Živnosť alebo s.r.o.? Čo je lepšie pre malého podnikateľa v roku 2024?

Živnosť alebo s.r.o.? Čo je lepšie pre malého podnikateľa v roku 2024?
Komu sa oplatí mať živnosť a komu radšej s.r.o.? Túto dilemu rieši väčšina malých podnikateľov. Riešia to moji kolegovia finanční poradcovia a riešia to naši klienti, ktorí podnikajú. Podľa čoho si vybrať? Chcem poradiť

Rovnaká odpoveď pre každého neexistuje. Pre niekoho je živnosť skvelá voľba a pre niekoho je lepšie mať vlastnú s.r.o. Nie je to len o peniazoch. Závisí to od mnohých premenných, ktoré je fajn zohľadniť.

Ak sa rozhodujete, čo si vybrať, tak som spravil zoznam dôležitých bodov (viď nižšie), ktoré v praxi používame, keď ľuďom pomáhame pri rozhodovaní. Ku každému bodu som pridal komentár, ktorý vám môže pomôcť.

Je možné, že k niektorým bodom ešte budete potrebovať pohľad externého človeka (právnik, účtovník, finančný poradca) kvôli prepočtom alebo napasovaniu na vašu situáciu.

Toto je zoznam vecí, ktoré pri výbere odporúčam zohľadniť:

Ručenie majetkom pri podnikaní

Živnosť

Ak pracujete ako živnosť, ručíte celým svojim majetkom. Ručenie zahŕňa váš osobný majetok a tiež aj rodiny, ak máte manžela/manželku a máte BSM. Zahŕňa úplne všetko, peniaze na účte, autá, osobné veci aj nehnuteľnosti.

s.r.o.

Ak máte svoju vlastnú s.r.o., tak pre vás platia úplne iné pravidlá. Spoločník, teda majiteľ firmy, neručí za záväzky svojej s.r.o. svojim osobným majetkom. Firma síce ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, ale ide o majetok firmy, nie osobný majetok majiteľa firmy. Ručíte len do výšky základného imania s.r.o., čo je obyčajne iba minimálna suma 5.000 €.

Čo sa viac oplatí?

Vlastná s.r.o. je jednoznačne lepším riešením , kde nemusíte ručiť osobným majetkom.

Daňové zaťaženie

Živnosť

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba s príjmom do 60.000 € platíte daň vo výške 15%. Ak máte príjem vyšší, tak platíte daň 19% zo základu dane do 47.537,98 € a nad túto hranicu platíte daň 25%. Toto platí v roku 2024.

s.r.o.

Pri s.r.o. platíte daň vo výške 15%, ak máte vo výnosy do 60.000 € ročne a 21% daň, ak máte výnosy nad 60.000 € ročne.

Čo sa viac oplatí?

Pri príjme do 60.000 € ročne je to rovnaké. Ak máte alebo plánujete mať príjmy jemne nad 60.000 €, tak sa z pohľadu daní viac oplatí živnosť a ak máte výrazne vyššie príjmy, tak s.r.o. vyhráva jednoznačne.

Využitie paušálnych výdavkov

Živnosť

Môžete si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% z príjmov z podnikateľskej činnosti a to maximálne vo výške 20.000 €. Paušálne výdavky sú super vec, ktorá podnikateľom s nižšími príjmami výrazne zjednodušuje vedenie účtovníctva a mnohým aj daň z príjmu, ak nemajú dostatočné výdavky. Podmienkou je nebyť klasickým platcom DPH, čo je naviazané na obrat 49.790 € za posledných 12 mesiacov.

s.r.o.

Nič také ako paušálne výdavky pri s.r.o. neexistuje, čo samozrejme zvyšuje nároky a náklady na vedenie účtovníctva.

Čo sa viac oplatí?

V tomto vyhráva živnosť a to hlavne pri podnikateľoch, ktorí nie sú platcovia DPH. Ak zarábajú viac a stali sa platiteľmi DPH, tak je to z pohľadu paušálnych výdavkov to isté.

Nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus na deti

Živnosť

Živnostník si môže odpočítať zo základu dane nezdaniteľnú časť vo výške maximálne 5.646,48 € (závisí od základu dane). Ak má napr. manželku na rodičovskom príspevku alebo je evidovaná na úrade práce, tak si môže odpočítať sumu maximálne 5.162,50 € (závisí od základu dane). Nie sú to práve najmenšie sumy, ktoré podnikateľ môže na dani vďaka tomu ušetriť. Tieto údaje platia pre rok 2024. Oproti predchádzajúcemu roku to išlo hore.

