Aký nárast podielového fondu pokryje stratu po jeho poklese?

Aký nárast podielového fondu pokryje stratu po jeho poklese?
Investovanie do podielových fondov doplnilo u mnohých ľudí iné formy sporenia a investovania. Ľudia si zvykli na to, že podielové fondy od poslednej krízy zarábajú viac ako iné typy produktov. Poklesy podielových fondov v posledných mesiacoch mnohých ľudí prekvapili. Aký nárast je potrebný na vykrytie týchto poklesov?

Podielové fondy od roku 2009

Od poslednej krízy rastie väčšina podielových fondov.  Aj napriek korekcii v tomto roku je väčšina z nich vo veľmi slušnom pluse. Vybral som 5 globálnych akciových fondov od 4 rôznych správcov – Pioneer Investments, Raiffeisen, NN Investment a Franklin Templeton Investments.

Zdroj: www.eic.eu

Za posledných 7 rokov zarobili od 66 do 84%. Ich vývoj je veľmi podobný.

Či trhy rastú alebo klesajú, tak môžu podľa štatútov investovať len do akcií spoločností na vyspelých trhoch. V tomto spočíva ich riziko, ktoré je zároveň veľkou príležitosťou. Alternatívou môžu byť fondy s voľnejšou investičnou stratégiou, ktoré sa vedia vývoju na trhoch viac prispôsobiť.

Poklesy sú bežné a vždy prinášajú príležitosti zarobiť viac

Investorov do podielových fondov spája jedna vec – požiadavka zhodnotiť svoju investíciu. Pri dodržaní investičného horizontu to vhodne zvolené portfólio podielových fondov zabezpečiť dokáže. V priebehu investovania je však normálne a bežné, že trhy rastú aj klesajú.

Pri poklese podielového fondu sa investor dočasne môže ocitnúť v situácii, kedy hodnota investície poklesne pod investovanú čiastku. Obrázok nižšie s tými istými fondmi to jednoznačne potvrdzuje. Tieto podielové fondy si prešli niekoľkými fázami poklesov a rastov. Najväčšia príležitosť na lacné nákupy a potenciál vyššieho zhodnotenia bola v roku 2009.

Zdroj: www.eic.eu

Pokles v podielovom fonde znamená častokrát možnosť lacnejšie kúpiť a pri náraste viac zarobiť. Pri pravidelnom investovaní je preto vhodnejšie volatilnejšie portfólio fondov, kde každý pokles znamená možnosť lacnejšieho nákupu podielových jednotiek.

Pri jednorazovom investovaní je omnoho dôležitejšie načasovanie investície, čo je vždy ťažké odhadnúť  a vytvorenie takého portfólia, ktoré väčšie poklesy eliminuje. Dostať sa po poklese naspäť na nulu, je pri jednorazovej investícii omnoho náročnejšie.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

O koľko musí narásť podielový fond, aby ste sa po poklese dostali na nulu?

Táto časť bude len o jednoduchej matematike, ktorá paradoxne prekvapí nejedného investora. Na pokles podielového fondu o 40% potrebuje nárast nie 40, ale 66%, aby ste dostali svoju investíciu na pôvodnú hodnotu.

V tejto tabuľke si môžete pozrieť aké nárasty pokryjú straty v podielových fondoch pri konkrétnych poklesoch.

Zdroj: prepočet autora

Nie je jedno aké podielové fondy si vyberiete.

Neinvestujte naslepo. Výber podielového fondu je dôležitý.

Pri jednorazových investíciách  do podielových fondov vhodný výber môže významne ovplyvniť možné poklesy. Ak zamedzíte dlhým negatívnym fázam, tak potom nemusíte čakať, kým sa investícia konečne dostane do plusu.

Na akciovom trhu sa pravidelne objavujú obdobia poklesov, ktoré priamo ovplyvňujú vývoj podielových fondov. Ak klesajú akciové indexy, tak klesajú aj podielové fondy.

Mnoho investorov uprednostňuje konzervatívnejšie investovanie práve pri jednorazových investíciách a to hlavne v období, kedy môžeme očakávať väčšie poklesy.

Na vyváženie a skonzervatívnenie portfólia podielových fondov pri jednorazovej investícii sú vhodné aj aktívne riadené podielové fondy (napr. C-Quadrat Total Return Garant) alebo kvalitné dlhopisové fondy (napr. Pioneer Euro Strategic Bond). Tieto podielové fondy uvádzam naozaj len ako príklad, nie ako odporúčanie na investovanie.

Na čo sa zamerať pri výbere podielových fondov

Pri výbere vhodných podielových fondov do portfólia zohľadnite okrem iného aj tieto veci:

  • investičný horizont,
  • očakávaný výnos,
  • akceptovateľný pokles v priebehu investovania,
  • akceptovateľná strata,
  • doterajšie skúsenosti s investovaním,
  • výška jednorazovej investície,
  • aký podiel tvorí investícia z celkovej finančnej rezervy,
  • možnosť/ochota doinvestovania v čase poklesu,
  • predpoklad predčasného výberu časti investície,
  • preferované podielové fondy.

Vybrať kvalitné podielové fondy nestačí. V prvom rade sa ako investor pozerajte sami na seba, aby ste vedeli, čo môžete od seba čakať a čo naopak očakávate od investície.

Na nastavenie vhodného portfólia podielových fondov má najväčší vplyv skúsenosť a očakávanie investora. Ako pomôcka vám môže slúžiť pár dôležitých bodov napísaných vyššie.


Buď sa s výberom podielových fondov potrápite sami alebo môžete osloviť finančného sprostredkovateľa, ktorý vám okrem výberu vhodných podielových fondov pomôže aj s vhodným nastavením investície.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?