7 vecí, ktoré by ste mali vedieť pred uzavretím životnej poistky

7 vecí, ktoré by ste mali vedieť pred uzavretím životnej poistky
Byť kvalitne poistený a platiť čo najmenej. To je pri poistení najčastejšia požiadavka ľudí, ktorí za mnou prichádzajú. Poisťovne dnes ponúkajú širokú škálu rôznych životných poistiek. Ako si však vybrať správnu životnú poistku, aby ste boli kvalitne poistený? V tomto článku pojednávam o tom, čo treba vedieť o životnom poistení ešte pred tým, ako si ho uzavriete.

1. Byť či nebyť poistený?

Vo svojej praxi som sa niekoľkokrát stretol s tým, že klient mal životnú poistku na smrť a pritom bol slobodný, bezdetný a bez úverov. Na druhej strane za mnou zase prišiel klient, ktorý mal ženu na materskej, malé deti, hypotéku a poistenie nemal žiadne.

To, či je nutné byť poistený, by si mal každý zvážiť sám. Odporúčam uvažovať o poistení vždy, keď od vášho príjmu sú závislé iné osoby.

Najlepší spôsob je, ak si reálne predstavíte situáciu, že sa Vám prihodí nečakaná udalosť, ktorá vám znemožní zarábať peniaze. Koľko budete potrebovať peňazí? Jednorazovo alebo pravidelne každý mesiac? A keď pravidelne, tak ako dlho? Koľko dostanete od štátu? Postačí vám to na vyplatenie všetkých úverov?

Ak nemáte dostatočné úspory alebo iný hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý by ste bol ochotný v takomto prípade predať, tak jediným riešením je životná poistka. Ak však máte vytvorené dostatočné finančné rezervy poprípade iný nehnuteľný majetok, poistenie nemusí byť v takomto prípade nutnosť.

2. Životná poistka by mala slúžiť vám, nie poisťovni.

Životnú poistku treba v prvom rade chápať ako spôsob zabezpečenia a nie ako sporenie. Ľudia si častejšie poisťujú majetok ako seba. A pritom oni sú práve najčastejším zdrojom príjmu. Poistenie je teda spôsob, ako si zabezpečiť prijem v prípade nepredvídateľných udalostí, ktoré mi zabránia ďalej zarábať peniaze.

Súčasne s tým si treba jednoznačne povedať, či sa idem poistiť alebo sporiť. Veľa ľudí, ktorí majú uzavretú poistku nevedia, či si sporia, či sú len poistení alebo oboje. Ak je vašim cieľom poistiť sa, odporúčam využiť produkt, ktorý je určený na poistenie, napr. samostatné úrazové alebo rizikové poistenie.

3. Plaťte len za to, čo naozaj potrebujete.

Existujú riziká, ktoré vám znemožnia pracovať a zarábať peniaze? Ak áno, ktoré to sú? Zoraďte ich podľa toho, ktoré najviac ohrozujú pokrytie vašich výdavkov a výdavkov vašej rodiny v prípade neočakávanej udalosti. Vylúčte  rizika, ktoré vám príjem neovplyvňujú.

Poisťujte sa len na to, čo vám spôsobí dlhodobý výpadok z príjmu. V životnej poistke plaťte len za to, čo naozaj potrebujete.

4. Poistné plnenie je dôležitejšie ako poistná suma.

Byť kvalitne poistený znamená nastaviť výšky poistných súm tak, aby poistné plnenie v prípade poistnej udalosti dostatočne pokrylo výpadok príjmu alebo finančnú potrebu na výdavky súvisiace s poistnou udalosťou.

Poistné plnenie, ktoré očakávate, že dostanete zo svojej životnej poistky, by malo byt presne vypočítané na základe vašej životnej situácie, vašich záväzkov a dlhov, finančnej situácie vašej rodiny, príjmu partnera, počtu detí, výšky vašich úspor a majetku.

5. Finančná rezerva vám môže znížiť platbu za životnú poistku.

U poistných rizík, kde dochádza ku krátkodobému výpadku príjmu, je omnoho vhodnejšie a lacnejšie krytie vlastnými úsporami. Medzi ne patrí:

  • strata zamestnania,
  • drobný úraz,
  • krátkodobá PN
  • a krátkodobý pobyt v nemocnici.

Poistenie takýchto rizík býva väčšinou dosť drahé, obsahuje veľa obmedzení a výluk.

6. Čo zvyšuje cenu životnej poistky?

Pred uzavretím životnej poistky myslite aj na to, že v prípade, že vaše zamestnanie patrí do skupiny rizikových povolaní, vaše poistenie môže vyjsť o niečo drahšie. Takisto môže výsledné poistné navýšiť prevádzkovanie vybraných rizikových športov. Aj samotné odkladanie uzavretia životnej poistky spôsobí, že každý rok cena poistenia z dôvodu vyššieho veku bude vychádzať drahšie.

7. Rodinu je niekedy výhodné poistiť v jednej zmluve.

Ak chcete poistiť viacerých členov rodiny na rôzne riziká a rôzne poistné sumy, tak uzatvorením poistenia v jednej zmluve môžete výrazne ušetriť. Na trhu sú poisťovne, ktoré ponúkajú produkty, s ktorými viete ušetriť veľmi veľa vplyvom získania väčších zliav z výšky poistného.

Neexistuje jedna univerzálna životná poistka pre každého.

Neexistuje žiadny univerzálny produkt, ktorý by kvalitne zabezpečil riziká straty príjmu pre každého. Je dôležité nastavovať poistenie individuálne pre každý prípad. Poisťovňu vyberajte až potom, keď viete, čo idete poisťovať.

V prípade, že uvažujete o poistení, tak je veľmi dôležité aby bolo kvalitne nastavené. Byť poistený kvalitne a platiť čo najmenej, je presne to, čo by ste mali očakávať od zvolenej životnej poistky. Je to možné dosiahnuť správnym nastavením poistenia a výberom poisťovne.


Ak si na to netrúfate sami, nechajte si poradiť  odborníkom, s ktorým zadefinujete riziká, nastavíte správne výšky poistných súm, vyberiete najvhodnejší produkt a vďaka tomu ušetríte čas aj peniaze.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Ing. Igor Skýpala - expertnafinancie.sk

Ing. Igor Skýpala

Môj klient nemá čas a neznáša amatérizmus. Neodpúšťa chyby. Chce poradcu na jeho úrovni a na celý život.

igor.skypala@fincentrum.com    0917 175 466

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?