u ľudí, ktorí síce majú pravidelný príjem vyšší ako svoju spotrebu, šetria na dôchodok a sú poistení, svoje finančné zdravie ale neriešia komplexne. Nemajú nastavený finančný plán korešpondujúci so svojimi životným plánmi a cieľmi. Z tohto dôvodu nemajú jasnú stratégiu ako a či vôbec to, po čom v živote túžia aj naozaj niekedy dosiahnu.

Keďže nemajú naučené základné finančné princípy, nemajú teda komplexný pohľad na svoje financie. V takomto prípade nevedia kam finančne smerujú a nie sú si istí, či ich finančné správanie a vybrané produkty sú naozaj tie správne pre dosiahnutie svojich cieľov, snov a spokojného života.

Mnohokrát si napríklad nie sú istí, či nedržia príliš veľa hotovosti, čím nedokážu ochrániť svoj majetok pred infláciou a každoročne im tak ich zarobené peniaze klesajú na hodnote. Základné finančné vzdelanie a aktívny prístup k svojmu finančnému zdraviu vie priniesť spokojnosť a úľavu od finančného stresu aj pre týchto ľudí.

Čo nám spôsobuje finančný stres?

Viacero výskumov zo zahraničia (kde je väčšie povedomie o problematike osobného finančného zdravia) z posledných rokov ukazuje, že ak človek pociťuje finančný stres, má to dopady nielen na jeho celkové zdravie ale taktiež na jeho partnerský život a na jeho angažovanosť a produktivitu v práci.

Dopady finančného stresu sú najmä:

  • Duševná nepohoda a problémy so spánkom: Výskumy ukazujú, že existuje korelácia medzi finančným a mentálnym blahom. Podľa Správy o finančnom blahobyte zamestnancov z roku 2017, približne jedna pätina ľudí má kvôli finančnému stresu problémy so spánkom. (1)
  • Znížená produktivita v práci: Podľa rovnakej Správy o finančnom blahobyte zamestnancov, 25% zamestnancov pripúšťa, že finančné starosti majú vplyv na ich produktivitu práce, čím sú ovplyvnené ich výkony na pracovisku. Podobné výsledky majú aj iné štúdie zamerané na dopady finančného stresu zamestnancov. (1)
  • Problémy vo vzťahoch: Každý piaty manželský pár sa háda práve kvôli peniazom. Často je to ich nedostatok, nezhody však hrozia aj v prípade, ak jeden z partnerov míňa neprimerane alebo ak sa partneri nedokážu dohodnúť na postoji, aký by mal pár k peniazom zaujať. Finančná situácia a finančné správanie je zároveň najčastejšou príčinou rozvodov. (2).

Finančná pohoda verzus finančný stres

Anglické pojmy financial wellness, financial well-being alebo financial fitness sú pojmy, ktoré sa v zahraničí používajú často pri aktivitách spojených s budovaním osobného finančného zdravia a redukcii finančného stresu.

Cieľom starostlivosti o finančné zdravie je dosiahnutie tzv. financial well-being (t.j. finančnej pohody, alebo inými slovami spokojnosti, pohody, stability resp. finančného blaha).

Finančná pohoda je stav, kedy má človek dostatočné finančné zabezpečenie na to, aby bol schopný robiť rozhodnutia, ktoré mu umožňujú žiť a užívať si život podľa jeho vlastných predstáv a plniť si svoje súčasné a budúce ciele a sny - napríklad cestovať, začať opäť študovať alebo menej pracovať a tráviť viac času s rodinou.

Takýto stav finančnej pohody bez finančného stresu dosiahnete ak:

  • Máte pod kontrolou Vaše príjmy a výdavky, t.j. mesačne zarobíte viac ako miniete, platíte účty na čas a Váš dlh a jeho splácanie máte taktiež pod kontrolou.
  • Máte vytvorený dostatočný finančný „vankúš“ pre prípad neočakávaných výdavkov a mimoriadnych udalostí alebo ste voči nim poistení, prípadne máte rodinu či priateľov, na ktorých sa v prípade finančnej núdze viete obrátiť a spoľahnúť.
  • Pozeráte sa na naše financie komplexne a manažujete ich v súlade s Vašimi životnými cieľmi a plánmi. Máte nastavené finančné ciele a tiež plán ako ich dosiahnuť (napríklad splácanie hypotéky alebo sporenie konkrétnej sumy na dôchodok či na štúdium detí). Ste na ceste k ich dosiahnutiu.

Starostlivosť o finančné zdravie ako životný štýl

Tak, ako starostlivosť o zdravie a duševnú pohodu, aj starostlivosť o finančné zdravie sa pre niektorých ľudí stáva životným štýlom. Niekto sa na túto cestu vydá v období finančných ťažkostí z ktorých sa potrebuje dostať, iní sa môžu o finančné zdravie začať starať v období, kedy sa im finančne darí.

Podobne ako je to s fyzickým či mentálnym zdravím, nikdy nie je neskoro začať so starostlivosťou o Vaše finančné zdravie. Platí však univerzálne: Čím skôr so starostlivosťou o finančné (fyzické, mentálne) zdravie začnete, tým lepšie výsledky sa dostavia.

Referencie:
1 https://www.cipd.co.uk/knowledge/culture/well-being/employee-financial-well-being
2 https://www.bustle.com/p/what-leads-to-divorce-the-most-common-sources-of-marriage-problems-arent-what-you-think-7869710

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jana Volná, PhD. - expertnafinancie.sk

Mgr. Jana Volná, PhD.

Som lektorkou a programovou riaditeľkou Inštitútu Finančného Zdravia (www.ifz.sk), kde mám na starosti program Finančný Fitnes a workshopy na rôzne témy, napríklad dôchodkový systém na Slovensku či budovanie finančnej nezávislosti. V spolupráci so spoločnosťou Swiss Life Select Slovensko sa ako finančný kouč taktiež špecializujem na pomoc s osobnými financiami svojich klientov. Ponúkam služby finančného plánovania na mieru klientovi ako aj následnú realizáciu plánu (finančné sprostredkovanie). Riešim komplexnú správu majetku klientov s hlavným zámerom tvorby a rastu majetku. Svojim klientom taktiež pomáham platiť menej za finančné produkty. Zastrešujem všetky oblasti osobných financií: úvery, ochrana pred rizikami / poistenie, sporenie, investovanie a dôchodky.

jana.volna@swisslifeselect.sk    0948 020 126