Štátny príspevok pre mladých k hypotéke

Štátny príspevok pre mladých k hypotéke
Štátny príspevok pre mladých znamená platiť nižšie mesačné splátky počas 5 rokov. Výška štátneho príspevku sa určuje každoročne zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Ak spĺňate podmienky na jeho získanie, tak si ho určite zoberte.

Podmienky získania štátneho príspevku

  • Žiadateľ ku dňu podania žiadosti musí dovŕšiť vek 18 rokov a nesmie prekročiť vek 35 rokov. V prípade 2 žiadateľov túto podmienku musia spĺňať obaja.
  • Príjem za predchádzajúci kalendárny rok (2013) môže byť maximálne 1,3 násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Pre kvartál od 1.1.2014 do 31.03.2014 platí 1.043,90 €. V prípade 2 žiadateľov (manželov, partnerov) je hranica 2.087,80 € a príjem sa posudzuje spoločne.
  • Účelom úveru môže byť kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti na bývanie na území SR.

Výhody štátneho príspevku pre mladých

  • Zníženie úroku. V roku 2014 je štátny príspevok vo výške 3%. Štát poskytne žiadateľovi 2% a o 1% mu zníži úrok banka. Štátny príspevok je na 5 rokov. Príspevok sa poskytuje do výšky 70% z hodnoty záložnej nehnuteľnosti, maximálne však na sumu 50.000 €.
  • Odklad splátok istiny hypotéky maximálne na obdobie 5 rokov.
  • Mimoriadne splátky hypotéky je možné uskutočniť bez poplatku (počas využívania príspevku).
  • Možnosť požiadať kedykoľvek o odklad splátok istiny alebo zníženie splátky až na 50% po dobu 2 rokov pri narodení dieťaťa.

Príklad splátky s príspevkom

Výška hypotéky 60.000 €, hodnota nehnuteľnosti 80.000 €, úrok 4,29% bez ŠPM, fixácia úroku na 5 rokov, doba splácania 30 rokov.

  • Mesačná splátka bez štátneho príspevku – 296,58 €
  • Mesačná splátka so štátnym príspevkom – 213,80 € (o 82,78 € nižšia splátka)

V tomto prípade sa štátny príspevok uplatňuje v plnej výške 49.790,88 € a zvyšok hypotéky je bez bonifikácie. Žiadateľ o hypotéku tak počas 5 rokov pri rovnakej výške štátneho príspevku ušetrí na mesačných splátkach 4.966,80 €.


Zaujíma Vás ako si môžete vybaviť hypotéku s dobrými podmienkami? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?