A nie je to všetko. Ak máte deti do 18 rokov, tak za každé z nich si môžete uplatniť daňový bonus maximálne vo výške 1.680 € a pri dieťati nad 18 rokov to je 600 €. Ich konečná výška závisí od základu dane a je to už výpočet pre účtovníka.

s.r.o.

Pri firme si nič z toho neviete uplatniť. Neexistuje žiadna nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a to isté platí pre daňový bonus na deti.

Čo sa viac oplatí?

Jednoznačne vyhráva živnosť a to aj napriek obmedzeniam pri vyšších príjmoch, o ktorých som tu teraz detailne nepísal.

Využívanie auta na podnikanie

Živnosť

Ako živnostník väčšinou používate svoje osobné auto a pri ňom si môžete uplatňovať cestovné náhrady. Pri použití súkromného auta si môžete uplatniť za každý odjazdený kilometer 0,252 € + prepočítané náklady na PHM na 1 km. Musíte si k tomu viesť knihu jázd a platiť daň za auto. Toto využíva väčšina podnikateľov. V tomto prípade si nemôžete dávať do nákladov iné výdavky ako sú napr. opravy auta. Táto sadzba platí pre rok 2024 a v priebehu roka sa môže meniť.

Druhou možnosťou je mať auto v obchodnom majetku a vtedy ho odpisujete 4 roky (2 roky pri elektromobiloch a hybridoch) plus si môžete dávať do nákladov aj všetky ďalšie náklady spojené s autom, ako sú opravy, náhradné diely a pod. a taktiež aj PHM v 100% výške, ak si vediete knihu jázd alebo 80% z PHM, ak si knihu jázd neevidujte.

s.r.o.

Ak máte s.r.o., tak máte možnosť používať súkromné auto a potom platí to isté ako pri živnosti a v rámci cestovných náhrad platíte sebe ako majiteľovi firmy. Ak máte svoje auto v majetku firmy, tak ho odpisujete a máte v nákladoch aj všetko ostatné. Stretávam sa aj s tým, že niektorí podnikatelia majú 1 auto vo firme, na ktorom jazdí ich zamestnanec a oni jazdia na súkromnom a tým pádom využívajú kombináciu oboch spomínaných možností.

Čo sa viac oplatí?

Je to veľmi porovnateľné a nevidím veľké rozdiely medzi s.r.o. a živnosťou. Viem, že existujú aj iné možnosti ako operatívny leasing, prenájom auta a pod., ale kvôli jednoduchosti to tu nechcem rozoberať, keďže to môžete využiť pri oboch formách podnikania.

Výška odvodov do sociálnej poisťovne

Živnosť

Ak ste živnosť, tak musíte platiť aspoň minimálne odvody, ktoré sú vo výške 216,13 € mesačne (platné pre rok 2024). To je však iba minimum. Poistné je 33,15% p.a. z vymeriavacieho základu. Ak zarábate viac, tak tie odvody sa môžu vyšplhať na podstatne vyššie sumy. Maximum je 3.025,93 € mes, ak dosiahnete maximálny vymeriavací základ. Viem, že sú to šialené sumy, ale je to tak. A aj preto väčšina podnikateľov hľadá spôsob, ako platiť čo najmenej.

s.r.o.

Ak ste sa vzdali živnosti a robíte cez vlastnú s.r.o., tak nemusíte platiť vôbec žiadne odvody do sociálnej poisťovne. Závisí to však aj od toho, či si vyplácate z firmy mzdu alebo nie. Ak si žiadnu mzdu nevyplácate, tak žiadne odvody do sociálnej poisťovne neplatíte.

Ak je to naopak, tak výška odvodov závisí od výšky platu. Teoreticky môžete mať iba mandátnu zmluvu ako konateľ s.r.o. s nejakou smiešnou hrubou mzdou a vtedy zaplatíte do sociálnej poisťovne iba drobné. Ak si budete platiť štandardnú mzdu, tak budete platiť odvody za zamestnanca, čo už nie sú práve najmenšie položky. V niektorých prípadoch aj to môže dávať zmysel, napr. ak máte deti s nárokom na daňový bonus a partnera bez príjmu.

