Ako môžete vypovedať PZP?

Ako môžete vypovedať PZP?
Predávate auto? Chcete platiť menej za PZP alebo len zmeniť poisťovňu? Vo všetkých prípadoch bude prvým krokom zrušenie existujúceho poistenia. Prečítajte si, aké máte možnosti. Chcem poradiť

O zrušení PZP, resp. jeho zániku pojednáva zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Podľa zákona môžete zrušiť poistenie z nasledovných dôvodov:

 • Podaním výpovede 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Výpoveď musí byť doručená do poisťovne pred touto lehotou.
 • Nezaplatením poistného do jedného mesiaca od dátumu splatnosti. V tomto prípade však máte povinnosť  uzatvoriť si novú zmluvu v tej istej poisťovni.
 • Predajom motorového vozidla a následným prepisom na nového majiteľa. A taktiež to platí pri vyradení vozidla z evidencie. V oboch prípadoch preukazujete poisťovni zmenu v TP. Pri predaji stačí kópia TP, kde je odpis na nového majiteľa.
 • Pri krádeži motorového vozidla poisťovni predkladáte protokol z polície, keďže ste krádež povinný nahlásiť.
 • Poistenie môžete vypovedať do jedného mesiaca odo dňa, kedy poisťovni oznámite škodovú udalosť. Výpovedná lehota je v tomto prípade 1 mesiac.
 • Pri likvidácii motorového vozidla. Musíte vedieť poisťovni preukázať, že vozidlo už nie je na tomto svete.

Poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia. Ak poistenie skončilo nezaplatením, tak má poisťovňa nárok na alikvótnu časť poistného.

Po nezaplatení alikvótnej časti poistného si ho poisťovňa bude vymáhať právnou cestou. Odporúčam to vždy bez odkladu uhradiť.

Postup pri výpovedi PZP

Postup pri výpovedi poistenia je nasledovný:

 • Napíšete si písomnú žiadosť o výpoveď PZP.
 • V žiadosti uvediete svoje osobné údaje ako meno, dátum narodenia a adresu. Ako adresáta uvediete konkrétnu poisťovňu a jej adresu.
 • Nezabudnite uviesť číslo poistnej zmluvy, dátum účinnosti výpovede, evidenčné číslo, značku a typ vozidla.
 • V žiadosti odporúčam požiadať o zaslanie potvrdenia o škodovom priebehu a vrátenie preplatku poistného, ak nejaký vznikol.
 • Žiadosť môžete zaslať doporučene poštou na adresu poisťovne alebo odovzdať priamo na pobočke poisťovne.
 • Pri predaji auta je potrebné priložiť kópiu technického preukazu minimálne s odpisom na nového majiteľa.

Zaujíma Vás ako si vybrať kvalitné havarijné poistenie alebo PZP a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.

Napíšte mi, čo pre Vás môžem spraviť a ako Vám môžem pomôcť.

Mgr. Jaroslav Ilek - expertnafinancie.sk

Mgr. Jaroslav Ilek

Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.

jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk    0911 857 221