Prípad z praxe: Ako sme klientke ušetrili na hypotéke 3.188 €

Prípad z praxe: Ako sme klientke ušetrili na hypotéke 3.188 €
Máte úrokovú sadzbu na svojej hypotéke vo výške okolo 1% p.a? Alebo dokonca viac? Prečítajte si prípad z našej praxe o tom, ako sme klientke Martine počas leta 2021 ušetrili sumu 3.187,62 eur. Možno vás tento príbeh inšpiruje a vy sami, vďaka optimalizácii svojich finančných produktov, ušetríte na poplatkoch, ktoré platíte finančným inštitúciám. Chcem poradiť

Martina (31 r.) nás kontaktovala v júli 2021 s tým, že by rada začala pravidelne investovať. Dohodli sme si teda online stretnutie, na ktorom sme sa rozprávali o jej investičných plánoch. Počas rozhovoru nám vysvetlila, že má v pláne dlhodobo investovať čiastku 100 eur mesačne.

Počas prvej konzultácie Martina prejavila záujem, aby sme spoločne vypočítali, ako na tom je so svojim finančným zdravím. V rámci auditu finančného zdravia sme urobili aj rýchly prepočet jej čistého majetku a zistili sme, že okrem iných aktív vlastní byt, na ktorého kúpu si zobrala hypotéku vo výške 160 tisíc eur. Hypotekárny úver si brala pred dvoma rokmi, s úrokovou sadzbou 1,15% p.a. a fixáciou na päť rokov.

Aj nízky úrok na hypotéke môže byť ešte nižší

Nižší úrok = vyššia úspora. Martina súhlasila s možnosťou, aby som jej na ďalšie stretnutie spolu s návrhom investičného riešenia pripravila aj prepočet, koľko by ušetrila v prípade, keby sa rozhodla riešiť refinancovanie svojej hypotéky a nastavila by tak svoju hypotéku na podmienky, ktoré sú aktuálne na dnešnom trhu.

Na stretnutí sme ešte následne riešili ostatné oblasti jej finančného zdravia ale najmä sme sa zamerali na rozhovor o jej plánovanej investícii - konkrétne na informácie potrebné k príprave vhodného investičného riešenia na mieru. Lúčili sme sa teda s dvoma prioritnými úlohami pre mňa:

  1. Prípravu kalkulácie refinancovania úveru a
  2. prípravu investičného riešenia.

Po analýze som poslala oba návrhy klientke Martine na jej email, aby mala možnosť si ich pozrieť pred našim nasledujúcim stretnutím. Dohodli sme sa, že prioritne budeme riešiť tieto dve oblasti a na ostatné oblasti riadenia jej osobných financií sa pozrieme neskôr.

Úspora klientky pri refinancovaní úveru

Z kalkulácie vyšlo, že v prípade refinancovania úveru (pri zachovaní výšky zostatku úveru a rokov do konca splatnosti úveru) by sa Martine znížila mesačná splátka z pôvodných 525,72 eur na 475 eur. Mesačne by tak na splátke platila o 50,72 eur menej.

Toto zníženie splátky by klientke prinieslo do rozpočtu za nasledujúce tri roky, teda do konca fixácie úrokovej sadzby jej pôvodného úveru, o 1.825,92 eur viac.

Zdroj: hypokalkulačka spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s.

Celkovo by ale Martina ušetrila počas nasledovných troch rokov ešte väčšiu sumu, pretože znížený úrok so sebou prináša aj rýchlejšie znižovanie dlžnej sumy (istiny) v prvých rokoch úveru. Na konci spomínaných 3 rokov tak bude jej reálna úspora až 3.253,62 eur, lebo nielenže bude mať nižšiu mesačnú splátku, ale bude mať zároveň splatenú väčšiu časť ceny bytu, než by mala pri starom úvere a bude mať teda nižší zostatok úveru.


Zdroj: FinAnalytics, Swiss Life Select Slovensko, a.s.

Aby som bola úplne presná, s refinancovaním hypotéky by pri riešení, ktoré sme klientke odporučili, bol spojený dodatočný náklad za katastrálny poplatok vo výške 66 eur. 

Finálna úspora Martiny by tak predstavovala sumu 3.187,62 eur (3.253,62 eur - 66 eur).

O tom, aké investičné riešenie sme pre klientku pripravili a čo ďalej spolu riešime si budete môcť prečítať v ďalších článkoch zo série Prípady z praxe.


Máte záujem o pomoc s optimalizáciou svojich financií? Neváhajte ma kontaktovať telefonicky, emailom alebo cez formulár nižšie a môžeme sa na to spoločne pozrieť.


*Pre informáciu, pravidelným investovaním sumy 50.72 eur mesačne pri zhodnotení 6% p.a. nasporíte za

  • desať rokov sumu 8.353,52 eur,
  • dvadsať rokov sumu 23.551,89 eur,
  • tridsať rokov sumu 51.203,75 eur a
  • štyridsať rokov sumu 101.513,45 eur.

Chcete poradiť s hypotékou?
NAPÍŠTE MI.

Mgr. Jana Volná, PhD. - expertnafinancie.sk

Mgr. Jana Volná, PhD.

Som lektorkou a programovou riaditeľkou Inštitútu Finančného Zdravia (www.ifz.sk), kde mám na starosti program Finančný Fitnes a workshopy na rôzne témy, napríklad dôchodkový systém na Slovensku či budovanie finančnej nezávislosti. V spolupráci so spoločnosťou Swiss Life Select Slovensko sa ako finančný kouč taktiež špecializujem na pomoc s osobnými financiami svojich klientov. Ponúkam služby finančného plánovania na mieru klientovi ako aj následnú realizáciu plánu (finančné sprostredkovanie). Riešim komplexnú správu majetku klientov s hlavným zámerom tvorby a rastu majetku. Svojim klientom taktiež pomáham platiť menej za finančné produkty. Zastrešujem všetky oblasti osobných financií: úvery, ochrana pred rizikami / poistenie, sporenie, investovanie a dôchodky.

jana.volna@swisslifeselect.sk    0948 020 126