Čo sa viac oplatí?

Z pohľadu nákladov na odvody do sociálnej poisťovne vyhráva jednoznačne podnikanie formou s.r.o.

Výdavky na zdravotné poistenie

Živnosť

Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne sú vo výške 97,80 € mesačne. To je však iba minimum a platí pre rok 2024. Poistné je 15% z vymeriavacieho základu. Stretávam sa aj s tým, že podnikatelia platia aj niekoľko sto eur mesačne, ak majú vyššie príjmy. Závisí to od vymeriavacieho základu.

s.r.o.

Pri s.r.o. ste niekedy nemusíte platiť takmer vôbec nič, ak ste si nevyplácate štandardnú mzdu alebo dividendu. Ale toto sa už zmenilo a teraz je minimálny odvod vo výške 40,32 €. Ak si vypláca konateľ vyššiu mzdu, kde má vymeriavací základ vyšší ako je výška životného minima, tak bude platiť vyššie zdravotné odvody podľa výšky príjmu.

Čo sa viac oplatí?

Aj v tomto prípade vedie s.r.o. pred živnosťou.

Náklady na účtovníctvo

Živnosť

Ako samostatne zárobkovo činná osoba môžete minimalizovať svoje náklady na účtovníctvo veľmi jednoducho, ak si zvolíte paušálne výdavky. Stačí vám len základná evidencia a s trochou námahy to zvládnete aj sami.

V prípade, že máte vyššie príjmy a paušálne výdavky nemôžete použiť, tak budete mať náklady o niečo vyššie, pretože si budete musieť viesť jednoduché účtovníctvo, čo už prenesiete na svojho účtovníka a za to mu zaplatíte.

s.r.o.

Pri s.r.o. je vedenie účtovníctva zložitejšie. Musíte si viesť podvojné účtovníctvo a to vám zvyšuje náklady na jeho vedenie. Nechcem písať o presných cenách. Je to veľmi individuálne v závislosti od cien účtovníka a rozsahu účtovných položiek. Ak by som to mal veľmi zovšeobecniť, tak pri s.r.o. môžete rátať bežne s dvojnásobnou cenou oproti živnosti.

Čo sa viac oplatí?

Účtovníctvo pre živnosť je lacnejšie a jednoduchšie.

Výber peňazí z podnikania na osobnú spotrebu

Živnosť

Peniaze, ktoré vám prídu na účet sú vašim osobným majetkom a po zaplatení daní a odvodov si s nimi môžete robiť, čo sa vám zachce.

s.r.o.

Na rozdiel od živnosti peniaze nie sú vaše. Sú majetkom firmy. Nemôžete len tak prísť do banky a peniaze si vybrať na osobnú spotrebu. S týmto problémom sa trápi kopec majiteľov firiem. Niektorí to riešia výberom do pokladne, čo je len odsúvanie problému do budúcna a neskorší problém pri daňovej kontrole. Niektorí to riešia výplatou dividendy raz ročne, kde ale musia zaplatiť daň vo výške 10% (v roku 2024 nastala zmena) alebo si vyplácajú mzdu, kde sú ešte väčšie náklady na dane a odvody.

Existuje niekoľko legálnych spôsobov, ako dostať z firmy peniaze na osobnú spotrebu. Medzi najbežnejšie sú cestovné náhrady pri používaní súkromného auta na podnikanie alebo stravné. O mnohých ďalších možnostiach vám poradí každý dobrý účtovník alebo daňový poradca. Ja vám môžem dať ďalšie konkrétne tipy.

Čo sa viac oplatí?

Ak máte radi jednoduchosť, tak živnosť je z pohľadu výberu peňazí na osobný život omnoho lepšia alternatíva.

Vnímanie zákazníkmi

Živnosť

Všeobecne sa živnosť považuje za malého podnikateľa alebo živnostníka a na niektorých zákazníkov môže pôsobiť táto forma podnikania menej dôveryhodne.

s.r.o.

Veľa zákazníkov a obchodných partnerov vníma s.r.o. za podnikanie vo väčšom a považujú túto formu podnikania za dôveryhodnejšiu.

Čo sa viac oplatí?

Aj napriek tomu, že forma podnikania nehovorí nič o kvalite služieb, tak s.r.o. v tomto smere v očiach zákazníka vyhráva.

