Ako riešiť poistnú udalosť v životnom poistení

Ako riešiť poistnú udalosť v životnom poistení
Máte životné poistenie a chcete nahlásiť poistnú udalosť? Každá poisťovňa má svoje vlastné pravidlá. V tomto článku zhrniem zopár bodov, ktoré sú pre väčšinu poisťovní spoločné.

Najskôr si zistite presný postup

Pravidlá pri riešení poistných udalostí sú upravené v zákone, všeobecných a osobitných poistných podmienkach každej poisťovne.

Pri vzniku poistnej udalosti komunikujte so sprostredkovateľom, ktorý s Vami dané životné poistenie uzatváral alebo volajte priamo na infolinku poisťovne. Vysvetlia Vám ako máte postupovať a pomôžu s tlačivami a potrebnou dokumentáciou.

Poistnú udalosť nahláste čo najskôr

Hneď po vzniku poistnej udalosti je potrebné kontaktovať poisťovňu kvôli tlačivám, zoznamu dokladov a postupe. Odporúčam nečakať a kontaktovať poisťovňu čo najskôr. Aj pri nastúpení na PN by ste mali o tom čím skôr informovať poisťovňu. Platí to aj v prípadoch, ak plnenie pre prípad PN, nie je od 1. dňa.

Dostatok informácií k postupu Vám môže ušetriť množstvo času a zbytočné komplikácie neskôr. Samotné nahlásenie poistnej udalosti je možné zrealizovať telefonicky, osobne, poštou alebo cez internetový formulár. Nie každá poisťovňa však ponúka všetky možnosti.

Vyplňte potrebné tlačivá

Tlačivá k poistnej udalosti si môžete u niektorých poisťovní stiahnuť priamo z ich webových stránok, niekde Vám to ochotne pošlú na vyžiadanie elektronickou poštou alebo si pre ne zbehnete priamo do poisťovne.

Pred odovzdaním tlačív do poisťovne si z nich vždy spravte kópiu pre seba. Nikdy neviete, kde sa to môže stratiť. Sú poisťovne, kde vedia stratiť aj nemožné. A kým sa to potom nájde, ak vôbec, tak Vaša kópia Vám určite pomôže.

Tlačivá a dokumentáciu od lekárov musíte poslať poštou alebo doručiť osobne. Len niektoré záležitostí je možné vyriešiť elektronickou poštou.

Stiahnite si zdarma E-BOOK: 7 tipov ako ušetriť na finančných produktoch

Akú dokumentáciu je potrebné doložiť?

Okrem samotných tlačív poisťovní k hláseniu poistnej udalosti vždy prikladáte aj ďalšiu dokumentáciu. Akú? To závisí od konkrétneho typu poistnej udalosti a taktiež aj od poisťovne.

Nižšie uvediem príklady z konkrétnej poisťovne a druhu poistnej udalosti.

Trvalé následky po úraze – oznámenie o úraze s podrobným popisom ako došlo k úrazu a vyplnená lekárska správa od odborného ošetrujúceho lekára.

Smrť poisteného – originál alebo úradne overená kópia úmrtného listu, list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, záver policajného vyšetrovania v prípade smrti spôsobenej úrazom, osobné údaje osoby nahlasujúcej poistnú udalosť.

Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu – oznámenie o liečení následkov úrazu, správa ošetrujúceho lekára o priebehu liečenia následkov úrazu, lekárske správy so zápisom o prvom ošetrení úrazu, následnom liečení a rehabilitácii.

Denná dávka za hospitalizáciu – prepúšťacia správa po absolvovanej hospitalizácii a formulár oznámenie o hospitalizácii.

Súkromný invalidný dôchodok – rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku, správa posudkového lekára sociálnej poisťovne, na základe ktorej bola priznaná invalidita.

Pracovná neschopnosť – oznámenie o pracovnej neschopnosti, potvrdenie o trvaní alebo ukončení pracovnej neschopnosti.

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia poistnej udalosti je celý proces od jej nahlásenia až po poistné plnenie. Po nahlásení poistnej udalosti si vypýtajte kontakt na likvidátora, ktorému bola poistná udalosť pridelená a taktiež si poznačte číslo poistnej udalosti.

Vždy odporúčam komunikovať písomne alebo mailom. To čo si poviete s likvidátorom telefonicky nie je pre nikoho záväzné. Po vyzvaní na doplnenie potrebnej dokumentácie Vám nič iné nezostáva, len ju do poisťovne čo najskôr doručiť. Až pri likvidácii poistnej udalosti skutočne zistíte kvalitu poisťovne. Výber poisťovne je preto dôležitý.


Zaujíma Vás ako si môžete kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?