Ako môžete zrušiť životné poistenie?

Ako môžete zrušiť životné poistenie?
Chcete zrušiť životné poistenie a neviete ako na to? V poisťovni sa tomu nepotešia a budú hľadať spôsoby ako poistenie zachovať. Nech je dôvod na zrušenie akýkoľvek, máte na to právo a zároveň sa musíte riadiť občianskym zákonníkom.

Aké možnosti zrušenia poistenia ponúka zákon?

O zákonných podmienkach zrušenia poistenia pojednáva občiansky zákonník. Sú tam nastavené pravidlá pre klientov a poisťovne. Ďalšie informácie k možnostiam zrušenia konkrétneho poistenia nájdete vo všeobecných poistných podmienkach v každej poisťovni.

Nižšie spomeniem najčastejšie spôsoby zrušenia poistenia, resp. jeho výpovede.

  • Výpoveď podaním žiadosti 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Výpoveď musí byť doručená do poisťovne pred touto lehotou.
  • Výpoveď do 2 mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy. Nemusí na to byť žiadny špeciálny dôvod.
  • Výpoveď nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie do 3 mesiacov odo dňa splatnosti.
  • Výpoveď nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie. Výzva obsahuje aj upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené poistné.
  • Výpoveď dohodou k dohodnutému dátumu. Na dohodu samozrejme musí pristúpiť aj poisťovňa. No musí byť na to nejaký vážny a rozumný dôvod zo strany poisteného.

Poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia. Ak poistenie skončilo nezaplatením, tak má poisťovňa nárok na alikvotnú časť poistného. Po nezaplatení alikvotnej časti poistného si ho poisťovňa bude vymáhať právnou cestou. Odporúčam to vždy bez odkladu uhradiť.


Zaujíma Vás ako si môžete kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?