Video: Ako si spraviť preventívnu prehliadku v životnom poistení?

Video: Ako si spraviť preventívnu prehliadku v životnom poistení?
Ľudia si často uzatvoria životné poistenie a potom ho už iba platia bez ohľadu na to, čo sa v ich živote zmenilo a čo sa zmenilo na trhu. Následkom toho môže byť neaktuálne nastavenie poistenia, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu krytia a niekedy aj zbytočne vysokú cenu. Chcem poradiť

V tomto videu rozprávam o tom, ako si môžete svoje poistenie aktualizovať, aby ste ho mali aktuálne, správne nastavené a platili za neho primeranú cenu. Pod videom nájdete prepis toho, čo som vo videu hovoril.

Ak budete mať akékoľvek otázky, na ktoré ste nenašli odpovede, tak mi zavolajte alebo napíšte cez formulár nižšie.

Prepis videa

Krásny deň prajem všetkým. Dnes sa budeme baviť na tému ako si spraviť preventívnu prehliadku v životnom poistení. Tak, ako väčšina z Vás chodí na preventívku k svojmu zubárovi, lekárovi, tak je vhodné pozrieť sa raz za určité obdobie na svoje nastavenie životného poistenia.

Poistenie má spĺňať dve základne veci. Kvalitné krytie za rozumnú cenu a má plniť nielen pocit, ale hlavne účel.

Čo môžete zohľadniť pri nastavení životného poistenia

Konkrétne si prejdeme päť bodov, ktoré je vhodné pri aktualizácii a pri preventívnej prehliadke životného poistenia zohľadniť a dám Vám aj päť tipov, ako si vieme na to spraviť prípravu. Tak poďme postupne.

  • Prvý bod je zohľadniť krytie Sociálnej poisťovne. To znamená, že sa budeme baviť o tom, aké zákonné krytia nám poskytuje Sociálna poisťovňa.
  • Druhý bod je druhý pilier a jeho hodnota účtu a nastavenie.
  • Tretí bod je finančný aj nefinančný majetok a rezervy. Budeme riešiť, ako to zohľadniť v rámci nastavenia životného poistenia.
  • Štvrtý bod. Cena poistenia za posledných pár rokov výrazne klesla. Kleslo to o 20 až 30 percent.
  • Piaty bod. Vývoj trhu dnes spôsobil to, že poistné krytie je dnes kvalitnejšie a komplexnejšie.

Takže o týchto piatich bodoch sa dnes budeme podrobnejšie baviť. Tak poďme postupne na to.

Zohľadnite dávky zo Sociálnej poisťovne

Za prvé: krytie Sociálnej poisťovne. Tu je veľmi dôležité, akým spôsobom máte riešený Váš pracovný pomer. Či ste zamestnanec, živnostník alebo ste len konateľ, ktorý koná bez nejakých veľkých odvodov.

Zo zákona máte určité krytie, ktoré sa dá dnes presne vyšpecifikovať. Sociálna poisťovňa poskytuje krytia v rôznych rizikách ako sú vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, rodičovské dovolenky, ošetrovné, pracovná neschopnosť, nemocenské.

Takže je tam tých dávok viacero a my sa vieme na nich presne pozrieť a vieme presne vytiahnuť zo sociálnej poisťovne údaje, na aké dávky máte Vy nárok. Je vhodné to potom zohľadniť v nastavení a v „preventívke“ toho životného poistenia.

Čo je potrebné spraviť?

Možno poznáte pojem osobný mzdový bod (OMB). Každý človek, ktorý pracuje a má nejaký vymeriavací základ – je jedno z akého typu príjmu – tak si vytvára osobný mzdový bod. Poviem príklad: v danom roku ak máte priemerný príjem 1000 € a 1000 € je zároveň aj priemerná mzda v národnom hospodárstve, tak Váš OMB za ten daný rok je 1.

Čím je tento koeficient vyšší, tým je to pre Vás lepšie a máte nárok na vyššie dávky. Každým takýmto rokom, odkedy ste začali pracovať si vytvárate priemerný osobný mzdový bod (POMB). POMB slúži na výpočet výšky dávok zo Sociálnej poisťovne.

Čo sa dá dnes spraviť?

Je to tip č. 1 pre Vás. Viete si zriadiť elektronický prístup k svojmu osobnému účtu poistenca. To znamená, že viete zájsť na Sociálnu poisťovňu a vyžiadať si tento elektronický prístup. To ako to spraviť, ako to vygenerovať a získať tieto dáta, skrz ktorých vieme potom vyrátať presné dávky, na aké máte nárok (celú Vašu históriu odpracovaných rokov) si viete pozrieť na linku pod týmto videom (kolega to má krásne spracované v jednom článku). Takže prvý tip pre Vás je získanie elektronického prístupu k svojmu osobnému individuálnemu účtu poistenca. Každý rok vieme aktualizovať jednotlivé dané číslo za predchádzajúci rok.

Aj druhý pilier má vplyv na životné poistenie

Poďme k druhému bodu. Hodnota účtu a nastavenie druhého piliera.

Druhý pilier sa dá v mnohých prípadoch dnes už po období pätnástich rokov, odkedy je druhý pilier spustený použiť na zníženie napríklad krytia úmrtia. Hodnota účtu napriek tomu, že v súčasnosti nie je k dispozícii (pokiaľ sa človek nestane poberateľom starobného dôchodku), každopádne táto hodnota je dedičná a v prípade úmrtia sporiteľa je vyplatená oprávneným osobám.

Druhý tip: skontrolujte si hodnotu, nastavenie vo Vašom druhom pilieri a či máte v zmluve oprávnenú osobu.

