Tipy ako zhodnotiť peniaze a platiť menej za finančné produkty.

Poistenie nehnuteľností

Vlastná nehnuteľnosť je pre väčšinu ľudí jednou z najväčších investícii v živote. Náklady na poistenie môžu byť oproti tomu zanedbateľnou položkou.

V každom prípade vždy stojí za to, mať nastavené poistenie nehnuteľnosti a domácnosti tak, aby ste dosiahli ideálny prienik ceny a poistného krytia.

  • Pripravíme vám ponuky poistenia zo všetkých poisťovní.
  • K tomu vyhotovíme prehľadné porovnanie a zhodnotenie podmienok v poistení.
  • Vyjednáme vám nižšie sadzby ako sú bežne dostupné na trhu.

Vzťahuje sa obyčajne na poistenie nehnuteľnosti a pevne vstavaných súčastí nehnuteľnosti.

Toto poistenie kryje škody na veciach, ktoré sú súčasťou vašej domácnosti a nie sú zahrnuté do poistenia nehnuteľnosti.

V rámci poistenia nehnuteľnosti si môžete poistiť aj zodpovednosť za škody spôsobené príslušníkmi domácnosti a taktiež škody spôsobené z vlastníctva nehnuteľnosti.

MÁM ZÁUJEM


Napíšte nám čo pre Vás môžeme spraviť a ako Vám môžeme pomôcť.