Milan Vrábel

Pomáham ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv a to tak aby za finančné služby platili čo najmenej a mali pre nich čo najväčší úžitok.

 • Špecializácia: dôchodok, hypotéky, investovanie, poistenie nehnuteľností, rizikové životné poistenie
 • Miesto pôsobenia: Bratislava
 • Adresa kancelárie: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
 • Reg. číslo v NBS: 261247
 • Mobil: 0905 585 352
 • Email: milan.vrabel@swisslifeselect.sk

Pre klientov riešim komplexnú správu majetku s cieľom tento majetok ochrániť a zabezpečiť jeho ďalší rast.

Ako bývalý projektový manažér s viac ako 20 ročnou praxou, pristupujem ku každému klientovi a jeho riešeniu ako k samostatnému projektu metodicky a individuálne, nakoľko je každý klient jedinečný a jeho potreby sú osobité.

V mojom portfóliu služieb sú:

 • audit a optimalizácia existujúcich finančných produktov (minimalizácia nákladov a ich maximálna efektivita),
 • financovanie bývania, zdroje na kúpu investičných nehnuteľností,
 • príprava financií na dôchodok a tvorbu renty,
 • návrh a realizácia investičných stratégií,
 • zabezpečenie klienta a jeho rodiny voči rizikám.

Pri návrhu a realizácii riešenia postupujem podľa stratégie odsúhlasenej s klientom a vyberám z toho najlepšieho a najvýhodnejšieho pre klienta, čo finančný trh ponúka. Tento výber je pravidelne prehodnocovaný a aktualizovaný aj v rámci klientovho komplexného riešenia a v rámci dlhodobého servisu pre klienta.

Pre dosiahnutie potrebnej kvality služieb pre klienta sa dlhodobo vzdelávam a disponujem nasledovnými osvedčeniami o vykonaní odborných skúšok a registráciou v NBS v sektoroch:

Kapitálový trh, Poistenie alebo zaistenie, Poskytovanie úverov, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie, Prijímanie vkladov.

Teším sa na spoluprácu.

Milan Vrábel

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.