Stavebný úver nezíska každý

Stavebný úver nezíska každý
Stavebný úver môžu využiť len ľudia, ktorí vopred plánujú a vedia si dobrovoľne šetriť. A to je hlavný kameň úrazu pri nízkej miere sporivosti na Slovensku. Využijú ho len ľudia, ktorí sa neriadia heslom "Lepšie splácať ako sporiť".

Patrí však k najvýhodnejším úverom na bývanie bez záložného práva na nehnuteľnosť. Aj napriek tomu, že je v súčasnosti v úzadí pred hypotékami, vždy má svoje výhody a prednosti.

Podmienky získania stavebného úveru

Medzi základné podmienky získania stavebného úveru je dostatočné obdobie od založenia zmluvy o stavebnom sporení, nasporenie určenej sumy a dosiahnutie požadovaného hodnotiaceho čísla.

Trvanie zmluvy

Najskôr sa k stavebnému úveru dostanete po 2 rokoch od založenia stavebného sporenia. Nestačí však len založiť stavebné sporenie a čakať, ale je potrebné splniť aj ďalšie podmienky. Tie však získate len sporením.

Nasporená suma

Pri uzavretí stavebného sporenia si sporiteľ určuje tzv. voliteľné pridelenie. Je to percento, ktoré je potrebné našetriť, aby ste mali nárok na stavebný úver. Minimálna nasporená suma je 25 až 50% z cieľovej sumy, podľa dohodnutých podmienok. Môžete si nasporiť samozrejme aj viac, potom si budete menej požičiavať.

Hodnotiace číslo

Stavebné sporiteľne na jeho výpočet používajú vlastné matematické modely. Samotná hodnota HČ, potrebná na získanie stavebného úveru, je v každej stavebnej sporiteľni iná. Princíp je však všade ten istý.

Hodnotiace číslo zohľadňuje tieto skutočnosti – výšku pravidelných vkladov, pravidelnosť vkladov, množstvo už vložených prostriedkov a dobu sporenia.

Ak by ste uzatvorili stavebné sporenie s cieľovou sumou 50.000 €, voliteľným pridelením 50% a hneď by ste tam vložili 25.000 €, tak nárast potrebného hodnotiaceho čísla by trval presne 2 roky (za predpokladu výberu správnej tarify stavebného sporenia).

Ak by ste peniaze šetrili postupne, tak by to trvalo omnoho dlhšie.

Preukázanie príjmu

Pri správnom výbere stavebnej sporiteľne a splnení jej podmienok príjem nie je potrebné preukazovať. Dokonca nie je potrebné ani ručiť nehnuteľnosťou. To ale platí len do výšky úveru 40.000 €.

Pri vyššom stavebnom úvere je preukázanie príjmu nevyhnutné. To isté platí aj pri výbere stavebnej sporiteľne, ktorá takéto možnosti neponúka, resp. do nižšej sumy.

Výška úrokov a splátok

Výška úrokov a splátok závisí od zvolenej tarify a v niektorých stavebných sporiteľniach aj od výšky hodnotiaceho čísla. Pri správnom nastavení stavebného sporenia začínate od úroku 2,9% p.a. počas celej doby splatnosti stavebného úveru.

Najčastejšie to je vo výške do 5% p.a. Môžete sa však stretnúť aj s úrokmi vo výške 7% p.a.  Takýmto ponukám je asi vhodnejšie vyhnúť sa oblúkom.


Zaujíma Vás ako si môžete vybaviť lacný úver s dobrými podmienkami? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?