Možnosti financovania pri hypotéke

Živnosť

Viaceré banky akceptujú živnostníkom príjem nielen zo základu dane, ale aj formou akceptácie určitého percenta z obratu. Ak využívate paušálne výdavky, tak je to až 60% (môže sa meniť). Aj bez zaplatenia veľkej dane zo zisku banka bude akceptovať váš príjem. Výnimkou sú finanční sprostredkovatelia, ktorým banky ako čistý príjem rátajú bežne 30 až 80% z vyplatených provízií.

s.r.o.

Na s.r.o. sa banky pozerajú ináč. Niektoré banky akceptujú ako čistý príjem majiteľa len vyplatený zisk, a nájdu sa aj také, ktoré akceptujú aj nerozdelený zisk spoločnosti. Často, hlavne v začiatkoch podnikania alebo vďaka optimalizácii daní, majú s.r.o. nízke zisky a tam môže byť problém s preukázaním príjmu.

Mnohé banky na trhu vedia akceptovať ako čistý zisk spoločníka aj percento z tržieb spoločnosti, avšak väčšina bánk len 10%, čo je omnoho horšie ako pri živnosti. Je pravda, že aktuálne 1 banka na trhu akceptuje až 55% z tržieb s.r.o., ale iba ak je obrat do 80 tis €, no práve táto banka nemusí byť vhodná z iných dôvodov.

Ak máte vysoké tržby, tak nemáte problém skoro v žiadne banke, hoci máte len minimálny zisk. Je to problém vtedy, ak nemáte ani zisk a zároveň aj nízke tržby. Pre finančných sprostredkovateľov platia výnimky aj pri s.r.o. Banky im akceptujú 30 až 80% z vyplatených provízií, vďaka čomu majú hlavne tí lepšie zarábajúci veľmi slušné možnosti.

Čo sa viac oplatí?

Pri nižších príjmoch určite živnosť. Pri vysokých obratoch je to rovnako dobré tam aj tam. Finanční poradcovia majú skvelé možnosti pri oboch formách podnikania.

Zarátavanie odpracovaných rokov a nárok na dôchodok zo sociálnej poisťovne

Živnosť

Nárok na získanie dôchodku vzniká po splnení tých istých podmienok ako pri zamestnancovi. Výška dôchodku závisí od výšky príjmu, resp. od výšky zaplatených odvodov do sociálnej poisťovne. Samozrejme optimalizované daňové priznanie a s tým súvisiace nižšie odvody budú mať vplyv na výšku dôchodku.

Jednou z premenných na získanie nároku na dôchodok je aj počet odpracovaných rokov. Za odpracované roky, ak to zjednoduším, sa rátajú iba tie roky, kedy si platíte odvody v minimálne výške z vymeriavacieho základu, ktorá platí v danom roku. Ak si ako živnostník platíte aspoň minimálne odvody, tak to spĺňate.

s.r.o.

Pri spoločnosti si veľa podnikateľov neplatí nič. Tie roky, kedy si neplatia žiadne odvody, sa im nezapočítavajú do odpracovaných rokov, ak súbežne s s.r.o. nemajú TPP alebo živnosť. Na zápočet rokov je potrebné platiť si odvody vo výške, ktorá je minimom na získanie zápočtu pre daný rok.

Znamená to zamestnať sa vo svojej vlastnej firme na TPP na najnižší možný príjem, pri ktorom splníte spomínanú podmienku. Bude to znamenať síce vyššie odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, ale vďaka tomu môžete získať aspoň minimálny dôchodok. Toto má zmysel riešiť hlavne pre tých podnikateľov, ktorý už majú za sebou väčšie množstvo odpracovaných rokov a mohli by stratiť nárok na získanie dôchodku, aj toho minimálneho.

Čo sa viac oplatí?

Tu vyhráva ten, kto si okrem platenia odvodov do sociálnej poisťovne investuje voľné zdroje a vytvára dlhodobé rezervy. Možno v jemnej výhode je živnostník, kde ho systém donúti platiť minimálne odvody a vďaka tomu získa nárok aspoň na minimálny dôchodok.

Chcete zistiť ktorá forma podnikania je ideálna pre vás? Staňte sa našim klientom a okrem tejto dilemy vám pomôžeme pri budovaní majetku a správe osobných financií. Nemôžete nič stratiť. Môžete len získať.

Napíšte nám čo pre Vás môžeme spraviť a ako Vám môžeme pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221