Vplyv majetku a pasívnych príjmov na nastavenie poistenia

Tretí bod. Finančný majetok, nefinančný majetok, rezervy a pasívne príjmy.

V tomto bode je dobré sa pozrieť na hodnotu Vašich finančných a nefinančných majetkov. Do finančného majetku radíme: bežný účet, sporiaci účet, investície, termínovaný vklady, tretí pilier a podobne. V rámci nefinančného majetku je dobré si spraviť prehľad, akú hodnotu má nehnuteľnosť (v ktorej nebývate), hnuteľného majetku (ktorý nestráca na hodnote).

Aký je tu účel?

O sumu tohto majetku vieme znížiť krytia pri niektorých rizikách v životnom poistení. Tu je dobré si položiť otázku: ak by nastala nejaká kritická situácia na čo alebo koho chcem to riziko preniesť? Teda zvážiť, či chceme siahať na svoj majetok, respektíve jeho časť. Dá sa to zohľadniť pri krytí. Krytie, ktoré je prenášané na životnú poisťovňu môže byť nižšie o hodnotu majetku alebo úspor.

Takže tretí tip pre Vás: spíšte si hodnotu svojho finančného aj nefinančného majetku (okrem nehnuteľnosti, v ktorej bývate). Pri preventívnej prehliadke v životnom poistení vieme potom o túto hodnotu znížiť výšku krytí.

Nie je jedno koľko za životné poistenie platíte

Poďme k štvrtému bodu. Cena poistenia za pár rokov výrazne klesla.

Priemerná hodnota je o 20 až 30 percent nižšia ako tomu bolo pred pár rokmi. Spôsobil to tlak na poisťovne, konkurencia, jednoducho vývoj finančného trhu. Zo skúsenosti mi mnohokrát vychádza klient lacnejšie v mnohých krytiach aj napriek tomu, že je o niečo starší.

Vývoj trhu spôsobil aj to, že vznikli iné druhy produktov, pri ktorých je možné mať na jednej zmluve poistenú celú rodinu. Je tam možné udeliť vyššiu zľavu. Tým pádom sa dá znížiť  cena krytia napriek napríklad vyššiemu veku.

Čo je ale dôležité je pozrieť sa na to individuálne, nakoľko je veľmi špecifické v akom období ste mali založenú zmluvu, aký je to typ životného poistenia, aký je Váš zdravotný stav a podobne. Vieme sa na to individuálne pozrieť. Takže štvrtý typ: nechajte si vypracovať porovnanie krytia dnešných poistných rizík vo viacerých poisťovniach.

Vieme si porovnať, ako to vychádza na trhu dnes a zvážiť, čo je výhodnejšie. Či to, čo máme aktuálne nastavené alebo nejaká dnešná ponuka.

Rozsah a kvalita životného poistenia

Poďme k piatemu bodu. Poistné krytie je dnes komplexnejšie a kvalitnejšie.

Opäť to súvisí s nejakým vývojom trhu, tlakom verejnosti, konkurenciou. Poisťovne boli nútené zrušiť niektoré výluky, skvalitniť nejaké krytia, zahrnúť komplexnejšie rôzne pripoistenia do jedného balíka.

A najdôležitejšie je to, že v dnešnej dobe je možné kryť niektoré riziká, ktoré v minulosti vôbec nebolo možné poistiť alebo cena za dané krytie bola veľmi vysoká. Čo je v tomto bode dôležité a čo tu priniesol vývoj trhu je možné poistenia rizika invalidita dôsledku choroby pri poškodení od 40 %.

V minulosti to bolo veľmi drahé alebo nepoistiteľné. Prečo si myslím, že je dôležité mať aj tento typ pripoistenia v životnom poistení?

Zo všetkých invalidít, ktoré priznáva Sociálna poisťovňa je až 97 % prípadov invalidita spôsobená chorobou. Iba 3 % invalidít sú spôsobené úrazom.

V minulosti sa používali krytia trvalé následky úrazom alebo invalidita úrazom, ale to zahŕňa iba 3 % všetkých priznaných invalidít.

To znamená, že ak zohľadním všetky body, ktoré som mal pred tým, dokážeme sa pozrieť na existujúce zmluvy, ktoré klient má, či vieme doplniť pripoistenia do starej zmluvy (niekde to je možné, niekde nie).

Vieme spraviť skvalitnenie daného krytia za rovnakú, možno nižšiu cenu ako v súčasnosti klient platí. Tým pádom piaty tip pre Vás: spravte si prehľad poistného krytia, čo všetko v rámci poistenia máme poistené a v akých výškach a či tam máte aj invaliditu chorobou.

No a čo dodať na záver?

Ak chcete mať pocit istoty, že aj v dnešnej dobe Vaše životné poistenie spĺňa všetky parametre, všetky potreby, že dnes máte kvalitné krytie za primeranú cenu a zbytočne nepreplácate neváhajte ma kontaktovať.

Vieme spraviť preventívnu prehliadku aj Vášho životného poistenia bezplatne a vieme sa na to pozrieť, ako to je dnes nastavené a či tam nájdeme nejakú inú vyššiu pridanú hodnotu tak, aby Vám spolupráca so mnou aj naďalej dávala zmysel.

Majte sa krásne.

Chcete poradiť s poistením?
NAPÍŠTE MI.

Ing. Dušan Moskaľ - expertnafinancie.sk

Ing. Dušan Moskaľ

Pomáham ľuďom riešiť komplexnú správu majetku osobných financií s hlavným zámerom tvorby a rastu majetku klienta.

dusan.moskal@swisslifeselect.sk    0907 983 804