Ako môžete zrušiť životné poistenie?

Ako môžete zrušiť životné poistenie?
Chcete zrušiť životné poistenie a neviete ako na to? V poisťovni sa tomu nepotešia a budú hľadať spôsoby ako poistenie zachovať. Nech je dôvod na zrušenie akýkoľvek, máte na to právo a zároveň sa musíte riadiť občianskym zákonníkom. Chcem poradiť

Aké možnosti zrušenia poistenia ponúka zákon?

O zákonných podmienkach zrušenia poistenia pojednáva občiansky zákonník. Sú tam nastavené pravidlá pre klientov a poisťovne. Ďalšie informácie k možnostiam zrušenia konkrétneho poistenia nájdete vo všeobecných poistných podmienkach v každej poisťovni.

Nižšie spomeniem najčastejšie spôsoby zrušenia poistenia, resp. jeho výpovede.

  • Výpoveď podaním žiadosti 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Výpoveď musí byť doručená do poisťovne pred touto lehotou.
  • Výpoveď do 2 mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy. Nemusí na to byť žiadny špeciálny dôvod.
  • Výpoveď nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie do 3 mesiacov odo dňa splatnosti.
  • Výpoveď nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie. Výzva obsahuje aj upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené poistné.
  • Výpoveď dohodou k dohodnutému dátumu. Na dohodu samozrejme musí pristúpiť aj poisťovňa. No musí byť na to nejaký vážny a rozumný dôvod zo strany poisteného.

Poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia. Ak poistenie skončilo nezaplatením, tak má poisťovňa nárok na alikvotnú časť poistného. Po nezaplatení alikvotnej časti poistného si ho poisťovňa bude vymáhať právnou cestou. Odporúčam to vždy bez odkladu uhradiť.

Koplexné informácie o poistení na jednom mieste nájdete v článku "Ako na životné poistenie, aby slúžilo aj vám a nie iba poisťovni"


Zaujíma Vás ako si môžete kvalitne nastaviť životné poistenie a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Chcete poradiť s poistením?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221