Štátna prémia a výnos v stavebnom sporení

Štátna prémia a výnos v stavebnom sporení
Stavebné sporenie podporuje štát štátnou prémiou. O výške štátnej prémie sa každoročne rozhoduje v zákone o štátnom rozpočte. Oproti minulosti stále klesá a znižuje výhodnosť stavebného sporenia.

Štátna prémia v roku 2014

Pre rok 2014 je stanovená vo výške 8,5%, max. do 66,39 €. Pripisuje sa raz ročne k 31. decembru podľa vkladov v danom roku. Reálne ju však dostanete na účet až v prvom kvartáli nasledujúceho roka po uvoľnení financií zo štátneho rozpočtu. Aká bude štátna prémia v roku 2015, si môžete prečítať v tomto článku.

Štátna prémia nepodlieha dani z príjmu. Nárok na prémiu má každý, kto má so stavebnou sporiteľňou uzatvorenú prémiovú zmluvu o stavebnom sporení. Je potrebné však upozorniť, že 1 osoba má nárok len na 1 štátnu prémiu. V prípade uzatvorenia 2 prémiovo zvýhodnených zmlúv zaniká nárok na štátnu prémiu na obe zmluvy.

Na získanie plnej štátnej prémie je potrebné vložiť 780,96 € do konca roka 2014.

Aktualizované informácie k stavebnému sporeniu si môžete pozrieť v tomto článku: Stavebné sporenie v roku 2017.

Výnos v stavebnom sporení

V stavebnom sporení je počas celej doby sporenia garantovaná výška úroku, ktorými sa zhodnocujú vklady sporiteľov. Dnešný úrok sa pohybuje štandardne na úrovni 2%. Nevýhodou je ročné pripisovanie úroku.

Viac získajú len sporitelia, ktorí využijú príležitostné marketingové akcie stavebných sporiteľní. Vyššie úročenie vo výške 3% p.a. majú sporitelia, ktorí si uzatvorili sporenie v minulosti.

Rendita (výnosnosť) stavebného sporenia je dnes na úrovni cca 3,5 p.a. (po zdanení). Platí to pri optimálnom využití stavebného sporenia počas 6 rokov, t.z. vklady len na plnú štátnu prémiu a optimálne nastavená cieľová suma. Optimálny vklad na stavebné sporenie pre rok 2014 je 780,96 €. Ak máte na jednej zmluve viac sporiteľov, tak je vklad násobkom počtu sporiteľov na zmluve o stavebnom sporení.

Pri sporení sumy vyššej ako minimálnej na získanie plnej štátnej prémie alebo dlhšie ako 6 rokov sa celková výnosnosť výrazne znižuje.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov, aby za ne platili čo najmenej a získali čo najväčší úžitok.

jaroslav.ilek@fincentrum.com    0911 857 221

Chcete platiť menej za svoje finančné produkty?